top of page
Ieškoti

Alfonso Čepausko dailės fondo nuolatinės ekspozicijos pristatymas Žemaičių dailės muziejuje


Alfonso Čepausko dailės fondo nuolatinės ekspozicijos pristatymas Žemaičių dailės muziejuje vyks gegužės 21 d. 17.00 val.


Greitai rieda gyvenimo ratas, net nepastebėjau kaip prabėgo devynios dešimtys ir trys vasaros. Ir dabar, kai sėdžiu su savo metų ir kūrybos „turtu“, kyla mintys apie kūrybinio palikimo tolimesnį kelią, nes menas gyvena kai yra matomas, vertinamas.


Malonu, kad Žemaičių dailės muziejus sutiko priimti didžiąją dalį palikimo, kurį sudaro lakštinė ir mažoji grafika, ekslibrisai, skulptūros, asambliažai, fotokoliažai, kūrybos priemonės, katalogai, plakatai, autoriniai leidiniai. Iš tos dovanos atrinko ir įrengė nuolatinę ekspoziciją, kuri atspindi kūrybą nuo ankstyvųjų 1961 iki pastarųjų metų. Pirmuose lino, kartono raižiniuose, termofolijos atspauduose buities, legendų, mitologijos, architektūros įvaizdžiai. Vėlesniuose mišriomis, autorinėmis, skaitmeninėmis technikomis sukurtoje grafikoje – ciklai apie gyvenimiškus reiškinius, būties aspektus, santykius su aplinka. Šio amžiaus pradžioje susidomėjęs šalies istorija sukūriau istorinių įvykių ir istorinių asmenybių kelis ciklus, kurių dalis yra šioje ekspozicijoje. Eksponuojami ir mano pamėgto ekslibrisų žanro kūrinėliai skirti žymioms mokslo, kultūros, politikos asmenybėms, įvykiams, institucijoms. Pristatoma keliolika kamerinių medžio ir mažosios metalo plastikos skulptūrėlių. Yra asambliažų, fotokoliažų, žemės meno instaliacijų.


ALFONSAS ČEPAUSKAS


POST SCRIPTUM


Alfonsas Čepauskas pasaulį išvydo 1929 m. Tauragės apskrityje netoli Skaudvilės. Čia prabėgo vaikystė, o po karo apsigyveno Tauragėje. Iš čia buvo pašauktas atlikti būtina karinę tarnybą po kurios grįžęs įstojo į Kauno S. Žuko Taikomosios dailės technikumą (dabar Vienožinskio fakultetas). Meno dalykus dėstė Kazys Švažas, Andrius Valius, Liudas Truikys, Filomena Ušinskaitė ir kiti žymūs menininkai. Baigęs mokslus 1962 m. ir įsigijęs Poligrafijos dailininko specialybę dirbo meno redaktoriumi „Mokslo ir technikos“, „Mūsų sodų“, „Statybos ir architektūros“ redakcijose. Kūrybos sfera: lakštinė ir mažoji grafika, iliustracija, plakatas, skulptūra, ekslibrisas ir kiti meno žanrai.


Surengė apie 60 personalinių parodų Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje ir užsienyje pelnė per 50 įvairių apdovanojimų Dalyvavo apie 400 bendrų parodų.


Publikavo straipsnių apie ekslibriso žanrą Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Išleido knygas: „Kaip sukurti ekslibrisą“, „Gyvybingas knygos ženklas“, „Palikimas“ ir kelis savo kūrybos albumus.


Įkūręs ir vadovaudamas Lietuvos ekslibrisininkų klubui, surengė apie 100 parodų, renginių tarp kurių apie 20 tarptautinių konkursinių parodų apie Lietuvos kultūrą, mokslą, istoriją, žymias asmenybes.


Dailininkas gyvena Vilniuje yra Lietuvos dailininkų ir Lietuvos žurnalistų sąjungų narys, suteiktas Meno kūrėjo statusas ir Tauragės Garbės piliečio vardas.Organizatorių informacija

Comments


bottom of page