NARIAI

VILNIAUS SKYRIUS

Vilniaus akvarelininkų sekcija

Baskienė Gražina Marija

Bielinienė Živilė

Blažienė Ana Marija

Budrytė Ina

Bulotaitė Giedrė

Čiočys Audrius

Čiurlionytė Ariadna

Gecevičius Juozas

Lipeikaitė Eglė

Mačiulytė Vilija

Meištaitė Irena

Nesterenko Vladimiras

Norkutė Vida

Pilypaitienė Eugenija

Pladienė Loreta

Polonskis Česlovas

Purys Albinas Petras

Ranonis Jaunius

Sidabrienė Jurga

Skudutytė Julija

Šešelgytė Kotryna

Šiaulytis Kazys Kęstutis

Šlajienė Daiva

Tamoševičienė Laimutė

Žutautienė Liliana

DAILĖTYRA

Adamonytė Nijolė

Alekna Romualdas

Aleksandravičiūtė Aleksandra

Andriuškevičius Alfonsas

Bitinaitė-Širvinskienė Raimonda

Čiplė Marijona Danutė

Dapkutė Aldona

Gasperaitienė-Žuklytė Deima

Gerasimovičius Edgaras

Girdzijauskaitė Audronė

Grigoravičienė Erika

Gurnevičiūtė Gražina

Guzevičiūtė Rūta

Jankevičiūtė Giedrė

Januškaitė-Krupavičė Evelina

Jedzinskienė Ona Danutė

Juospaitytė-Bitinienė Jurgita

Jurėnaitė Raminta

Keller Liudvika

Kisarauskaitė Aistė

Kiškienė Birutė Monika

Krikštopaitytė Monika

Kynas Arūnas Kazys

Klimašauskas Valentinas

Korsakaitė Ingrida

Kreivytė Laimutė

Kunčiuvienė Eglė

Liutkus Viktoras

Ludavičienė Jurgita

Martinaitienė Gražina Marija

Mažeikaitė-Teiberė Saulė Marija

Miklaševičiūtė Žoromskienė Kristina

Mikuckytė-Mateikienė Austėja

Mikučionytė Rita

Nevčesauskienė Nijolė

Olbutas Antanas

Patašius Algimantas Leonardas

Pocius Audrius

Počiulpaitė Elena

Rachlevičiūtė Ramutė

Stančienė Kristina

Surgailienė Laima

Trilupaitytė Skaidra

Tumėnas Vytautas

Tumėnienė Nijolė Marija

Urbonienė Regina

Vaidila Albertas

Vaišvilaitė Irena

Velljataga Pillė

Virbickaitė Aistė Paulina

Žaidytė Gabrielė

Žeruolytė Liudvika

MONUMENTALISTAI

Andrašiūnaitė Vaida

Baublys Nerijus

Bendorienė Skaistė

Benešiūnaitė Diana

Beržiūnas Rokas

Bružas Bronius

Bulavas Stanislovas Rolandas

Cvirka Rokas

Čižikas Saulius

Dailidėnas Viktoras

Dovidėnienė Jovita

Gedminas Liudas

Grikštaitė Monika

Ibianskas Petras

Jevdokimovas Viačeslavas

Juškaitė Agnė

Katenskij Olegas

Kibildis Vytautas

Kišonaitė Agnė

Krajinskas Albertas

Kraujelis Gintaras

Kriukelienė Laima

Kulšienė Rimantė

Linčiūtė Vaitiekūnienė Filomena

Lipaitė-Vingrienė Rūta

Lopas Augustas

Lučkienė (Lučkė)-Kanapickaitė Aistė

Mackėlaitė Marija Anortė

Mačiulienė Marija

Markevičius Albinas

Matonis Vincas

Meidus Ignas

Milinavičius Mindaugas

Navickas Romualdas

Nenartonytė-Austė Lina

Paltanavičiūtė Ieva

Pauliukonė Aditė

Poška Vytautas

Potet Laura

Rakauskaitė Eglė

Rusys Danielius

Slavinskaitė-Zujienė Vilma

