top of page
Buvę LDS nariai

A

                                                    
Adomėnaitė Virginija Ona                      
Adomonis Tadas 

Adomonis Juozas            
Afanasjev Valerij                    
Aksamitauska
itė-Valatkienė Dalia         
Aleknavičiu
s Juozas                                
Aleksandravičius Antanas                     
Aleksandravičius Petras Povilas        
Aleliūnas Romualdas                 
Andrijauskas Romualdas            
Antanavičius Vytenis 

Antinytė Daiva              
Antinis Robertas                              
Armalas Vilhelmas              
Amierovskis Česlovas                          
Ambraziūnas Vi
ncentas Alfonsas       
Aukštuolis Stasys                

B

 

Bagdonavičius Gerardas

Baginskienė Laimutė Gintautėlė

Balčiūnaitė Taida

Balčiūnienė Galina

Balsys Ramūnas

Baltuškienė Marija Aldona

Baltrūnas Jurijus

Baliulevičienė (Pučkoriūtė) Ona

Balčikonienė-Songailaitė Regina

Balčiūnaitė Taida

Banaitis Vitoldas

Banys Vytautas

Banaitis Juozas

Banys Česlovas

Bankauskaitė Marija

Barauskienė Irena

Baranauskas Povilas

Barisaitė Zelenkevičienė Laimutė Sofija

Bazarienė Joana

Bartkuvienė Vitalija

Bartulis Pranas

Bassus Olegas

Baskienė-Masytė Marija Gražina

Bazarienė Joana

Bekintytė Liuda

Belvertaitė-Ka(O)Muntavičienė (Žygelienė) Leokadija

Bernotaitis Bronius

Bernotienė Stanislava

Beržanskis Klausutis Henrikas

Bespalova Marija

Bialopetravičiūtė Skirmantė

Bilevičienė Angelė

Bindler Izabelė

Bielskienė (Uogintaitė) Gintarė

Belevičius Albertas Donatas

Bitleriuvienė Monika

Bičiūnaitė Lelija

Blažytė (Ušinskienė) Vitalija

Bložytė-Guntienė Genė

Boči Elga

Bogdanas Konstantinas

Bražiūnas Benediktas

Brėdikienė (Cieškaitė) Laimutė

Lapinskienė-Orlingytė Bronislava

Brusokienė Danutė

Bučas Bernardas

Budrys Linas

Bugailiškienė (Žilytė) Stefa

Buračas Jonas

Burneika Rimantas

Burneika Juozas

Budrys Stanislovas

Budrys Ignas

Budvytis Vytautas

Bulaka Mečislovas

Butvila Algimantas

                                                 

