top of page
Ieškoti

LDS Kauno skyrius kviečia teikti paraiškas parodų / projektų rengimui Kauno skyriaus galerijoje


Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2022 m. parodų (projektų) rengimui Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerijoje (Drobės g. 62, Kaunas), paraiška siunčiama: ldskaunas@gmail.com


Naujoji LDS KS galerija kartu su naujuoju biuru įkurta buvusiame „Drobės“ fabrike, Drobės g. 62. Galerijos plotas – 160 m2. 2022m. – planuojama surengti 10 parodų.


Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą, pridėti parodos / projekto aprašymą (ne daugiau kaip 1 lapas), menininko / kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašą bei siūlomos parodos vaizdinę medžiagą (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.


PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS KS tarybos susirinkime. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškų teikėjus informuosime asmeniškai.


Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:

 1. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;

 2. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;

 3. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);

 4. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai.

Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

 1. Tęstiniams projektams;

 2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);

 3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams, kuriose dalyvauja ir Kauno menininkai);

 4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;

 5. Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m.), tačiau vertinami ir kiti kriterijai – LDS KS išskirtinės svarbos įvykių minėjimas, paruošiamosios parodos pristatant kūrybą už kurią autorius yra nominuojamas LR ir tarptautinėms premijoms;

 6. LDS KS kūrybinėms iniciatyvoms;

 7. Menininkams ar kuratoriams užsitikrinusiems Kultūros tarybos, Europos sąjungos finansuojamų ar pan. programų finansavimą, laimėjusiems individualias stipendijas.

 8. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.

Comments


bottom of page