top of page
Ieškoti

Dailininko Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių paroda „Mūsų šventovės“


Paroda veikia: 2022 11 03 – 2022 12 09

Džiaugiuosi, turėdamas galimybę eksponuoti akvareles tokioje taurioje, iškilioje mokymo įstaigoje, pristatyti savo kūrybą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenei.


Visos čia rodomos akvarelės sukurtos plenere – tiesiogiai stebint kraštovaizdį, bažnyčių architektūrą, šventorių erdves, dalyvaujant tos dienos, to laiko būtovėje.


Savo kūrybiniame archyve radau apie šimtą darbų, kurie atitiktų šios parodos idėją. Didžiuma, sukurti ekspedicijose ir pleneruose Žemaitijoje, Aukštaitijoje, lankant mažuosius miestelius – bažnytkaimius, kur mūsų šventovės yra svarbiausi miestelių išvaizdą ir istoriją lemiantys pastatai.


1989-1992 metais, keliaudamas po Lietuvą, tarsi iš naujo, kitaip, stebėjau bažnyčias, sakralinius paminklus, turėdamas galimybę, šalia jų praleisdavau po kelias kūrybines valandas. Iš šio laikotarpio parodoje eksponuojami keletas darbų. 2001 metais kilo idėja sukurti akvarelių ciklą “Vilniaus bažnyčios”. Parodoje - vienuolika ciklo akvarelių. Didžiuma šių darbų publikuoti spaudoje, reprodukuoti atvirukuose. Keletą akvarelių nuliejau specialiai šiai parodai. Viena jų – „Vilniaus Kalvarijų - Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia“.


Organizatorių informacija

Yorumlar


bottom of page