top of page
Ieškoti

Grupinėje parodoje „Giria“ – bendruomeniškumas ir kūrybos laisvė

Po mįslingu akronimu GIRIA slepiasi penki žymūs lietuvių menininkai: Gustas Jagminas, Ina Budrytė, Romanas Averincevas, Irena Mika ir Algirdas Judickas. Jie, tapytojos Inos Budrytės iniciatyva, susibūrė į grupę, kuri kinta, priklausomai nuo to, kas dalyvauja, tarsi pri(si)mindami jau gana seniai primirštą lietuvių tapytojų vienijimąsi į tam tikras grupes. Tad 2023 m. vasario 22–kovo 25 dienomis A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, Kaunas) veiks šios menininkų penkeriukės bendra – grupinė – paroda „Giria“ (kuratorė Irena Mika). Paroda pristato ne tik autorių bendruomeniškumą, bet ir kartu akcentuoja kiekvieno iš menininkų unikalumą, ir parodo jų skirtingas – viena kitai neprieštaraujančias ir susisiejančias – pasaulėjautas. Menininkams itin reikšminga parodą surengti istoriškai ir kultūriškai svarbioje vietoje – A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje.


„Giria“ – nuo bendrystės iki vaizduotės


Menininkų grupė neatsitiktinai pasirinko parodą pristatyti A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje. Vieni iš jų savo darbus dedikuoja operos solistei ir pedagogei Adelei Galaunienei ir Vasario 16-osios minėjimui, kiti remiasi profesionalios muziejininkystės pradininko, dailėtyrininko, pedagogo, grafiko ir kolekcininko Pauliaus Galaunės asmenybe ir jo kultūriniu palikimu, dar kiti atkreipia dėmesį į žmogaus ir gamtos, žmogaus ir visuomenės santykius.


Kaip patys menininkai pabrėžia, grupė GIRIA yra kintanti, nes jos nariai nepretenduoja į tai, kas būtų apribota formaliomis taisyklėmis ar manifestais. Gustui Jagminui, Inai Budrytei, Romanui Averincevui, Irenai Mikai ir Algirdui Judickui svarbu grupėje atrasti bendrumų ir kartu išlikti ištikimiems savo filosofijoms. Visi menininkai turi savo puikiai atpažįstamus stilius ir juos jungia draugiškas tarpusavio ryšys, bendrystė, kuri leidžia atrasti kažką naujo.


Gustas Jagminas „Sudeikiai (Leopoldo Surgailio senelio sodyba)“, drobė, akrilas, 60x80 cm, 2022, Gusto Jagmino nuotr.

Tapytojui Gustui Jagminui buvimas grupėje GIRIA – tai puikus akstinas drauge kurti, savotiškas veržlumas ieškoti naujų kūrybos kelių. „GIRIA sutelkia (pa)būti kūryboje kartu. Tai ir šiokių tokių bendraminčių sambūris. Dabar mes lyg medžiai girioje, kažkuo panašūs, bet ir labai skirtingi. Pavadinimas GIRIA susideda iš parodos dalyvių pirmųjų vardo raidžių. Gali būti ir GIRA kaip koks kūrybos raugas. Pavadinimas kinta, priklausomai nuo to, kas dalyvauja. O kažkada buvo GISA“, – apie buvimą menininkų grupėje GIRIA kalba tapytojas Gustas Jagminas.


Ina Budrytė „Gyvenimas prie miško“, kartonas, aliejus, 23x18 cm, 2022, Inos Budrytės nuotr.

O kasdienybę savo darbuose (už)fiksuojanti tapytoja Ina Budrytė dalyvavimą grupinėje parodoje susieja su savo transcendentiniu panirimu į vaizduotės girią. „Gyvenu šalia miško. Girios medžiai artimiausi mano kaimynai. Kūryboje klajoju po vaizduotės girią ir laukymes, ten randu ieškomus peizažus, netikėtai užkluptus personažus ir vaizdus savo paveikslams. Džiaugiuosi galimybe dalyvauti parodoje „Giria“, šalia gerbiamų kolegų kūrybos A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje“, – mintimis dalinasi tapytoja Ina Budrytė, (at)randanti tarp bendruomeniškumo ir individualumo sąsajų.


Romanas Averincevas „Gandras“, drobė, aliejus, 130x100 cm, 2020, Romano Averincevo nuotr.

Tapytojas Romanas Averincevas, dalyvaudamas grupinėje parodoje „Giria“, išsikėlė sau svarbų ir aktualų kūrybos uždavinį. „Dalyvauti parodoje „Giria“, visų pirma, man yra didelis iššūkis, taip pat ir, be abejo, sunkus uždavinys. Nesinori nuvilti rimtos komandos. Na, savaime suprantama, tai yra ir pati svarbiausia mano gyvenimo dalis, ir džiaugsmas, ir malonumas, ir dar viena galimybė saviraiškai“, – prisipažįsta tapytojas Romanas Averincevas.


Irena Mika „Adelės Galaunienės Džuljetos portretas iš operos „Haufo pasakos““, drobė, akrilas, 2023, Irenos Mikos nuotr.

