top of page
Ieškoti

Prašymo kandidatuoti į LDS pirmininko (-ės) pareigas pateikimo tvarka

BENDRA INFORMACIJA


1.1 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA (toliau – LDS) yra savanoriškais pagrindais veikianti kūrybinė organizacija (asociacija), vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus. Organizacija, įsteigta 1935 m., aktyviai vykdo kūrybinę ir visuomeninę veiklą. LDS yra Tarptautinės meno asociacijos (IAA), LATGA ir Lietuvos Meno kūrėjų asociacijos (LMKA) narė.

1.2  LDS sudaro:

1.2.1 Kūrybiniai/gamybiniai padaliniai (6) – VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas“, VšĮ „Dailininkų sąjungos leidykla“, VšĮ „Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras“, VšĮ „Vilniaus grafikos meno centras“, VšĮ „Dailininkų namai“ Palangoje ir UAB „Vilniaus dailė“.

1.2.2 Galerijos (11) – ARKA, Dailininkų sąjungos galerija, Pamėnkalnio, meno erdvė „Medūza“, Kairė-dešinė,Meno parkas, Drobė, Klaipėdos, XX, S_IN ir LDS projektų erdvė.

1.2.3 Rezidencija Palangos dailė.

1.3 Dailininkų sąjunga turi penkis skyrius – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

1.4 LDS nariai priskiriami šioms sekcijoms – Akvarelės, Dailėtyros ir kuratorystės, Monumentalistų, Grafikos, Scenografijos, Skulptūros, Tapybos, Taikomosios dailės, Tekstilės, Individualistų, Keramikos, Tarpdisciplininio meno.

1.5  LDS – didžiausia Lietuvos meno lauke veikianti meno kūrėjų organizacija, daranti poveikį Lietuvos kultūros politikai ir raidai. Todėl svarbi pirmininko asmenybė, dalykinė ir vadybinė patirtis ir siekiai, vadovaujant tokiai didelei ir reikšmingai organizacijai. Organizacijos tikslai ir uždaviniai apibrėžti LDS Įstatuose, patvirtintuose 2021 m. LDS konferencijoje.


PRAŠYMO PATEIKIMO TVARKA


2.1 Kandidatų prašymai pateikiami tik raštiškai, siunčiami el. paštu: info@ldsajunga.lt 

2.2 Prašymai turi būti patiekti iki LDS Tarybos narių posėdyje patvirtintos datos (einamųjų metų), kuri turi būti ne vėlesnė nei 2 savaitės iki Metinės Ataskaitinės Rinkiminės Konferencijos, kurioje bus renkamas naujas LDS pirmininkas.

2.3  Kandidatai turi pateikti šiuos dokumentus:

2.3.1 Gyvenimo aprašymą (CV), akcentuojant patirtis ir kompetencijas svarbias LDS pirmininko pareigybei, nepamirštant įvardinti mokslinės ir (ar) kūrybinės veiklos bei pasiekimų, vadybinę patirtį. Personaliniai duomenys (gimimo data ir adresas) neprivalomi pateikti.  

2.3.2 Motyvacinį laišką (iki 2000 spaudos ženklų be tarpų).

2.3.3 Aiškią ir struktūruotą LDS veiklos strategiją 2024-2028 metų laikotarpiui (iki 2500 spaudos ženklų be tarpų).

2.4  Pageidautina, kad suteiktumėte galimybę Jūsų pateiktus dokumentus (medžiagą): 1) aptarti LDS Tarybos posėdyje, skyrių, sekcijų susirinkimuose; 2) išsiųsti visiems LDS nariams el. paštu; 3) įdėti į LDS tinklalapį, 4) atspausdinti LDS rinkiminės konferencijos dalyviams. Jei sutinkate, prašome raštiškai patvirtinti, kad viešintume visais keturiais būdais. Jei sutinkate dalinai, prašome raštiškai įvardinti, kokią konkrečiai medžiagą ir kokiais iš keturių įvardintų viešinimo būdų leidžiate viešinti. Jei jokios Jūsų atsiųstos medžiagos negalima niekur viešinti, taip pat prašome įvardinti raštiškai. Jei Jūsų atsiųstoje dokumentacijoje (medžiagoje), nerasime jokio įrašo apie viešinimą, laikysime, kad leidžiate atsiųstą medžiagą viešinti LDS nariams visais keturiais būdais: 1) aptarti LDS Tarybos posėdyje, skyrių, sekcijų susirinkimuose; 2) išsiųsti visiems LDS nariams el. paštu; 3) įdėti į LDS tinklalapį, 4) atspausdinti LDS rinkiminės konferencijos dalyviams.


Nuorodą į PDF dokumentą:


LDS informacija

Comments


bottom of page