1945 04 28 – 2000 08 22

1910 – 1987

1931 03 16 – 2022 04 28

1946 03 05 – 2006 09 15

1937 06 03 – 1995 10 01

1906 09 23 – 1987 12 28  

1985 – 1970  

1906 10 21 – 1997 12 25 

1960 03 25 – 2016 12 08 

1953 12 23 – 2015 06 14 

1964 06 19 – 2014 06 19 

1935 02 03 – 2022 03 03

1989 11 23 – 1981 11 19

1923 10 08 – 2003 06 06

1890 – 1977 

1933 05 12 – 2020 05 07

1957 04 14 – 2011 11 02 

1901 07 25 – 1986 02 30

1940 07 22 – 2021 09 10

1925 11 03 – 2018 02 22

1930 04 02 – 1990 

1943 10 18 – 1992

1928 08 18 – 2015 10 17

1923 02 05 – 2012 11 01

1933 03 21 – 2021 03 10

1922 09 20 – 2007 09 02

1952 02 09  – 2022 10 11

1909 07 21 – 1990

1920 12 25 – 1989 09 27

1917 12 28 – 1988 03 02

1936 12 19 – 2013 11 27

1933 04 19 – 1992

1928 11 14 – 2004 12 08

1921 04 10 – 2009 02 25

1930 07 08 – 2005 10 11

1930 04 01 – 1997 10 10

1939 09 27 – 1996 08 29

1928 01 30 – 2014 11 23

1931 02 13 – 1975 12 21

1939 07 16 – 2022 06 15

1930 01 01 – 1997 10 10

1923 04 21 – 2013 08 01

1904 01 24 – 1992 08 13

1942 03 11 – 2000 02 14

1926 05 26 – 2002 09 10

1943 04 04 – 2001 05 03

1911 12 28 – 1986 03 19

1945 11 10 – 2007 06 10

1930 04 08 – 2013 01 21

1932 03 11 – 2003 07 10 

1955 11 12 – 2016 11 11

1934 09 03 – 2002 08 18

1907 07 21 – 1991 02 20

1931 08 02 – 2020 02 20

1926 01 09 – 1999 12 23

1927 – 1984

1948 11 02 – 2002 03 06

1926 02 04 – 2011 09 26

1932 01 17 – 1996 02 23

1936 06 11– 2012 01 03

1941 08 18 – 2020 12 05

1925 08 27 – 2001 02 21 

1903 11 18 – 1979 12 23

1958 05 22 – 2012 01 26

1921 06 25 – 2011 11 22

1989 07 08 – 1977 01 15

1955 – 2002 09 25

1929 05 13 - 2016 01 27

1932 – 1970

1933 12 28 – 1999 01 29

1925 – 1967

1907 09 12 – 1994 10 21

1943 05 25 –  2014 05 20

C

 

Cvirkienė Marija     
Cvirkienė (Jočiūnaitė) Birutė  
Chlebinskas Saulius 
  

1912 10 28 – 2004 06 19

1941 02 03 – 2021 01 03

1953 04 04 – 1999 03 18 

D

 

Dalinkevičius Romas                                  
Dambrauskas Bronius                               

Danilovas Jurijus                                        
Daugintis Rimantas                                     

Daugulis Erikas                                           
Daujotas Arūnas                                          
Dauknienė Angelė Elena                            
Daukantas Feliksas                                     
Daugelis Osvaldas                                      

Didžiokinė Barbora                                    
Deltuva Andrius       
                                  

Dereškevičius Kostas                                  
Dilka Vincas                                                 
Didelytė Gražina                                         
Dobrovolskas Vladimiras                            
Dockus Konstantinas                                  
Dočkutė Regina Rasa                                  
Dovydaitis Adolfas                                       
Dovydaitytė Jolanta                                    
Drebickaitė Silvija                                         
Drėma Vladas                                               
Dūda Algirdas                                              
Dūda Rimantas                                             
Dūdienė Marija                                             

Džiaukštas Silvestras                                    

1950 04 09 – 2001 11 03
1924 10 19 – 1991 05 27
1930 12 19 – 1993

1944 05 21 – 1990
1951 02 10 – 2012 01 27
1963 08 01 – 2012 09 28
1931 05 03 – 2016 02 11
1915 02 06 – 1995 08
1955 10 06 – 2020 07 19

1896 12 14 – 1976 08 18
1936 11 28 – 2017 02 23

1937 12 10 – 2023 01 02
1912 02 15 – 1997 12 25
1938 10 02 – 2007 01 02
1947 – 1986
1920 03 11 – 1990
1938 08 12 – 2012 12 28
1898 – 1976
1952 10 03 – 2022 02 12
1957 03 11 – 2020 04 09
1910 12 03 – 1995 01 04
1923 03 14 – 1992 09 19
1953 07 26 – 2017 01 18
1927 03 13 – 2012 10 14

1928 01 03 – 2022 05 26

E

 

Eidukaitė Danutė 
Eigirdas Vytautas
 

1929 07 12 – 1995 02 23

1957 01 20 – 2012 08 22

F

 

Fedorova Olga                                                                                     
 

G

 

Gabrėnaitė Rita                                           
Galaunė Paulius                                           

Galeckas Antanas                                        
Galdikas Valerijonas                                    
Garla Lionginas                                           
Gibavičius Rimtautas Vincentas                 
Gibavičius Vidas Kazimieras                       
Gineikienė Jūratė                                        
Giraitis Vytautas                                          
Gilius Valdas                                                
Gedminas Antanas                                    
Gedvilaitė Aldona Stanislava                      
Genienė Pranciška                                      
Gerlikas Pranciškus                                     
Glinskienė Lidija                                          
Glinskis Angelas                                           
Gobytė-Daunorienė Danutė                        
Gračiovas Sergejus                                      
Grybas Vincas                                              
Grušeckaitė Vaidilutė                                   
Gryšas Bronius                                              
Gruzdaitė Vida Marija                                  
Gučaitė Giedrė                                             
Gudaitis Antanas                                          
Gudaitienė Laimutė Ona                              
Gudynas Pranas                                         
Gutauskas Leonardas                               
Guzevičiūtė Marija                                       
Gužas Petras            
Gvalda Kęstutis   


