top of page
Ieškoti

Vilniaus grafikos meno centras kviečia dalyvauti konkursinėje knygų iliustracijų parodojeKęstutis Kasparavičius „Kaimynė už kampo“, 2016 m.

Vilniaus grafikos meno centras kas treji metai organizuoja konkursinę knygų iliustracijų parodą. 2022 m. spalio mėn. galerijoje „Kairė-dešinė“ vyks V Knygų iliustracijų paroda pavadinimu „O imago!“ (ankstesnis pavadinimas – „Knygos meno paroda“). Parodoje kviečiami dalyvauti visi knygų iliustravimo srityje dirbantys dailininkai, parodai pateikiantys naujausius, per pastaruosius trejus metus sukurtus meno kūrinius.


V Knygų iliustracijų parodos-konkurso nuostatai


I SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAI


1. Vilniaus grafikos meno centras (toliau – VGMC, Organizatorius) kas treji metai organizuoja konkursinę knygų iliustracijų parodą. 2022 m. spalio mėn. VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“ vyks V Knygų iliustracijų paroda pavadinimu „O imago!“ (ankstesnis pavadinimas – „Knygos meno paroda“). Joje kviečiami dalyvauti visi knygų iliustravimo srityje dirbantys dailininkai (toliau – Dalyviai), parodai pateikiantys naujausius, per pastaruosius trejus metus sukurtus meno kūrinius (toliau – Kūriniai). Dėl 2020 m. COVID-19 pandemijos bus priimami kūriniai, sukurti nuo 2019 iki 2022 m.


2. Dalyvių amžius neribojamas.


3. Konkursą sudaro šie etapai:

I etapas – V Knygų iliustracijų parodos konkurso nuostatų paskelbimas (2022 m. balandžio 4 d.); II etapas – dalyvio el. anketos pildymas (https://forms.gle/LgwESi6QzDgAWEk47), skaitmeninių kūrinių kopijų siuntimas ir jų registravimas, pirminė autorių atranka parodai (2022 m. balandžio 4 d. – gegužės 31 d.); III etapas – kūrinių originalų pristatymas į VGMC galeriją „Kairė-dešinė“ (iki 2022 m. birželio 13 d.), pateiktų kūrinių konkursinis vertinimas; IV etapas – laureatų paskelbimas ir apdovanojimas parodos atidarymo metu (2022 m. spalio 4 d.) VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“.


II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS


Skatinti knygų iliustravimo meną ir knygos dailininkų kūrybą, surengiant naujausių iliustracijų parodą ir apdovanojant kūrybingiausius menininkus. Parodoje numatyta išrinkti I, II ir III vietos laimėtojus, paskiriant jiems piniginius prizus ir diplomus, numatytus konkurso nuostatuose.


III SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGOS


1. Iliustracija turi būti originalus autorinis kūrinys, sukurtas Dalyvio (ar daugiau autorių). Kūrinys neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių̨ ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių).


2. Dalyvis pateikia kūrinių skaitmenines kopijas konkursinės atrankos tikslams.


3. Kiekvienas konkurso dalyvis be jokio autorinio atlygio suteikia teisę savo pateiktus kūrinius ar jų fragmentus naudoti parodos viešinimo tikslais ir sutinka juos publikuoti parodos kataloge.


IV SKYRIUS

KŪRINIŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAS


1. Konkurso dalyviai privalo užpildyti ir pateikti el. paraišką nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki gegužės 31 d.: užpildyti anketoje pateiktas grafas, pridėti konkursui siunčiamas skaitmenines kūrinių kopijas. Paraiškos, pateiktos po gegužės 31 d., nebus svarstomos.


2. Skaitmeninis kūrinių pateikimas: Kiekvienas konkurso dalyvis parodai turi pateikti 5 kūrinius; Ilgiausia originalaus kūrinio formato kraštinė negali viršyti 47 cm; Skaitmeniniu formatu pateikti kūriniai turi būti jpg arba png formato, iki 10 mb dydžio, 150 dpi rezoliucijos.


3. Parodai atrinktus kūrinių originalus reikia pristatyti į VGMC galeriją „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius) iki 2022 m. birželio 13 d.


4. Kūrinius vertina parodos organizatorių sudaryta komisija, kuri skiria šiuos apdovanojimus: I vietos laimėtojui skiriama 700 eurų premija, II – 500 eurų premija, III – 300 eurų premija; Algirdo Steponavičiaus vardo premiją; paskatinamuosius diplomus ir prizus.


5. Vertinimo kriterijai: kūrinių meniškumas, originalumas, pasirinktos technikos atitikimas kūrinio koncepcijai.


6. Komisijos atrinkti konkurso nugalėtojai skelbiami VGMC tinklalapyje graphic.lt, socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, informacinių partnerių svetainėse. Laureatai apie apdovanojimus informuojami asmeniškai.


V SKYRIUS

BAIGIAMIEJI NUOSTATAI


1. Konkurso dalyviams kūrinių sukūrimo ir dalyvavimo parodoje išlaidos neatlyginamos.


2. Asmeniniai konkurso dalyvių duomenys yra saugomi remiantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir neperduodami tretiesiems asmenims.


3. Konkurso organizatorius – Vilniaus grafikos meno centras;


Parodos kuratorės: dailėtyrininkė dr. Jolita Liškevičienė, dailininkė Ieva Babilaitė; Edukacinės programos koordinatorės ir vadovės: dailininkės Aušra Kiudulaitė ir Rasa Jančiauskaitė.

Comments


bottom of page