top of page
Ieškoti

Odinių miniatiūrų paroda ARTES CORIUM skirta Kauno meno mokyklos įkūrimo 100-čiui


Kauno miestas XIX a. pradžioje pasiekė Ąžuolų kalną, kuriame įsikūrė to meto inteligentai. Pagal architekto Vladimiro Dubeneckio parengtą projektą, dailininko Justino Vienožinskio iniciatyva Ąžuolų kalne 1922 m. pradėta statyti Kauno meno mokykla. 1924 m. skulptorius Vincas Grybas mokyklos sklypą juosiančiai tvorai sukūrė pelėdų skulptūras, dėl kurių vėliau ir visas kalnas imtas vadinti Pelėdų kalnu. Šios skulptūros traukia akį ir džiugina praeivius iki šių dienų. Šiemet minime pirmosios aukštosios meno mokyklos Lietuvoje įkūrimo 100-sias metines. Meno mokyklos rūmai pastatyti Lietuvių meno kūrėjų draugijos narių, dailininko Justino Vienožinskio, Stasio Šilingo, būsimųjų studentų bei dėstytojų veiklumo, ryžto bei sumanumo dėka. Iškilmingas atidarymas įvyko 1922 m. balandžio 11 d. Rūmuose įkurtos studijos, biblioteka, paskaitų salė, mokytojų kambarys, kooperatyvas, mansardoje – dailininkų kūrybinių atelje patalpos. 1928 m. rytinėje mokyklos pusėje pristatytos keramikos dirbtuvės. Per šimtmetį mokykla patyrė nemenkas transformacijas – įkurta, kaip aukštoji meno mokykla, sovietmečiu buvo pervadinta Stepo Žuko dailės technikumu, vėliau tapo Aukštesniąja meno mokykla. Nuo 2000-jų mokykla tapo Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetu, šiuo metu vadinasi Menų ir ugdymo fakultetu, kuriame vykdomos aukštosios neuniversitetinės studijos. Nepakito tik tai, kad ant Pelėdų kalno ir toliau puoselėjami menai, tame tarpe – odos menas ir dizainas..


1959 metais mokykloje ant Pelėdų kalno pradėtos dėstyti pirmosios Lietuvoje Odos meno studijos, kurios čia vykdomos iki šių dienų. Ši reta ir unikali meno šaka pasižymi didele galimybių amplitude – odos medžiaga tinkama tapybai, grafikai, meniniams knygų įrišimams, trimačių skulptūrinių formų kūrimui, interjero objektams, dizaino kūriniams bei aksesuarams. Per ilgą šios specialybės gyvavimo laikotarpį Lietuvoje pasikeitė ne viena odos menininkų karta. Daugelis šios srities atstovų studijavo odos meną Estijos valstybiniame universitete, šiuo metu tai Talino dailės akademija. Tačiau odos galimybės vilioja ir kitų profesijų menininkus, atradusius ir savaip panaudojančius odos medžiagų galimybes savo kūryboje. Parodos pavadinimas Artes Corium, iš lotynų kalbos verčiama kaip ODOS ĮGŪDŽIAI, atspindi pagrindinę ekspozicijos idėją. Šioje parodoje pristatomose miniatiūrose siekiama atskleisti tiek odos medžiagų ir technikų galimybes ar įvairovę, tiek ir menininkų stilių, idėjų amplitudę bei kūrybines interpretacijas.

Parodos laikas: 2022-10-27 / 2023-01-07

Parodos atidarymas 2022-10-27, 17 val.

Parodos vieta: Odos galerija „Sirena“, Aušros vartų 9, Vilnius

Comments


bottom of page