top of page
Ieškoti

Kviečiame menininkus dalyvauti tarptautiniame projekte „Common Ground“


Pastaraisiais dešimtmečiais Europa patyrė didžiausių migracijos iššūkių nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Neseniai juos sustiprino ir vis ištinkančios pabėgėlių krizės, sėjančios nerimą, neužtikrintumą bei skatinančios ksenofobiją globaliniame kontekste. Tautinių mažumų, žmogaus teisių klausimai taip pat vis dar opūs lietuviškame diskurse – įvairiomis rasėmis, tautybėmis ir kilmėmis turtėjanti Lietuvos visuomenė nuolat patiria iššūkių integracijos ir tvaraus bei darnaus sociumo vystymosi procesuose.

Akistatoje su žmonijos nenumatytomis situacijomis ir neatidėliotinomis problemomis, bendruomenių ryšiai nyksta, todėl kyla socialinių ir kultūrinių problemų – žmonių atskirtis ir susvetimėjimas, nedarbas, nepasirengimas švietimo, kultūros ir ekonomikos perkodavimui. Būtina atrasti naujų žmonių bendradarbiavimo ir keitimosi žiniomis ir patyrimais būdų.

Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su Torunės šiuolaikinio meno centru (projekto lyderis, Lenkija) ir Reikjaviko organizacija „Pojūčių akademija“ (partneris, Islandija) pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Common Ground / ComG“, skirtą meninėmis priemonėmis svarstyti, aktualizuoti šias problemas, taip prisidedant prie teigiamų sociokultūrinių pokyčių ir tolerancijos stiprinimo.

Projekto temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją per menines veiklas. Projekto pavadinimas „Common Ground“ (liet. „bendra žemė“) apeliuoja į migrantų ir vietinių gyventojų toleranciją ir savitarpio supratimą kuriant visiems palankų bendrabūvio mikroklimatą.

Kviečiame menininkus, LDS narius teikti paraiškas dalyvauti 2021-2023 m. Lietuvoje (Vilnius / Palanga), Lenkijoje (Torunė) ir Islandijoje (Korpúlfsstadir rezidencija, Reikjavikas) vyksiančiame projekte. Šis projektas įgyvendinamas iš Europos Sąjungos programos „Creative Europe“ bei Lietuvos kultūros tarybos skirtų lėšų. Per dvejus projekto metus numatomas sistemingas bendradarbiavimas tarp Lenkijos, Islandijos ir Lietuvos projekto dalyvių, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, kūrybinių rezultatų pristatymai. Atrinkti projekto dalyviai įsipareigoja aktyviai dalyvauti visose projekto veiklose, rezidencijose visose trijose šalyse, vesti kūrybines dirbtuves su vietos bendruomenėmis, komunikuoti seminaruose bei mokymuose, inicijuoti ir realizuoti rezidencijų metu sukurtus tyrimus-projektus bei parengti jų pristatymus parodoms.

Įžanga į projektą – 2021 m. rugsėjo 20-26 d. Palangos „Dailininkų namuose“ organizuojama rezidencija ir kūrybinės dirbtuvės su Europos humanitarinio universiteto studentais. Dalyvauti rezidencijoje bus atrenkami 5 lietuvių menininkai, kurie kartu su studentais bei mokslinės krypties konsultantais vystys bendrus vietos bei tautos identitetą aktualizuojančius tyrimus. Vėliau projekto idėjos ir eiga (tarptautinės rezidencijos, dirbtuvės, konferencijos, parodos) persikels į Islandiją (2021 m. gruodžio mėn.), Lenkiją (2022 m. gegužę) bei sugrįš į Lietuvą (2022 m. rugsėjis). Visų rezidencijų ir kūrybinių dirbtuvių metu sukurti kūriniai-tyrimai bus pristatomi parodų formatu kiekvienoje iš bendradarbiaujančių šalių.

Dalyvauti atrankoje gali visų krypčių ir sričių vizualiųjų menų atstovai. Dalyvių amžius neribojamas. Teikiant paraišką rekomenduojama atsakingai įvertinti galimybes fiziškai dalyvauti visose suplanuotose rezidencijose ir dirbtuvėse. Pagrindiniai reikalavimai – profesionalaus meno kūrybinė ir praktinė patirtis, darbo su bendruomenėmis / socialiniais projektais patirtis, gebėjimas kurti ir dirbti komandoje, komunikabilumas, geri anglų kalbos įgūdžiai.

Paraišką sudaro:

· laisvos formos motyvacinis laiškas (nurodant priežastis, kodėl būtent Jūsų kūrybinė praktika atliepia projekto tikslus ir temą, bei trumpai pristatant savo siūlomą idėją „Common Ground“ projektui) anglų kalba;

· kūrybinės veiklos aprašymas anglų kalba;

· svarbiausių sukurtų meno kūrinių / įgyvendintų projektų / parodų fotodokumentacija su aprašymu (anglų k.) – ne daugiau kaip 5 MB.


Paraiškas siųsti iki 2021 m. gegužės 16 d. (imtinai), adresu: evelina@ldsajunga.lt

Susiję įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page