top of page
Ieškoti

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčiai perduoti LDS menininkų sukurti kūriniai


Lapkričio 12 d. Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčiai buvo perduoti Lietuvos dailininkų sąjungos organizuotame plenere, skirtame Šv. Juozapato paminėjimui, sukurti menininkų kūriniai. Kūriniai eksponuojami pagrindinėje Bažnyčios maldos erdvėje. Juos Sekmadienį šventino Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčios Vyskupas. Bažnyčios Klebonas Mikolaj Ruslan Kozelkivskyy padėkojo Lietuvos dailininkų sąjungai ir menininkams, prisidėjusiems prie Šv. Juozapato metų minėjimo renginių ir savo kūriniais prisidėjusiems prie Bažnyčios atgimimo.


Projekto menininkai – profesionalaus vizualiojo meno kūrėjai, Lietuvos dailininkų sąjungos nariai: Paulius Juška, Agnė Juškaitė, Natalie Levkovska, Liuda Stankevičienė, taip pat Ukrainos menininkas Igor Kistechok.Nuo 2023 m. liepos 1 d. Lietuvos dailininkų sąjunga įgyvendino projektą: Šv. Juozapato metams paminėti skirtas pleneras, tapybos kūrinių ciklo sukūrimas ir jo pristatymas parodoje, sukurtų kūrinių integravimas į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios erdvę. Seimas 2021 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. XIV-428 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčia liudija turtingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir bendrą Lietuvos ir Ukrainos istoriją. 2023 metais minima 400 metų nuo pirmojo Graikų apeigų katalikų bažnyčios Šventojo Juozapato kankinystės. Būsimas šventasis Juozapatas (Ivanas Kuncevičius) Vilniaus Bazilijonų vienuolyne ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje praleido brandžiausius savo gyvenimo metus. Pleneru norėta pabrėžti Šv. Juozapato indėlį, siekiant bažnyčios vienybės priminti istorines tiesas, siekiant apmąstyti Ukrainos tapatybės, tarpkultūrinio bendradarbiavimo, taikos siekio šiuolaikiniame politiniame kontekste klausimus. Tai gera galimybė dar kartą visuomenei pristatyti turtingą LDK ir jos sostinės Vilniaus Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčios paveldą bei supažindinti auditoriją su Šventuoju Juozapatu. Vyriausybė 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1298 patvirtino Šventojo Juozapato metų minėjimo 2023 metais planą, į kurį įtraukė ir veiklą: „Surengti dailininkų plenerą, skirtą Šv. Juozapato metams paminėti“, už kurios įgyvendinimą atsakinga Lietuvos dailininkų sąjunga.


Šiame kontekste Lietuvos Dailininkų sąjungos tikslas yra aktualizuoti unikalią Šv. Juozapato gyvenimo, ypač Vilniuje, ir kankinystės istoriją profesionaliojo meno priemonėmis, organizuojant plenerą, vykdant meninį-istorinį tyrimą ir sukuriant kokybiškai naują tapybos kūrinių ciklą, kuris projekto eigoje bus eksponuotas LDS projektų ir virtualioje erdvėse ir perduotas Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčiai. Joje eksponuojamas, naujasis kūrinių ciklas taps edukacine-šviečiamąja priemone, padėsiančia kur kas platesnei auditorijai susipažinti su LDK bei dabartinės Lietuvos dvasinės unitiškosios tapatybės raidos ir formavimosi temomis.


Projektą koordinuoja – LDS pirm. prof. Eglė Ganda Bogdanienė ir menotyrininkė Alberta Vengrytė.


Projekto ekspertai - Vilniaus Graikų apeigų katalikų parapijos klebonas, Bazilijonų vienuolyno vyresnysis tėvas Mikolajus Ruslanas Kozelkivskis, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, Šv. Juozapato ikonografijos religinėje dailėje ekspertė dr. Jolita Liškevičienė, Lietuvos paveldosaugininkė ir istorikė Diana Varnaitė.


Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija


Comments


bottom of page