 

I

 

Ilgūnas Petras 
Ivanauskas Feliksas  

 

1910 04 28 – 1989

1927 10 12 – 2001 06 18

1890 01 25 – 1988 10 18

1929 06 12 – 2001 12 23/24

1923 09 12 – 2012 10 18

1894 – 1983

1935 09 22 – 1993 12 17

1940 01 16 – 2020 06 23

1955 01 12 – 2010 02 04

1940 05 08 – 2015 01 22

1960 05 20 – 2021 12 27

1927 – 1978

1935 12 26 – 2021 03 28

1926 05 11 – 2007 07 15

1940 04 15 – 2020 05 06

1938 04 01 – 2014 05 19

1923 02 20 – 1993 04 28

1931 09 18 – 2002 09 26

1922 09 02 – 1993 02 05

1890 – 1941

1937 01 02 – 2021 08 28

1932 08 20 – 2013 11 16

1940 09 01 – 1993 12 29

1948 01 21 – 2014 09 29

1904 07 29 – 1989

1942 10 25 – 2003 04 05

1919 – 1979

1938 11 06 – 2021 09 25 

1907 – 1984

1933 09 21 – 2013 06 19

1927 04 24 – 2011 03 01

1931 05 13 – 1994 05

1917 – 1983

J

 

Jachimavičius Rapolas           
J
acėnaitė Genovaitė                                    
Jakutytė Elena                                               
Jančiukas Stanislovas                                  
Jankauskas Rimvydas (Kampas)                  
Jankauskas Vladas                                        
Jankauskienė Aldona                                    
Jankus Juozas                                               
Jankus Linas Julijonas                                   
Janulevičienė Pranė                                      

Janulis Jonas                                                  
Janulienė Laima Marija                                 
Janulionis Vytautas                                        
Jarašiūnas Klemensas                                   
Jarmalavičius Sigitas                                      
Jaroševičius Antanas                    .                

Jasaitis Vincas                                               
Jasiulienė (Kęstutytė) Genovaitė                   
Jasiulis Leonas                                               
Jatulytė-Šeibokienė Nijolė                           
Jaudegytė Emilija Jėzualda                           
Jacevičiūtė Jėčiūtė Bronislava                      
Jacėnaitė Genovaitė                                       
Jasudytė Ramutė Aleksandra                       

Jefremov Dmitrij                                             
Jokūbonis Gediminas           
                         
Jokubonienė Rūta                                        
Jomantas Vilius                                             
Jonaitienė-Urmanavičiūtė Monika                
Jonuškaitė Žymantė Vladislava                    
Jovaiša Eugenijus Kazimieras                       
Jovaišienė Vida Janina                                 
Jucys Valerijonas Vytautas                          
Jučys Pranas                                                 
Jurcikas Jonas                                               
Jukonis Jonas                                                
Juodelis Petras                                               
Juodikaitis Jeronimas Kastytis                     
Juodzevičius Jonas                                       
Jurėnas Eduardas                                          
Jurgelionienė Elvyra Marija                            
Jurginienė Dalia                                              
Jurkūnas Vytautas                                          
Jurkūnienė Eugenija                                       
Jusionienė-Ličkutė Vanda Aldona               
Jusionis Algimantas                                    

Jusionis Remigijus                                         

Jusionis Stasys                                                
Juškienė Valerija               
Juška Osvaldas     
Juzikėnas Vytautas          

