top of page
Ieškoti

Galerija „Arka“ dalyvauja tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje VOLTA Bazelyje, Šveicarijoje


2022 m. birželio 13-19 d. LDS galerija „Arka“ pirmą kartą dalyvauja tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje VOLTA Bazelyje, Šveicarijoje. Eksponuojama 3 šiuolaikinių kūrėjų – Lino Liandzbergio, Martyno Gedimino ir Egmonto Bžesko - kūrinių kolekcija.


Pristatoma L. Liandzbergio tapyba, kurioje ryškėja fotografijos įtaka ir jos bruožai, ima vyrauti tikroviški, menininko realybėje pamatyti ir užfiksuoti vaizdiniai, dokumentiškumas. M. Gediminas daug eksperimentuoja, akrilą slepia po spaustuviniais dažais, presuoja, folijuoja, apkauso įvairiais metalais, taip tarsi naikindamas tapybinį pėdsaką ir akcentuodamas vaizdo kintamumą. Tuo tarpu grafikas E. Bžeskas ekspoziciją papildo inovatyviomis raiškoms priemonėmis ir technologijomis praplėstais kūriniais, kuriuose reflektuojamas ekranizuotas mimetiškas ir į vaizdų perteklių panardintas nūdienos laikas.


Ekspozicijos tema remiasi konceptualios figūrinės interpretacijos ir šiuolaikinių technologijų sąveika. Pristatomus autorius sieja nykstančio figūratyvo idėja, kuris veikia kaip dekonstruotas realizmas, abstrakti kompozicija ir interaktyvi figūratyvumo refleksija per atpažįstančius ekranus ir subjekto bei jo atspindžio technologinį neatsiejamumą. Kūriniuose svarstomos dabarties pasaulį užvaldžiusios technologijos, kurios virsta intriguojančiais meniniais objektais.


Autorius vienija domėjimasis inovacijomis, kurios skirtingomis raiškos formomis skleidžiamos kolekcijoje. Kūriniai interpretuoja šiandienį ekranininį, atvaizdais ir iškreiptos realybės atspindžiais perpildytą pasaulėvaizdį. Stende ekranais virsta patys kūriniai, kurie reflektuoja dabartį tiek filosofine (teminiai siužetai), tiek tiesiogine (naudojamos atspindintys metalai ir kitos medžiagos), tiek patyrimine (kūriniai interaktyviai reaguoja į žiūrovą) prasmėmis.


Menininkai mėgina atrasti ir perteikti mums įprastomis tampančių tikrovės ir virtualybės interakcijų vizualinę, estetinę raišką per dekoratyvių kūriniuose abstrahuotų elementų ritmą, atsikartojimą, nykstančio ir efemeriško figūratyvo variacijas.


Pažymėtina, kad dalyvavimas meno mugėse ne tik prisideda prie kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros, bet ir produktyviai katalizuoja naujas bendradarbystės formas, skatina naujų tarptautinių kontaktų mezgimą, įvairių jungtinių projektų ir menininkų mobilumo galimybių atsiradimą, todėl projektas aktualus ne tik menininkų reprezentacijos aspektu, bet ir instituciškai platesnio kultūros industrijų konteksto Lietuvoje plėtros atžvilgiu.


Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, UAB „Jis yra“, Všį „Tv komanda“, UAB „Reprodukcija ir Ko“.

Comments


bottom of page