top of page
Ieškoti

Ramintos Jurėnaitės knygos DAUGIAKALBIAI PEIZAŽAI 1971-2021 pristatymas


Prof. Dr. Raminta Jurėnaitė, lietuvių dailėtyrininkė, parodų kuratorė, ilgametė Vilniaus dailės akademijos dėstytoja (1976-2020); profesorė (2009). Daugiau nei 5 dešimtmečius trunkančią karjerą Raminta Jurėnaitė išspausdino daugiau kaip 300 straipsnių Lietuvos ir užsienio dailės leidiniuose, parengė daugiau 20 knygų. Nuo 1988 viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo rengti konceptualias dailės parodas, kuravo daugiau kaip 60 Lietuvos ir užsienio šalių parodų daugiau nei 30-yje šalių.


Naujai išleistoje knygoje DAUGIAKALBIAI PEIZAŽAI 1971-2021 autorė pristatys savo straipsnių rinkinį, kuruotas parodas, pilną bibliografiją.


Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriusArūnas Gelūnas šią knygą trumpai pristato šiais žodžiais:


„Ši knyga primena įdomų istorinį filmą, kuriame laikmetis ar fenomenas nušviečiamas pasakojant vieno asmens istoriją. Toks asmuo čia yra viena svarbiausių Lietuvos kuratorių ir meno kritikių Raminta Jurėnaitė, kuri, tiek atvirai ir šmaikščiai pasakodama apie savo kūrybinį ir asmeninį gyvenimą, tiek pateikdama savo įvairiais laikmečiais rašytus tekstus ir (gausiai iliustruotą) kuruotų parodų dokumentaciją, sukuria įtaigią ir patrauklią Lietuvos pastarųjų penkerių dešimtmečių meno istorijos panoramą. Cituojant pačią autorę, „ateities kūrybinių sumanymų nerimo genami“ vis mažiau turime laiko atsigręžimui į praeitį, tad ši knyga savaip palies visus - ir vyresnės kartos skaitytojus, atrasiančius save tarp minimų reiškinių stebėtojų ir dalyvių, ir jaunimą, kuris gaus vertingų naujų žinių apie XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvos meno sceną (dažnai – tarptautiniame kontekste). 1978-2021 rašytuose meno kritikos tekstuose pajusime ir cenzūros šaltį, ir kovų už naujus meninės raiškos būdus aidus, prieš akis iškils naujai atsirandančių meno institucijų siluetai, o taip pat išsisklaidys iliuzija, kad tai, ką Lietuvos meno lauke turime dabar, tarsi egzistavo visada. Dailėtyrininkams, esamiems ir būsimiems, ši knyga privaloma, bet suteiks daug malonumo ir kitoms inteligentiškų skaitytojų rūšims.“


Knygos pristatyme dalyvaus Prof. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė, Prof. dr. Inga Vidugirytė-Pakerienė, knygos sudarytojos Raminta Jurėnaitė ir Ieva Koncytė, diskusiją moderuos Doc. dr. Helmutas Šabasevičius.


Knygą išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, dizainą kūrė Prof. Aušra Lisauskienė.


Renginys vyks gegužės 26 d., ketvirtadienį, 18:30 val. MO muziejaus konferencijų-kino salėje (Pylimo g. 17)

Opmerkingen


bottom of page