top of page

Lietuvos dailininkų sąjungos projektinę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS VYKDOMI PROJEKTAI

Meno ir kūrybos stovykla

EDU-01 small.jpg
Aukso muzu plakatas 2022-10-11 WEB.jpg

Lietuvos dailininkų sąjungos

apdovanojimų už kurybos pasiekimus

2022 m. laureatų paroda

Uzutrakis 2022, namelis

(re)kolekcijos 

(re)collections

Nenuspėjamos ateitys

Unpredictable futures

Trienalė

Menas. Dizainas. Tyrimai

laikinas2.jpg
common_ground_16x9.jpg

Projekto temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją
per menines veiklas.

bottom of page