top of page
Ieškoti

Dailininko ROMUALDO KUNCOS tapybos paroda „Peizažai, portretai, natiurmortai“Eksponuojama Vitražo galerijoje

2021 m. gruodžio 20 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Parodos pristatymas – gruodžio 22 d. 13 val.

Parodos iniciatorius – Seimo narys dr. Stasys Šedbaras


Lietuvių dailininkas ROMUALDAS KUNCA (gimė 1935 03 10, Veliuonoje, Jurbarko r., mirė 2011 06 28 Vilniuje, palaidotas Veliuonoje.) 1948–1953 mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1953–1959 studijavo tapybą Vilniaus dailės institute (dabartinė VDA). Ilgametis M.K. Čiurliono meno mokyklos dėstytojas (1965-1999).


R. Kunca kaip dailininkas subrendo Kuršių nerijoje. Po to, kai pirmą kartą 1957 m. atvažiavo su A. Gudaičiu studijų laikais į Nidą, sužavėtas jos gamtos bei skaidraus apšvietimo, beveik kasmet ten sugrįždavo. Baigęs Dailės institutą, apsigyveno Klaipėdoje. Visa ankstyvoji dailininko kūryba buvo skirta Lietuvos pajūriui, Kuršių nerijos dvasiai, jos spalvinių nuotaikų kaitai. Paskutinį gyvenimo dešimtmetį R. Kunca surengė Nidoje didžiulę personalinę parodą (2008) ir didelę dalį savo kūrybos (52 paveikslus) paliko Kuršių nerijos istorijos muziejui.Pirmoji R. Kuncos tapybos paroda Seime buvo surengta 2010 m. ir buvo skirta portreto žanrui. Šioje parodoje eksponuojami visi jo tapybos žanrai, išskyrus aktus. Tai peizažai, portretai, natiurmortai ir figūrinės kompozicijos, kurie atskleidžia dailininko meninių interesų platumą ir padeda suvokti savitą indėlį į lietuvių tapybos plėtrą. Jo pažiūrose į meną anksti subrendo modernizmo paieškos, ypač kolorito ir vaizdo konstruktyvumo srityje. Tačiau natūra išliko pagrindiniu dailininko įkvėpimo šaltiniu, jo peizažuose labai svarbi gamtos nuotaika. Net portretuose, labiausiai nutolusiuose nuo realistinio vaizdavimo, dekoratyviuose, kur emocija išreiškiama spalvos įtaiga, visada pagautas žmogaus charakteris ir asmenybės įspūdžio sukeltos emocijos. Figūratyvinės kompozicijos yra artimos grupinio portreto sampratai. Jų dekoratyvinis stilius netrukdo dailininkui virtuoziškai, keliais taikliais brūkštelėjimais perteikti vaizduojamų žmonių individualius bruožus. Meninė laisvė bei konstruktyvizmo idėjos itin stipriai išreikštos R. Kuncos natiurmortuose, kurie stebina netikėtomis kompozicijomis ir modernia vaizdo traktuote.


Dr. Nijolė Tumėnienė

Comments


bottom of page