Stankevičienė Liuda

Surgailis Andrius

Šatūnas Konstantinas Eugenijus

Šlipavičius Rimantas

Švarlys Vytautas

Tallat-Kelpšienė Irena

Tamošaitis Audrius

Tarabildienė Valerija

Truskaitė Dalia Ona

Ulis Algimantas

Umbrasas Gitenis

Udzilaitė Jurga

Utarienė Edita

Vaičienė Julija

Vaitkuvienė Valė

Valiūtė Eglė

Vilutytė Nijolė

Žebenkienė Dalia

Žebenka Rimgaudas

GRAFIKA

Ajauskas Valentinas

Augustinas Žygimantas

Babilaitė-Ibelgauptienė Ieva

Bajorūnaitė Irena

Bakšys Viktoras

Balakauskaitė Irma

Balčiūnaitė Taida

Baltakienė Rūta

Bartkus Rimvydas Jurgis

Bereznickas Ilja

Bidlauskas Augustas

Blažiūnas Linas

Bražukas Žilvinas

Broga Albertas

Bugajeva Galina

Burkšaitis Jūragis

Bžeskas Egmontas

Chait Taibė

Čapskytė-Šarauskienė Aušra

Čepas Jonas

Čepauskas Alfonsas

Čepukienė Margarita Ona

Čiaglienė Jolanta

Daniliauskaitė Viktorija

Daniūnaitė Kristina

Dargužytė Inga

Datkūnaitė Miglė

Dautartaitė-Krutulė Agnė

Dichavičius Rimantas

Diščenko Tatjana

Drėgva Vidas

Dubauskienė Lida

Dūda Matas Jonas

Gaidamavičiūtė-Kisielienė Violeta

Gaižauskaitė Rima

Galdikaitė Vilija

Galkus Juozas

Galkuvienė Vanga

Gegelevičiūtė Jolanta

Gelguda Juozapas Antanas

Gelūnas Arūnas

Geniušienė Irena

Gerlikaitė Jurgita

Gesevičius Gintaras

Gindrėnas Tadas

Gintalienė Alfreda

Grabauskienė Pranciška Birutė

Gražienė Danutė

Grigaliūnas Kęstutis

Grybauskaitė Dalia Loreta

Grybkauskaitė Laura

Gudaitienė Almona Genovaitė

Gudelytė Daiva

Gudmonas Jonas

Guobienė Irena Teresė

Gurskas Albertas

Ikamas Saulius

Ivanauskaitė Kezienė Daliutė

Jacovskis Jokūbas

Janulevičiūtė Rasa

Jaskūnienė Indrė

Jocius Gintaras

Jonaitis Giedrius

Jonutis Marius

Jonkaitytė Danutė

Jonušauskienė Milda

Judakova Oksana

Jurgelionienė Marijona Nijolė

Jurkūnas Vytautas

Juršytė Agnė

Juškutė Violeta

Kairevičiūtė Daiva

Kalinauskaitė Virginija

Kaminskaitė Vita

Kasparavičius Kęstutis

Kazakauskas Antanas

Kazimierėnienė Tatjana

Každailis Arvydas Stanislavas

Kepežinskas Rimvydas

Kisarauskienė Saulutė Stanislava

Klimienė Audronė

Klišiūtė Nijolė Janina

Krasauskaitė Aistė Jurga

Kriaučiūnaitė Elvyra Katalina

Krupauskas Ramūnas

Kuckaitė Eglė

Kučaitė Eglė Marija

Lekienė Teresė

Leonavičius Bronius

Liatukas Vladas

Liekytė Greta

Liolys Jonas

Lisaitis Vladas

Lisauskienė Elena

Maleckienė Stanislava Darija

Marcelionytė-Paliukė Marija

Mikulskytė Jolanta

Mikulskaitė-Voronko Giedrė

Minkutė Živilė

Mumgaudytė Lina

Noreikienė Ramutė

Norvilaitė Kristina

Pakalka Arvydas

Panaskova Irina

Paškauskas Kazimieras

Paškauskienė Rūta

