top of page
Ieškoti

Nuo fotografijos iki šiaudo –žiūra į skirtingus menus parodoje „APžiūra“© Eugenijus Nalevaika

Vasario 4 dieną Jono Meko skersvėjyje įsikūrusioje „AP galerijoje“ atidaroma proginė dešimties menininkų paroda „APžiūra“. Proginė, nes šį mėnesį galerija mini aštuntąjį gimtadienį, pristatydama gausybę renginių, o pagrindinės ekspozicijos tema atliepia esminį visų veiklų principą – plačiosios visuomenės edukavimą, lavinant žingeidų ir kritinį žiūrovo žvilgsnį į daugiaplanę lietuviško meno panoramą.  

 

Netikėtas menininkų dešimtukas

 

„APžiūros“ parodoje pristatomas menininkų dešimtukas įdomus savo netikėtumu. Vienoje erdvėje eksponuojami ir įvairių premijų laureatai, ir dar tik kylantys menininkai, ir mažai žinomi publikai vizualiųjų menų kūrėjai. Tai fotografas Remigijus Treigys, skulptorius Tadas Gutauskas,  akvarelininkas Eugenijus Nalevaika, keramikė Milena ir kino dailininkas Donatas Piršteliai, grafikė Oksana Judakova, šiaudų meno kūrėja Marija Liugienė, tapytojai Živilė Jasutytė, Mantas Daujotas, Eglė Kontrimienė-Degutis.

Parodoje žaidžiama su žiūrėjimo ir pastabumo sąvokomis, jos įgauna vis sudėtingesnes konotacijas. Iš pirmo žvilgsnio autoriai skiriasi viskuo – disciplinomis, kartomis, stiliais, patirtimis, formatais. Tačiau vienoje erdvėje išeksponuota jų kūryba jau netrukus susisieja egzistencialistiniu pasaulio pajutimu, aptakiomis, grafiškomis, minimalistinėmis formomis, jų pasikartojimais.

Svarbi tampa ir panašumų turinti tarpdisciplininė žiūra į kūrybą, skatinanti apmąstymus apie meno tradicijų universalumą bei komunikabilumą.© Milena Pirštelienė

 

Būties stebėjimai

 

Fotografija, tapyba, keramika, skulptūra, grafika, akvarelė, šiaudų menas... „AP galerijos“ ekspozicijoje atsiveria meno įvairovė, jungiama individualių menininkų žvilgsnių į žmogiškos būties laiką. Kūrėjai stebi aplinką ir save joje, per kasdienybės objektus fiksuodami subtilią gyvenimo ir pasaulio kaitą.

Nesvarbu ar tai būtų abstrakcija, ar realistinis kraštovaizdis – kiekvienas elementas, pripūstas gyvybės taikliai panaudotomis meno priemonėmis (šviesotamsa, dinamišku judesiu, ritminga kompozicine harmonija) ir vaizdiniu paradoksu, aktyviai veikia emocijas, kviečia žiūrovą į manipuliacinį žaidimą, kuriame itin svarbi lėta savistaba.

Pavyzdžiui, Marijos Liugienės rankose šiaudas virto keturmate skulptūra. Pakabinta ore ji gyvybingai perteikia nuolatinio begalinės visatos judėjimo, tobulumo sandarą. Moderniai suplokštintos, tačiau dinamiškame judesy įamžintos Tado Gutausko bronzinės skulptūros archajiškai susisieja su rituališkai šokančiais indėnų uolų, Naskos dykumos piešiniais. Ant didelių popieriaus lakštų Donato Pirštelio nutapyta aptaki moters figūra tarsi mitinė deivė paslaptingai spindi vitražine šviesa, gaubia erdvę šydu, primenančiu artėjančią ar bepasibaigiančią naktį.

O Eglės Kontrimienės-Degutis abstrakcijoje braukiamo teptuko banga, lyg mikroskopo akutėje auganti ar tirpstanti akvarelisto Eugenijaus Nalevaikos „Žingsnių“ molekulė, sezonų kaita pulsuojanti Oksanos Judakovos kalendoriaus dėmė budistiškai atsikartoja Živilės Jasutytės ir Manto Daujoto drobių vaizdiniuose – per vėjo pūstomas smėlio smilteles, šerkšną, lauko šviesos ir šešėlių sroves.