O tapytoja Irena Mika grupę GIRIA mato kaip stiprią kūrybinę bendriją. „GIRIA – tai kūrybinė bendrija, į kurią pakvietė tapytoja Ina Budrytė. Man labai įdomi ši dailininkė, todėl maloniai sutikau dalyvauti grupėje GIRIA. Manau, kad tai bus besikeičianti – tęstinė – bendrija, vienijanti stiprius menininkus ir pabrėžianti jų pasaulėjautas bei pasaulėžiūras, nes skirtingi menininkai kūrybiniame procese atranda bendrų vardiklių“, – apie menininkų grupę ir jos ateitį kalba tapytoja Irena Mika.


Algirdas Judickas „Alyvos I (Daugai)“, drobė, aliejus, 40x30 cm, 2022, Algirdo Judicko nuotr.

Menininkas Algirdas Judickas parodoje pristato medžio darbus ir tapybą. Jam itin malonu dalyvauti grupės veikloje ir darbus pristatyti bendroje parodoje. „Dalyvavimas grupėje GIRIA – tai didelis malonumas ir atsakomybė. Mūsų grupė man tiesiogiai asocijuojasi su žodžiu „giria“, su mįslingumu ir gamta, jos didybe ir spalvomis, įvairove ir ramybe. O mes grupėje esame kaip tie medžiai, randantys savo vietą girioje, bet nepamirštantys bendruomeniškumo“, – apie buvimą menininkų grupėje kalba Algirdas Judickas.


Naujai susibūrusi žymių lietuvių menininkų grupė GIRIA tarsi atgaivina seniai primirštą tradiciją – vienytis į tam tikras grupes. Neįsipareigoję taisyklėmis ar manifestams menininkai – Gustas Jagminas, Ina Budrytė, Romanas Averincevas, Irena Mika ir Algirdas Judickas – grupinėje parodoje „Giria“ atranda bendruomenišką santykį, analizuoja, ką reiškia kurti ir būti drauge su kitais, bei išlieka ištikimi savo pasaulėjautoms.


Apie autoriusGustas Jagminas – tapytojas, pedagogas, kūrybą yra pristatęs daugelyje personalinių ir grupinių parodų. Kurdamas abstrakciją jis remiasi gamta, vidine patirtimi ir yra puikus aplinkos stebėtojas. Kūryboje menininkas tarsi susitapatina su gamta, aplinka, kurioje žmogus ir daiktai tampa tik įvaizdžiais sukurti bendrai visumai. Šiuo atveju koloritas, abstraktūs potėpiai, vieta tampa Gusto Jagmino tapybos išskirtinumu.


Ina Budrytė yra viena iš tų retų menininkių, kuri puikiai kūryboje žaidžia spalvų ir dydžių santykiais, laviruoja tarp realybės ir fikcijos, tarp prisiminimų ir dabarties. Taip pat kūryboje itin išsiskiria abstrahuotos ir groteskiškos figūros ir iš pirmo žvilgsnio jausmingas koloritas. Ina Budrytė savo aktyvioje kūrybinėje veikloje – personalinėse ir grupinėse parodose – vienišumo būseną ne tik paverčia tema, bet ir akstinu svajoti.


Romanas Averincevas – yra ekspresionistinio primityvizmo arba primityvistinio ekspresionizmo tapytojas. Dailininkas aktyviai dalyvauja grupinėse parodose ir yra surengęs ne vieną personalinę parodą. Romano Averincevo tapyba itin literatūriška, darbuose dažnai sutinkame ryškias tirštas spalvas, abstrakčius išsiliejančius kontūrus, kylančius iš prisiminimų ir asmeninių išgyvenimų. Romanas Averincevas nevengia ironijos ir sarkazmo, grotesko ir saviironijos, kas žavi žiūrovą.


Irena Mika yra Kauno galerininkė, tapytoja ir pedagogė, surengusi ne vieną personalinę parodą, dalyvavusi daugelyje grupinių parodų, plenerų ir kitų meno projektų Lietuvoje ir užsienyje. Kūryboje išsiskiria savo stipriu kolorito ir gilios abstrakcijos pajautimu, formos ir turinio eksperimentais. Tapytojos Irenos Mikos kūryboje vyrauja pačios įvairiausios temos – biblijiniai motyvai, portretai, peizažai, istorinė atmintis.


Algirdas Judickas – tai menininkas, tapytojas ir medžio drožėjas. Jo kūrybą sudaro platus darbų ir jų atlikimo technikų spektras: tapyba, akvarelė, piešiniai, koliažai, skulptūros, kryžiai, koplyčios, stogastulpiai, koplytstulpiai. Algirdas Judickas savo kūrybą yra pristatęs daugelyje personalinių ir grupinių parodų. Jo rankose gimsta įstabūs medžio darbai, puošiantys ne vieną bažnyčią Lietuvoje, o tapyboje skleidžiasi gamtos grožis.


Parodos kuratorė Irena Mika.

Grupės GIRIA iniciatorė Ina Budrytė.

A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje grupinė paroda „Giria“ veiks iki kovo 25 d.


Meno kritikas Astijus Krauleidis-Vermontas


Komentarze


bottom of page