UFNA

Nenuspėjamos ateitys - Unpredictable futures

Trienalė

Menas. Dizainas. Tyrimai

laikinas2.jpg
common_ground_16x9.jpg

COMMON GROUND

Projekto temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją
per menines veiklas.

Užutrakio
meno
festivalis

(at)kurti buvusią tikrovę / (re)create former reality

cover-01.jpg