top of page
Ieškoti

Lietuvos dailininkų sąjungos Administracijos koordinatoriaus/ės konkursas
Kasmet augant LDS narių inicijuotų ir vykdomų projektų skaičiui, asociacijai tobulinant veiklas, siekiant kokybiškiau atstovauti LDS, jos narių interesus, informuoti ir edukuoti visuomenę ieškome aktyvaus, kūrybingo, galimybes matančio, dokumentų valdymą, kultūros vadybą ir ekonomiką išmanančio, draugiško bendradarbio.


Pareigos:

LDS veiklos administravimas ir vadyba, vykdomų projektų rengimas, organizatorių, partnerių tarpusavio komunikacijos koordinavimas; LDS atstovavimas, atsiliepiant į LDS adresuotą spausdintą ir elektroninę korespondenciją, užklausas, skambučius, korespondencijos apskaitos vykdymas;


Dokumentų registravimas;


Duomenų bazės, skirtos vieningam konsultavimui užtikrinti, palaikymas ir analizavimas, siūlymų jos tobulinimui teikimas;


Informacinių raštų projektų rengimas;


Pasitarimų, susirinkimų ir kitų renginių organizavimas, juos protokolavimas;


Pagal veiklos sritį informacijos žiniasklaidai ir visuomenei teikimas; LDS narių informavimas aktualiais klausimais (narystės, mokėjimų, organizaciniais, projektų rengimo ir kt.);Ryšių su užsienio partneriais koordinavimas ir palaikymas; Partnerių ir rėmėjų paieška, komunikacijos su jais koordinavimas;


Asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumo užtikrinimas;


Kitų su Asociacijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimų tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai, vykdymas.


Atlygis:

Darbo sutartis (bandomasis laikotarpis 1210 Eur) su galimybe sutartį peržiūrėti pasiekus užsibrėžtų rezultatų: Priedai prie atlyginimo priklausomai nuo vykdomų projektų rezultatų.


Galimybės:

Asmeninis ir profesinis tobulėjimas ir savirealizacija; Dalyvavimas įdomiuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje (fiziniu ir nuotoliniu būdu); Darbas su kūrybingais kolegomis ir nenuobodžiais projektais; Naudingi profesiniai kontaktai.


LDS suteikia:

Darbo vietą su vaizdu į gražiausią Vilniaus senamiesčio Vokiečių gatvę ir Vilniaus Rotušę;

būtinas darbo priemones; kūrybingą darbo aplinką; LDS administracijos ir tarybos pagalbą ir konsultacijas visais aktualiais klausimais.


Specialieji reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

Turėti koordinavimo, pirminius finansų apskaitos, pirkimų, projektų valdymo įgūdžius;

Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose tvarka;

Gebėti sklandžiai planuoti savo ir kitų laiką;

Toleruoti neapibrėžtumo būseną, gebėti ją konceptualizuoti ir paversti veiksmų planu;

Nepriekaištingai komunikuoti žodžiu ir raštu;

Mokėti anglų k. (kitų užsienio kalbų mokėjimas – privalumas);

Turėti žinių dailės istorijos, kultūros, komunikacijos srityse;


Dalis LDS vykdomų projektų:

Meno kūrėjų organizacijos kūrybinė ir socialinė programa

Kasmetinės visuotinės LDS narių  konferencijos

Vilniaus savivaldybės projektai

Tarptautiniai projektai

Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalė

Aukso Mūzų, Aukso ženklelių apdovanojimai

LDS narių apklausos

Užsakomieji konkursai

Dailės leidinių leidyba

Kūrybiniai turai

Dalyvavimas tarptautinio menininkų tinklo IAA veikloje


Siųskite savo CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „Administracijos vadovas (-ė)“ adresu:

Comments


bottom of page