Paškevičius Dainius

Paukštytė-Žikienė Evelina

Plikionytė Joana Danutė

Povilaitienė Jurga

Pranskūnas Gediminas

Prelgauskas Arūnas

Prelgauskienė Edita

Radavičiūtė Diana

Ramonas Kęstutis Petras

Ramonienė Laimutė Ona

Ramonas Augustas

Ratkevičienė Aušrelė

Reimeris Giedrius

Repšys Petras

Rybakovienė Deimantė

Rolia Rimantas

Rozytė Rita Janė

Selmistraitytė Laura

Sereikaitė Jolanta

Skliutauskaitė Adasa

Stančikaitė Birutė

Stasiūnaitė Rima

Staškevičienė Daiva

Stauskaitė Jūratė

Steponavičiūtė Daina

Sutkienė Rima

Šalčiūtė Laisvydė

Šaliamoras Romanas

Šaltenytė Nijolė

Šatunovas Viktoras

Šimėnienė Živilė

Šlektavičius Gerardas

Špukas Antanas

Raminta Šumskytė

Šveikauskas Gintautas

Talijūnas Ovidijus

Tarabilda Agnius

Tarabilda Kazys Rimtas

Tolutis Vytenis

Trečiokaitė Marė Aldona

Tumasonis-Adominis Rimantas

Tumienė Erika

Tūras Leonardas

Valantinas Rytis

Valius Saulius

Varnas Jonas

Vasiliūnas Kęstutis

Vasiliūnienė Roberta

Tomkutė Dovilė

Vertelkaitė Eglė

Vėliuvienė Antanina Ramunė

Vildžiūnienė Marija

Vilutienė Nijolė

Vilutis Mikalojus Povilas

Raupelytė-Chailova Volanda

Zokaitytė Birutė

Zovė Jokūbas

Žilys Arūnas

Žilytė Steponavičienė Birutė Janina Grasilda

Žilytė Ugnė

Žvilius Alfonsas

Žviliuvienė Irena

Žviliūtė Živilė

Žvirblis Vaidotas

SCENOGRAFIJA

Bekker Agnietė Rafaelė

Biliūnaitė Rūta

Brazytė Giedrė

Ciparis Henrikas

Cvetkov Sergej

Dabkienė Vilma

Daujotaitė Kotryna

Daunoravičienė Rita

Dubauskienė Sigita

Gatavynaitė Viktorija

Gustienė Zita

Guščenko Aleksandr

Idzelytė Dautartienė Elena Virginija

Jacovskaja Aleksandra

Jacovskis Adomas

Jacovskis Marijus

Kepežinskas Augis

Keršulytė Neringa

Kličius Galius

Lozoraitienė Diana

Mataitienė Dalia Lidija

Matulionienė Irina

Mazūras Vitalijus

Ničius Algirdas

Norvaišas Arvydas

Paukštienė Aušra

Petrulytė Aurelija

Puskunigis Marius Audrius

Račinskaitė Jūratė

Rubavičiūtė Marija

Skuratova Julija

Survillo Olga

Šinkūnienė Viktorija Marija

Šulcaitė Anželika

Tyryškin Sergej

Ukrinaitė-Garbačiauskienė Birutė

Valčik Renata

Vosyliūtė Marta

Zabarauskaitė Irena Gražutė

Žalalis Gintautas Vincentas

SKULPTŪRA

Adamonis Vilmantas

Akstinas Gediminas

Ališanka Arvydas

Aničas Jonas

Arbačiauskas Šarūnas

Aučyna Mindaugas

Balkevičienė Jolanta

Belevičius Rytas Jonas

Berdenkovas Aleksandras

Bražiūnas Darius

Bubelevičius Valdas

Čepas Dominykas

Drūlienė Ona

Dūda Simonas

Endriekus Gediminas

Erminas Andrius

Erminas Nerijus

Gelčys Jonas

Gencevičius Jonas

Genevičius Jonas

Giedraitis Stanislovas

Gylikis Vidmantas

Griežė Liutauras

