top of page
Ieškoti

Balandžio 28 d. įvyks Lietuvos dailininkų sąjungos Ataskaitinė Konferencija


Balandžio 28 d. įvyks Lietuvos dailininkų sąjungos Ataskaitinė Konferencija


Lietuvos dailininkų sąjungos veiklos ataskaita yra lyginamasis dokumentas, kuriame pateikiamas platus LDS ir jos padalinių meninės veiklos spektras, dailininkų profesijos ir socialinės aplinkos tyrimai, finansinė statistika, teisiniai klausimai ir turto situacija.


Turinys

1. Lietuvos Dailininkų Sąjungos misija, vizija, strategija, tikslai, uždaviniai, veiklos kryptys.


2. LDS Taryba, jos veikla, priimti nutarimai.


3. LDS Aukso Mūzų ir Auksinių ženkliukų laureatai.


4. Dokumentų atnaujinimas.


5. Nauji LDS nariai.


6. LDS netektys.


7. LDS veikla įgyvendinant LKT programos “Strateginis meno kūrėjų organizacijų finansavimas” projektą.


8. LDS įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus savivaldybės finansuoti projektai.


9. Kultūros politika, tinklaveika ir tarptautiniai ryšiai.


10. LDS leidyklos ARTSERIA ataskaita.


11. DS Fondo veiklos ataskaita.


12. LDS teikiama socialinė parama.


13. LDS finansinė ataskaita. Vyr. finansininkė Roma Jarutytė.


14. LDS teisinės situacijos ataskaita. Advokatas Ugnius Pėdnyčia.


15. Teritorinių skyrių, galerijų ir kitų padalinių veiklos ataskaitos:

Vilniaus skyrius

Kauno skyrius ir Galerija “Drobė”

Klaipėdos skyrius ir KS Galerija

Panevėžio skyrius ir Galerija XX

Šiaulių skyrius ir Galerija S_IN

Galerija “Arka”

DSG Galerija

Šv. Jonų g. Galerija Medūza

Vilniaus grafikos centras, Galerija “Kairė-dešinė”

Galerija “Meno parkas”

LDS EE (Vokiečių g. 2)


16. LDS nekilnojamas turtas, nuoma, investicijos į patalpų gerinimą.


LDS konferencijos delegatus renka ir tvirtina LDS skyriai ir sekcijos. Delegatų sąrašas turi būti teikiamas LDS koordinatoriai iki š. m. balandžio 17 d.


Konferencija numatoma Palangos Dailininkų namuose.

Comentarios


bottom of page