Lietuvos dailininkų sąjungos projektinę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS VYKDOMI PROJEKTAI

Uzutrakis 2022, namelis

MENO FESTIVALIS
UŽUTRAKIS'22
ART FESTIVAL

(re)kolekcijos 

(re)collections

LDS EDU

Meno ir kūrybos stovykla

EDU-01 small.jpg
Instagram'ui 1 variantas-02-01.jpg

AUKSO MŪZA

Garbingiausio Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimo - Aukso mūza 2021 metų laureačių paroda

UŽ JŪSŲ IR MUSŲ LAISVĘ!

Aukcionas Baltarusijos politiniams

kaliniams paremti

Vertikalus plakatas.jpg
common_ground_16x9.jpg

COMMON GROUND

Projekto temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją
per menines veiklas.

UFNA

Nenuspėjamos ateitys

Unpredictable futures

Trienalė

Menas. Dizainas. Tyrimai

laikinas2.jpg