top of page
Ieškoti

Atidaryta Valentino ir Gražinos Ajauskų tapybos paroda''Džiazas ir ne tik...''
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOJE NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE

balandžio 14 d. atidaryta Valentino ir Gražinos Ajauskų tapybos paroda

''Džiazas ir ne tik...''

Paroda veiks apytiksliai iki spalio mėnesio.

 

Lietuvos ambasadoje Hagoje eksponuojama Valentino Ajausko dalis paveikslų ciklo„Džiazas‘‘, kuriame žaismingai sukomponuotos persipynusios vyro ir moters figūros.Paveiksluose matoma  grafiko, akvarelininko ir tapytojo plastinės raiškos patirtis.Siluetinis figūrų vaizdavimas, toks būdingas jo grafikoje, čia prabyla su didele jėga,monumentalumu. Dideli formatai leidžia dailininkui plačiu mostu perteikti vyro irmoters charakteringus bruožus, atitrūkus nuo realistinio vaizdavimo, kurti muzikaliasformas. Jos tvyro vienspalviame ryškiame ar pilkame plokščiame fone , aiškiaiišskirtos, kartais išlietos faktūriškai, primenančios modernias skulptūras.

 

Tapytoja Gražina Murelytė-Ajauskienė eksponuoja įvairios tematikos paveikslus,

figūrines kompozicijas, peizažus. Jos stilistikoje galima įžvelgti simbolizmo,misticizmo, impresionizmo bruožų. Paveiksluose su figūromis dailininkei svarbuperteikti sugalvotą mintį, todėl tikrovė transformuojama, visa aplinka pajungtažmogaus nuotaikai perteikti . Pasak dailėtyrininkės Kristinos Stančienės ‘‘ Figūra arbastatiniai, peizažas, perteikiamas kaip simbolis, metafora, po materijos kevaluslypinčių  prasmių atvėrimas sugestijuoja simbolizmo dailės poveikį G. Murelytės –Ajauskienės kūrybai. Akivaizdu, kad emocinė plotmė šiai dailininkei svarbesnė užracionalią, intelektinę. Menininkė kuria vadovaudamasi nuojauta, vaizduote, sielonįsirėžusiais išgyvenimais, krikščioniškojo dvasingumo slėpiniais ir patirtimi beiintuityviai siekia, kad kūriniuose atsivertų nematomoji realybės pusė, nepažinitranscendentinė erdvė...‘‘ Paveiksluose matoma erdvinė perspektyva, formos,šviesa, šėšėliai, subtilus koloritas. Kompozicijos turi vidinę dinamiką, kurią sukuriaapšvietimas ir šėšėliai.


Organizatorių informacija

Comments


bottom of page