Grušas Marius

Gutauskas Tadas

Yukhanyan Tigran

Janova Tamara

Jaroševaitė Ksenija

Jasiukevičiūtė Aušra

Jokūbonytė Eglė

Junčys Mindaugas

Juraška Stasys

Jurkūnas Džiugas

Kalinauskas Juozas

Kalinauskas Gediminas

Kalinauskaitė Lina

Kančauskas Vladimiras

Karalius Gediminas

Kensminas Tauras

Kučas Daumantas

Kuzma Algirdas

Landzbergas Žilvinas

Liaudanskas Audrius

Lukauskas Sigitas

Makštutis Artūnas

Matulaitė Daliutė Ona

Mazūras Petras

Mikolaitis Gintaras

Milkintas Rimantas

Miškinytė Irena Birutė

Musteikis Kęstutis

Nalivaika Vytautas

Nasvytis Naglis

Noreikaitė Joana

Orakauskas Henrikas

Piekuras Gediminas

Pilkauskaitė Eglė

Pivoriūnas Leonas

Raila Artūras

Sakalauskas Rimantas

Sauka Mykolas

Sučila Juozas

Širvinskas Saulius

Šiukšta Saulius

Šlektavičius Marijonas

Šnaras Antanas

Šnipas Mindaugas

Šorys Povilas

Taujanskaitė Elena

Tendziagolskis Mindaugas

Urbanavičius Vladas

Ušpalis Vytautas

Vanagas Vytautas

Vasiliauskaitė Asta

Venclovas Kazys

Vilčiauskas Romas

Zavadskis Marius

Žilienė Skaistė Jūratė

Žukauskas Antanas

Žukauskaitė-Mockūnienė Neringa

Žuklys Leonas

Žuklys Gediminas

TAPYBA

Adomavičienė Justina

Ajauskienė Murelytė Gražina

Alčauskis Dovydas

Ališauskaitė Kristina

Aliukas Arturas

Anikėnas Vytautas

Antanavičiūtė Elena

Antanavičius Valentinas

Armonas Svajūnas

Asinavičiūtė Kristina

Babilaitė Eglė

Bagdonas Arvydas

Balinskas Romualdas

Baliulevičius Marius

Baltrūnas Arvydas

Bartkevičius Ričardas

Bernataitė Aurelija

Beržanskytė Trembo Lina

Bičiūnas Rimas Zigmas

Biguzas Algimantas

Binkis Viktoras

Blaževičiūtė Raminta

Bliuj Evelina

Bliuj Robert

Bogdanas Konstantinas

Bogdanavičiūtė Jūratė

Braziūnas Artūras

Bugailiškytė Aistė

Bunokaitė Ieva

Butkutė Eglė

Chvičija Jelena

Cicėnas Linas

Cukermanas Eugenijus Antanas

Čeičytė Juzefa

Čeponis Ramūnas

Čerapas Henrikas

Černiauskas Algimantas

Černiauskas Kipras

Daniliauskas Jonas

Dastikas Saulius

Daujotas Mantas

Dereškevičius Kostas

Dineikaitė Vaižgantė Kunigunda

Dubauskas Vytautas

Dzikaras Audrius

Džiaukštas Silvestras

Eidukaitytė Rūta

Ercmonaitė-Jakucevičienė Indrė

Filistovič Rišard

Furmanavičiūtė Monika

Gaitanži Konstantinas

Ganusauskaitė (Jencienė) Mykolė

Gelminauskis Simonas

Gelumbauskas Linas

Gerulaitis Vidmantas

Giedrimas Andrius Giedrius

Gineitytė Eglė

Gražys Audrius

Gražys Bronius

Grigaliūnaitė Lionė

Griškevičius Algirdas

Gudaitis Pranas

Gurskis Valdas Antanas

Gutauskas Simonas

Hacking Silvana

Ilčiukas Vidmantas

Ignatavičius Domas

Jagminas Gustas

Jankus Martinas

Janonis Gintaras Palemonas

