top of page
Ieškoti

Klaipėdos kultūros magistro vardas suteiktas a.a. PETRUI ŠMITUI


PETRAS ŠMITAS (1941-2023). © Gediminas Juška

Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius parengė medžiagą ir šių metų Klaipėdos kultūros magistro konkursui pateikė a.a. Petro Šmito (1941-2023) kandidatūrą. LDS Klaipėdos skyriaus Tarybos atsiliepime vienbalsiai pažymėta, kad nespėję padaryti to gyvam esant, privalome neleisti nugrimzti užmarštin jau nuveiktų Petro Šmito darbų.

Birželio 2 d., penktadienį vykusiame Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros magistrų rinkiminiame komisijos posėdyje - įvertintas ir išrinktas LDS Klaipėdos skyriaus kandidatas. Tai žinia, kuria dalinamės, kuria džiaugiamės ir didžiuojamės.

Klaipėdos kultūros magistro vardas suteiktas a.a. PETRUI ŠMITUI, Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariui, menotyrininkui, pedagogui, aktyviam kultūros ir meno puoselėtojui.

Apdovanojimas po mirties yra padėka artimiesiems, kultūros bendruomenei, dirbusiems kartu kuriant kultūros ir meno atminties vertę.

Šių metų vasario 10 d. vakare, vykdamas atlikti meno misiją - pristatyti dailininko Kęstučio Balčikonio parodą Rūtų galerijoje, menotyrininkas Petras Šmitas tikslo nebepasiekė. Iškeliavo amžinybėn. Netikėta ir skaudi žinia ištiko visą kultūros bendruomenę. Menotyrininkas P. Šmitas buvo aktyvus Klaipėdos kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Per savo gyvenimą P. Šmitas sukaupė didžiulį žinių ir fotografijų bagažą, kuriuo noriai dalijosi rašydamas straipsnius apie uostamiesčio dailę, skaitydamas paskaitas studentams ir visuomenei. P. Šmitas buvo ir aktyvus visuomenininkas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas. Jo ir bičiulių dėka uostamiestyje atsirado ne viena šio krašto žymiems visuomenės veikėjams skirta atminimo lenta.

Menotyrininkas Petras Šmitas gimė 1941 m. liepos 3 d. Žemaitijos kampelyje tarp Mosėdžio ir Skuodo miestelių. Mokėsi Udralių pradinėje mokykloje, vėliau – Klaipėdos 5-oje vidurinėje mokykloje ir I darbo jaunimo vakarinėje mokykloje. Studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, keramikos skyriuje (nuo 1998 m. – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas).1968 metais baigė Telšių taikomosios dailės technikumą ir buvo paskirtas dirbti į Klaipėdos 14- ąją vidurinę mokyklą piešimo ir braižybos mokytoju. 1975 m. Lietuvos (TSR) Valstybiniame dailės institute (nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija), įgijo menotyrininko kvalifikaciją. 1976 m. pradėjo dirbti Klaipėdos vaikų (nuo 2006 m. Adomo Brako) dailės mokykloje meno istorijos mokytoju. Meno (dailės ir architektūros) istorijos kursą daugelį metų dėstė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete bei Klaipėdos St. Šimkaus konservatorijoje.


A. a. Petras buvo jautrus vizualaus meno vystymosi progresui. Aktyviai reagavo, rašė daug straipsnių, recenzijų, pranešimų, sudarė knygą “Pajūrio krašto dailininkai” ir kt. Menotyrininkas puikiai matė profesionaliosios dailės lauką, drąsiai reiškė savo nuomonę įžvalgomis, dokumentavo parodų atidarymų medžiagą, fotografavo menininkus, skaitė viešas paskaitas.LDS Klaipėdos skyriaus informacija

Comments


bottom of page