LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS VYKDOMI PROJEKTAI

Lietuvos dailininkų sąjungos projektinę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

common_ground_16x9.jpg

COMMON GROUND

Projekto temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją
per menines veiklas.

UFNA

Nenuspėjamos ateitys

Unpredictable futures

Trienalė

Menas. Dizainas. Tyrimai

laikinas2.jpg
cover-01.jpg

UŽUTRAKIO
MENO
FESTIVALIS

(at)kurti buvusią tikrovę 

(re)create former reality