Lietuvos dailininkų sąjungos taryba:

Eglė Ganda Bogdanienė

(Lietuvos dailininkų sąjungos ir Tarybos pirmininkė)

Arvydas Šaltenis

(Vilniaus tapytojų sekcija)

Linas Liandzbergis

(Vilniaus tapytojų sekcija / pirmininkas)

Meda Norbutaitė

(Vilniaus tapytojų sekcija)

Augustas Bidlauskas

(Vilniaus grafikų sekcija / pirmininkas)

Karina Kazlauskaitė

(Vilniaus metalo meno sekcija / pirmininkė)

Jaunius Ranonis

(Vilniaus akvarelininkų sekcija / pirmininkas)
Laisvydė Šalčiūtė

(Vilniaus grafikų skyrius)
Gintaras Gesevičius

(Vilniaus grafikų skyrius)

Liuda Stankevičienė

(Vilniaus monumentaliosios dailės sekcija / pirmininkė)

Vidas Simanavičius

(Vilniaus skulptūros sekcija / pirmininkas)

Violeta Gaidamavičiūtė-Kiselienė

(Vilniaus vizualiųjų menų grupė „Individualistai“ / pirmininkė)

Agnė Šemberaitė

(Vilniaus keramikų sekcija / pirmininkė)

Solveiga Gutautė

(Vilniaus keramikų sekcija)

Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė

(Vilniaus tekstilininkų sekcija / pirmininkė)

Saulė Marija Mažeikaitė-Teiberė

(Vilniaus dailėtyros sekcija / pirmininkė)

Kristina Ancutaitė

(Kauno keramikų sekcija / pirmininkė)

Ignas Kazakevičius

(Kaunos skyrius / pirmininkas)

Gediminas Šibonis

(Kaunos grafikos sekcija / pirmininkas)

Lukas Šiupšinskas

(Kaunos skyrius)

Valda Verikaitė

(Kauno stiklo sekcija / pirmininkė)
Bronislovas Rudys

(Šiaulių skyrius / pirmininkas)

Rūta Povilaitytė

(Panevėžio skyrius)

Neringa Poškutė-Jukumienė

(Klaipėdos skyrius / pirmininkė)

Daiva Ložytė

(Klaipėdos skyrius)

LDS Garbės teismo nariai:

Pirmininkas - Rūtilis Algirdas Slavėnas

Pirm. pavaduotojas - Arvydas Pakalka

Sekretorė - Lina Kalinauskaitė

Artūras Aliukas

Arvydas Baltrūnas

Ričardas Bartkevičius

Živilė Bardzilauskaitė-Bergins

Kontrolės komisija:

Rebeka Bruder
Gintaras Kušlys
Rūta Lipaitė-Vingrienė

Parodų komitetas:

Pirmininkė - Evelina Januškaitė

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Gražina Gurnevičiūtė

Rūta Šipalytė

Severija Inčirauskaitė Kriaunevičienė

Eglė Ganda Bogdanienė

Kotryna Džilavjan

Jurga Minčiauskienė

Jolita Mieželaitienė

Arvydas Žalpys

Neringa Poškutė Jukumienė

Tomas Rudokas

Bronislovas Rudys

LDS taryba 2021

DAILININKŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

1935 m. rugsėjo 19 d. Kaune įkuriama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1938 m. prijungiama Lietuvos dailininkų draugija.
1940-1941 m. vadinama Lietuvos dailininkų profesine sąjunga.
1941-1944 m. vadinama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1944 m. performuojama į LSSR dailininkų sąjungą ir įteisinamas jos pavaldumas SSRS dailininkų sąjungai Maskvoje.
1944–1994 m. veikia Lietuvos dailės fondas.
1989 m. išstoja iš SSRS dailininkų sąjungos, įkuriama savarankiška Lietuvos dailininkų sąjunga – meno kūrėjų organizacija, kuri tęsia 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą.
1990 m. Vilniuje įkuriama Arkos dailės galerija.
1991 m. Vilniuje įkuriama Šv. Jono gatvės galerija (buvusi „Medalių galerija“).
1993 m. Vilniuje įkuriama Dailininkų sąjungos galerija (buvęs Vilniaus salonas ir Taikomosios dailės galerija).
1993 m. Panevėžyje įkuriama „Galerija XX“.
1995 m. įkuriamas Vilniaus grafikų centras, kuris 2000 m. įregistruojamas kaip Vilniaus grafikos meno centras ir įkuriama galerija „Kairė – Dešinė“.
1997 m. Kaune įkuriama galerija „Meno parkas“.
1997 m. įsteigiamas Dailės leidybos ir informacijos centras, kuris 2003 m. performuojamas į Dailininkų sąjungos leidyklą, kurioje spaudai rengiami dailės albumai, knygų serija Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai, žurnalas Dailė.
1998 m. įkuriama „Klaipėdos galerija“.
1998–2006 m. leidžiamas informacinis leidinys Mėnraštis. Nuo 2007 m. balandžio mėn. rengiamas informacinis leidinys Dailėraštis, kuris spausdinamas ir platinamas kaip savaitraščio „Literatūra ir menas“ priedas.

2019 m. LDS Šiaulių skyrius įsigijo naujas patalpas ir įkūrė Meno projektų erdvę, kurioje organizuoja parodas ir kitas kultūrines veiklas.

Justinas Vienožinskis

(pirmininkavo 1935–1936 m.)
Viktoras Vizgirda

(pirmininkavo 1936–1938 m.)
Antanas Smetona

(pirmininkavo 1938–1940 m.)
Antanas Žmuidzinavičius

(pirmininkavo 1940 m.)
Mečislovas Bulaka, Stepas Žukas

(abu pirmininkavo 1940–1941 m.)
Adalbertas Staneika

(pirmininkavo 1942–1944 m.)
Liuda Vaineikytė

(pirmininkavo 1944–1956 m.)
Vytautas Mackevičius

(pirmininkavo 1956–1958 m.)
Jonas Kuzminskis

(pirmininkavo 1958–1982 m.)
Konstantinas Bogdanas

(pirmininkavo 1982–1987 m.)
Bronius Leonavičius

(pirmininkavo 1987–1992 m.)
Algimantas Biguzas

(pirmininkavo 1992–1994 m.)
Gvidas Raudonius

(pirmininkavo 1994–1998 m.)
Vaclovas Krutinis

(pirmininkavo 1998–2008 m.)
Eugenijus Nalevaika

(pirmininkavo 2008–2012 m.)
Edita Utarienė

(pirmininkavo 2012–2020 m.)

Eglė Ganda Bogdanienė

(pirmininkauja nuo 2020 m.)

Lietuvos dailininkų sąjungos

pirmininkai