Jansas Evaldas

Jasutytė Živilė

Jokūbonis Julius

Juodakytė Dalia

Jurgelis Rytas

Jurgilaitė Aistė

Jurkšaitytė Patricija

Jurkūnas Tauras

Juršėnaitė Ieva

Jusionis Linas

Jusionis Remigijus

Jusionis Stasys

Jusionis Vidmantas

Juška Paulius

Karpavičiūtė Eglė

Kasčiūnaitė Dalė

Kasparavičiūtė Benigna

Kašauskas Arvydas

Katiliūtė Rūta Viktorija

Kaunaitė Adelė Liepa

Kazimierėnas Giedrius

Kazlauskas Jonas

Keinienė Vaidilutė

Kirvelytė Aistė

Kisieliūtė Vilija

Kyzikaitė Jolanta

Kliauga Algimantas Stanislovas

Kniubas Mantas

Kruopis Saulius

Kučinskaitė Ingrida

Kulbytė Agnė

Kuras Algimantas Jonas

Kurilionok Kristina

Liandzbergis Linas

Liaugaudaitė Ieva

Lincevičius Petras

Lingys Vytenis

Lukaitė Goda

Lupeikis Kęstutis

Makarevičius Andrius

Maldžiūnas Jonas

Malukienė Akvilė

Marcinkevičius Vilmantas

Markeliūnas Rimvydas

Martinėnas Raimondas Regimantas

Matulevičiūtė Rūta

Maziliauskienė Monika

Maslauskaitė Sigita

Maziliauskas Mantas

Mažeikaitė Kristina

Mažeikytė Dalia Genovaitė

Medutytė Adelė

Merijauskaitė Simona

Mickonis Tomas

Mykolaitytė Jūratė

Mikulskis Edvinas

Mrazauskaitė Inga

Natalevičius Henrikas

Nemeikšis Ričardas

Noreikaitė Miliūnienė Rasa

Norkutė Eglė

Olšauskas Rimantas

Paliukienė Ona

Paukštelis Viktoras

Paukštė Vygantas

Pelakauskas Saulius

Petrova Džiaukštienė Galina

Piekuras Marijus

Pilipavičius Daumantas Tomas

Pintukaitė Grytė

Pranckevičius Juozas

Puipienė Lilija

Purlytė Giedra

Radžiūnaitė Monika

Rakauskaitė Edita Dalia

Raudonė Orūnė

Riškutė Kariniauskienė Giedrė

Rokicki Jaroslav

Rudzinskas Jonas

Rutkus Arūnas

Sadauskienė Milda

Savickas Arturas

Savickas Raimondas

Sevrukienė Vida Regina

Skauronė Ieva

Skėrytė Jolita

Skrabulis Simonas

Skrabulienė Genovaitė

Skudutis Mindaugas

Slavinskaitė Laura

Snežko Jolanta

Staniūnas Sigitas

Staniūnienė Rasa

Stasiulevičius Aloyzas

Stoškienė Jolanta

Strolia Marius

Šalkauskaitė Jolanta

Šaltenis Arvydas

Šataitė-Rudėnienė Rasa Jonė

Šermukšnytė Gabrielė

Šimkuvienė Jūratė

Širkienė Alvira

Šliaupa Paulius

Šocik Viktoras

Talmantienė Ingė

Taločkienė Emilija

Tomaševičius Vytautas

Tornau Arūnė

Torovin Borovič Ivona

Tupachinas Vasilijus

Ulčickaitė Eglė

Urbanavičiūtė Saulė

Urbonavičiūtė Aira

Vaitekūnas Jonas

Vaitiekūnas Povilas Ričardas

Vaitiekūnas Justinas

Vasiliūnas Vytautas

Vasionis Augustinas Gintautas

Vitartaitė Gražina Janina

Voverienė Elena

Zavadskienė Jelena

Zdanavičius Ričardas

Zdanavičienė Loreta

Žirgulis Vytautas

Žilėnaitė Simona

Žukas Vaidotas

Žungaila Giedrius

Žungaila Kristijonas