top of page
Ieškoti

LDS pirmininkė dalyvavo Helsinkyje vykusiame IAA Europe simpoziume


Rugsėjo 22 d. Helsinkyje vyko IAA Europe simpoziumas Building Artists‘ Future, Strengthening Solidarity.


Simpoziumą pradėjo Annu Kemppainen, Suomijos dailininkų asociacijos vykdančioji direktorė, Julie Lomax – CEO informacinės kompanijos direktorė, Andrea Kristek Kozarova – IAA Europe prezidentė. Pranešimus skaitė Suomijos dailininkų asociacijos pirmininkas Teemu Maki „Menininkai pabėgėliai ir jų ryšiai su nacionaliniais komitetais“; Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė „Mūzos netyli. LDS bendradarbiavimas ir parama Ukrainos menininkams ir kuratoriams“; organizacijos Art at Risk vykdančioji direktorė Marita Muukkonen „AR aliansas“; Ukrainos menininkė, reziduojanti Suomijoje Dextrum Methodo „Kūrybos pristatymas“; Jaana enisova, Dana Neislon „HIAP – Ukrainos solidarumo organizacija“; Ukrainos menininkė, reziduojanti Suomijoje Oksana Mykhanko „Kūrybos pristatymas“; Ukrainos Meno fondo kuratorius Ilya Zabolotnyj „211 karo dienos. Išlikti keičiantis “; Open School East atstovė Polly Brannan „Kurti galimybes menininkų paramai“.LDS pirmininkė prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Rugsėjo 23 d. įvyko 16 IAA/AIAP Europe Generalinė asamblėja, kurioje buvo pristatyta IAA Prezidentės Andrea Kristek Kozarovos ir vykdančiojo komiteto ataskaita, aptarti nuveikti darbai, pasidžiaugta, kad 2022 m. liepos mėn. IAA patvirtinta kaip UNESCO globojama savarankiškai veikianti tarptautinė asociacija, galinti teikti paraiškas į tarptautinius fondus. Generalinės asamblėjos delegatai išrinko naują Vykdomąjį komitetą. Tarp 9-ių slaptu balsavimu išrinktų narių – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdanienė. Nauju IAA Vykdomojo komiteto pirmininku išrinktas Suomijos dailininkų sąjungos pirmininkas Teemu Maki. Po konstruktyvių diskusijų ir pasisakymų Generalinė Asamblėja pritarė Deklaracijos dėl Rusijos ir Baltarusijos dailininkų asociacijų veiklų suspendavimo iki karinių veiksmų pabaigos ir Rusijos armijos išvedimo iš Ukrainos teritorijos pratęsimo ir šios Deklaracijos teikimo pasaulio meno organizacijų Asamblėjai, numatomai 2022 m. lapkričio mėn. Turkijoje. Primename, kad šios Deklaracijos iniciatorius buvo Lietuvos dailininkų sąjungos Taryba.LDS informacija

Comments


bottom of page