Net pastato kampas, stulpas, laiptai mažo formato Remigijaus Treigio fotografijose, Milenos Pirštelienės keramikos kubuose atrodo pripildyti gyvasties; savo pritemdytos tuštumos kupina erdve replikuoja nerimastingą žmogaus būvį.  

 

Apie žmogaus prigimtį ir meno vaizdų psichologiją

 

Menininkų vaizdiniai „AP galerijos“ parodoje primena mūsų prigimtinį gebėjimą aplinkoje ieškoti asociatyvių struktūrų bei grožio, galinčių mus įkvėpti ar nuraminti. Pavyzdžiui, grafikos linijų, tapybos faktūrų – persipinančiose medžio šakose, architektūros tiesėse, kūno linkiuose.  

Žmogaus žvilgsnis, ieškantis atsakymų, visada nukreiptas į aplinką. Viskas – jausmai, mintys, veiksmai –  šiame pasaulyje gimsta iš vienas kito ir nyksta, tręšia, juda ir pagirdo, plūsta ir atslūgsta. Kintantis žmogus ir jo kūrinija yra amžina gamtos kūrinijos simuliacija.

„APžiūroje“ pristatoma dešimties menininkų kūryba itin atmosferiška ir dvelkianti laikinumo, nepastovumo šiame pasaulyje paslaptimi. Kūrinių objektai ir dėmės plūduriuoja abstraktybėje, nutylėjimuose, tirpsta toliuose, besikeičiančios paros, metų sezonų šešėliuose. Vien pati darbų raiška trina aiškias ribas tarp skirtingų menų, atskleidžia jų universalumą. Grafikos monotipijos ir fotografija primena tapybą, keramika it grafika ir taip toliau. Net realistiški M. Daujoto ar Ž. Jasutytės tapybos vaizdai savo keistais rakursais ir pasirinktais objektais atrodo, tarsi replikuotų iliuziją, panašiai kaip R. Treigio fotografijose, būtų pridengti paslaptimi, matomu ar nujaučiamu rūko, apledėjusio sekreto šydu.

Šiuolaikinis žmogus, persisotinęs vaizdų, skuba žiūrėti ir daryti išvadas. Tačiau mene įspūdis turi savo progresiją, kuriai reikia laiko ir pastabumo. Paslaptys domina visus, net ir labiausiai skubančius, tai taip pat mūsų prigimtinė savybė. Tad neapibrėžtumas, kaip vaizdinė-psichologinė meno manipuliacija, parodoje priverčia stabtelėti ilgėliau, įsižiūrėti į detales, pakontempliuoti kylančias emocijas.© Živilė Jasutytė. Šešėliai

 

Kūrybos kalbą naudinga pažinti

 

„Šią dešimties autorių ekspoziciją įsivaizdavau ir kūriau kaip sudėtingą darinį, susvarbindama meno įvairovę be konkrečios temos suflerio. Menas pateikiamas kaip naujienų srautas, žinios ir žiūrovas kviečiamas į apžiūrą, peržiūrą, tikintis maksimalaus atidumo ir žiūros gilumo. Lankytojai tampa kūrėjais taip pat, nes jie perkelia menininkų idėjas į savo apmąstymų, prasmių lauką, tai naujinantis gyvenimą nematerialusis kapitalas. Patikinu, kad bus netikėtumų!”, – sako parodos sumanytoja galerininkė Vilma Jankienė.

Juk kūryba pirmiausia yra kalba, kurią naudinga pažinti. O tai ypatingai aktualu šiandieniniame pasaulyje, kuriame asmeninė laimė darosi priklausoma nuo sąmoningo, kritiško, atsargaus žvilgsnio į aplinką ir jos peršamus vaizdus. Gebėjimo ne tik mėgautis, kliautis pirminiu, greitai suvartotu įspūdžiu, o ir pastebėti, vertinti, tikrinti.

 

Vasario 4 d. 16 val. vyks šventinis „AP galerijos“ gimtadienio renginys, kurio metu bus atidaryta ne tik ši, bet ir poeto Alio Balbieriaus „Užupio fotografijos eskizai 1994-2009“ ekspozicija. Abi parodos įtrauktos į platesnę „AP galerijos“ gimtadieninių renginių programą ir vasarį vykstantį „SU-MENĖK“.


Teksto autorė – menotyrininkė Kamilė Pirštelytė Virbičianskė

Comments


bottom of page