top of page
Ieškoti

Dailininkų sąjungos galerija meno mugėje „ArtVilnius‘23“ pristato 10-ties LDS narių kūrybą


Spalio 13-15 d. Dailininkų sąjungos galerija dalyvauja tarptautinėje meno mugėje „ArtVilnius‘23“, kurioje pristato Pauliaus Juškos, Artūro Aliuko, Liudos Stankevičienės ir Skaistės Verdingytės figūratyvinius piešinius. Mykolo Saukos, Jono Aničo, Kęstučio Musteikio, Vido Simanavičiaus, Liutauro Griežės, Astos Vasiliauskaitės skulptūras - figūratyvinių formų interpretacijas. Stendo numeris - 3.13.


„ArtVilnius'23“ ekspozicijoje Dailininkų sąjungos galerija pristato vizualios raiškos menininkus, akcentuojančius kūrybos procesualumą, kaip nuoseklią, sistemingai besiplėtojančios kūrybinės savianalizės, saviugdos ir saviraiškos veiksmų seką, tapatinamą su performatyvumu ir savęs eksponavimu. Šių menininkų kūrybos pagrindas šiuolaikinio metakūniškumo samprata reprezentuojama aukštos meistrystės technologijomis, pasitelkiant medžiagos metafiziką ir jos prigimtines savybes. Plėtodami unikalią meninę raišką, jie formuoja savitą, reprezentatyvią, autentišką vaizdinių ženklų kalbą.


Mugės metu numatomos 2 kūrybinio piešimo sesijos.


Spalio 13 d. 10.00-14.00 val.

spalio 14 d. 11.00-14.00 val.


Pieš geriausi Lietuvoje akademinio ir laisvo piešimo meistrai - Artūras Aliukas, Paulius Juška, Skaistė Verdingytė, Asta Vasiliauskaitė, Kęstutis Musteikis, Liuda Stankevičienė.

Per 4 valandas žiūrovų akyse gims originalūs, ekspresyvūs piešiniai, sustabdantys unikalų laiko tarpsnį. Žiūrovai turės galimybę pamatyti meno kūrinio gimimo aktą, kuomet dešimtmečius ugdyti vizualios raiškos gebėjimai per kelias valandas atsiskleis popieriaus lapuose.


LDS informacija

Comments


bottom of page