top of page
Ieškoti

LDS Auksinių ženkliukų skyrimo nuostatai

1.  BENDROJI DALIS

1.1  LDS Auksinių ženkliukų apdovanojimas buvo įsteigtas 2000 m. spalio 19 d.

1.2 Nuo 2001 m. kasmet, pagal LDS Tarybos sprendimą, skiriama trims dailininkams ir dailėtyrininkams 3 lygiaverčiai apdovanojimai - piniginės premijos kartu su numeruotais auksiniais ženkliukais ir skulptūra "Aukso Mūza". Šie apdovanojimai suteikiami už įvairius reikšmingus profesinius pasiekimus per pastaruosius 3 metus, kūrybinį meistriškumą, svarbias parodas Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje meno erdvėje, inovatyvius meninius sprendimus, intensyvią visuomeninę veiklą, nepriklausomai nuo kūrybos srities.

1.3 Kandidatus LDS Auksinių ženkliukų premijoms gauti raštu siūlo LDS teritoriniai skyriai ir kūrybinės sekcijos. Siūlymai priimami tik pateikus LDS teritorinių skyrių ir kūrybinių sekcijų tarybų/biurų vadovų pasirašytus protokolus, kuriuose įvardijami premijai siūlomi asmenys.

1.4 LDS Auksinių ženkliukų laureatams įteikiama piniginė premija, LDS raštas apie premijos skyrimą, LDS auksinis ženkliukas bei skulptūra "Aukso Mūza". LDS Tarybos nariai negali pretenduoti į LDS Auksinių ženkliukų premiją, o apdovanojimas skiriamas 1 kartą tam pačiam LDS nariui. Išskirtiniu atveju, LDS Tarybos nutarimu, vienas iš trijų LDS Auksinių ženkliukų gali būti skiriamas už viso gyvenimo kūrybinę veiklą, įdėtą darbą, pastangas garsinant Lietuvos dailininkų sąjungos vardą Lietuvoje ir/arba užsienyje.

 

2. LDS AUKSINIŲ ŽENKLIUKŲ SKYRIMO SĄLYGOS

2.1 LDS Auksinių ženkliukų apdovanojimas suteikiamas trims profesionaliems (aukšto meistriškumo) meną kuriantiems LDS dailininkams ir dailėtyrininkams, jeigu šių asmenų meno kūryba atitinka šiuos reikalavimus:

2.1.1 Darbai turi būti sukurti per pastaruosius tris metus;

2.1.2 Kūriniuose turi atsispindėti unikalus kūrybinis meistriškumas ir/arba darbai buvo eksponuoti svarbiose parodose Lietuvos ir/arba užsienyje;

2.1.3 Kūrybos dėka Lietuvos vardas suspindėjo tarptautiniame kontekste ir/arba inovatyvumas, naujų sprendimų ieškojimas ir/arba intensyvi visuomeninė veikla, bei kiti lietuviškojo meno garsinimo būdai, kuriuos įnešė kandidatas;

2.1.4 Išskirtiniu atveju, LDS Tarybos sprendimu, už viso gyvenimo nuopelnus.

 

3. TERITORINIAMS SKYRIAMS IR SEKCIJOS TARYBAI PATEIKIAMA INFORMACIJA

3.1 Kandidato gyvenimo aprašymas (CV) bei jo darbų portfolio;

3.2 Vizualinė medžiaga;

3.3 Menotyrininko recenzijos apie kandidato kūrybą, akcentuojant/išskiriant trijų pastarųjų metų veiklą;

3.4 Publikuotų straipsnių spaudoje bei internetinėje plotmėje, kopijos;

3.5 Jei turi - monografijos;

3.6 Tiksli formuluotė už ką teikiama kandidatūra LDS Auksinių ženkliukų apdovanojimui (ji įrašoma apdovanojime).

 

4.      TERMINAI

4.1 Pretendentų LDS Auksinio ženkliuko apdovanojimui kandidatūras svarsto LDS teritorinių skyrių ir kūrybinių sekcijų tarybos/biurai kasmet iki gegužės 15 d.

4.2 LDS teritorinių skyrių ir kūrybinių sekcijų tarybos/biurai apsvarstę pateiktą kandidatų į LDS Auksinių ženkliukų apdovanojimą medžiagą, vadovų pasirašytus protokolus pateikia LDS pirmininkės asistentei kasmet iki gegužės mėn. 20 d.

4.3 Visi kandidatūros dokumentai, vizualinė medžiaga ir kita apsvarstyta dokumentacija teikiama kasmet iki gegužės 30 d.

4.4 LDS Taryba svarsto ir išrenka tris LDS Auksinių ženkliukų laureatus kasmet iki liepos 1 d.

4.5 Trys LDS Auksinių ženkliukų laureatai kasmet paskelbiami LDS tinklapyje ir LDS Facebook paskyroje ne vėliau kaip iki rugsėjo 5 d.

4.6 Trys LDS Auksinių ženkliukų laureatai kasmet apdovanojami oficialioje apdovanojimų ceremonijoje kasmet ne vėliau kaip iki gruodžio 30 dienos.

  Nuorodą į PDF dokumentą:


LDS informacija

 

 

Comments


bottom of page