1893 – 1961

1933 06 01 – 2016 07 21

1911 11 28 – 1999 03 09

1937 11 05 – 2006 10 08

1957 12 07 – 1993 10 07

1923 03 01 – 1983 02 04

1930 04 20 – 2003 01 21

1912 03 04 – 1999 11 05

1946 06 29 – 2014 07 13

1925 10 23 – 2000 11 11

1888 – 1973

1942 09 25 – 2005 04 07

1958 02 28 – 2010 05 01

1923 12 01 – 1985 12 04

1940 09 23 – 2003 03 09

1870 – 1956

1925 – 1957

1928 06 21 – 2012 02 21

1932 02 17 – 2004 01 05

1928 – 1974

1941 10 29 – 2013 02 27

1919 02 01 – 2013 07 03

1933 03 01 – 2016 07 22        

1930 11 30 – 2021 10 07

1934 10 14 – 2022 08 09

1927 03 08 – 2006 10 08

1930 01 14 – 2018 08 19

1891 02 22 – 1960 12 02

1935 07 26 – 1999 12 16

1936 09 30 – 2001 05 21

1940 01 17 – 2012 01 30

1943 03 01 – 2016 11 09

1930 12 18 – 2016 10 19

1913 – 1985

1986 02 18 – 2020 02 24

1911 08 01 – 1988 06 09

1909 – 1975

1932 02 01 – 2000 04 01

1947 01 14 – 2020 06 05

1923 05 06 – 1993 07 16

1936 01 15 – 2002 10 09

1945 04 30 – 2013 02 11

1910 06 01 – 1993 10 05

1907 05 09 – 2005 08 02

1928 02 13 – 2007 08 09

1954 07 07 – 2003 08 14

1956 01 24 – 2022 04 11

1927 08 24 – 2022 08 24 

1903 03 17 – 2000 02 17

1960 05 22 – 2020 07 20

1945 03 06 – 1983 05 12

K

 

Kairiūkštis Vytautas                                       
Kairiūkštytė Elvyra                                           
Kairiukštytė-Jacinienė Halina-Julija               
Kalinauskas Vytautas                                     
Kalninis Valdimaras                                       
Kalpokienė Olga                                            
Kalpokas Rimtas

Kalpokas Petras                                              
Kamarauskas Leonas                                     
Kaminskas Vaclovas                                      
Karatajus Vladimiras                                      
Karaban Jelena                                              
Karpavičienė Liana                                          
Kardelis Vladas                                                
Karosas Gediminas Vincas          
Karvelis Naglis                                         
        
Kasatkinas Vladimiras                                    
Kasčiūnas Juozas                                            
Kasperavičienė Elena Eugenija                      
Kasperavičienė Birutė                                      
Katilius Emanuelis Izaijas                                 
Katinas Leonas

Katinas Jonas (Linas)                                       
Katkus Kostas                                                   
Kavaliauskas Stasys                                         
Kavaliauskienė-Briedelytė Alina                     
Kazakevičiūtė Gražina                                     
Kazimieraitis Steponas                                    
Kazokas Leonardas                                         
Kazlauskas Romanas                                      
Kėdainis Juozas                                                
Kinderytė Joana                                               
Kirnaitė Ona                                                     
Kisarauskas Vincas                                           
Kisielis Kazimieras                                            
Kybrancas Arvedas                                           
Klemka Vytautas                                              
Klemkienė (Mozūraitė) Jadvyga                      
Kliaugienė Gražina                                            
Klimanskas Jonas                                             
Klova Boleslovas                                             
Kumpytė-Bilevičienė Milyta                            
Kondrotaitė Danutė                                           
Kolodzeiskienė Juzė                                         
Kontrimas Česlovas                                         
Kosciuška Vaclovas                                          
Kostkevičiūtė Irena                                            
Krasauskas Stasys                                           
Krasauskas Vytautas

Krinickas Romanas                                           
Krištopaitis Adolis Jonas                                   
Krivaitis Povilas                                                   
Kriukelytė Rimutė                                             
Krutinis Vaclovas                                                
Kubilienė Halina Aleksandra                           
Kučas Antanas                                                           

Kučinskienė Aušra                                             
Kukujev Aleksandr                                             
Kulakauskas Telesforas                                    
Kulšys Henrikas                                                  
Kunca Romualdas Audrūnas                        
Kuzma Stanislovas                                               
Kuzminskis Jonas                                                
Kuzminskis Jonas                                                
Kuosaitė Nijolė                                                     
Kvašienė Angelė                                                 
Kmieliauskaitė Ramunė Aldona                       

 

1890 – 1961

1950 11 15 – 2006 04 23

1896 – 1984

1929 01 03 – 2001 06 15

1952 11 03 – 2013 04 21

1891 05 03 – 1967 09 08

1908 04 18 – 1990 08 04

1880 – 1945

1925 01 17 – 1996 10 17

1922 10 10 – 2002 12 02

1925 07 28 – 2014 04 19

1931 07 09 – 2006 01 03

1954 12 07 – 2006 01 23

1938 03 05 – 1996 02 10

1936 07 19 – 2000 03 08

1961 10 12 – 2014 01 19

1924 12 28 – 2013 07 07

1907 – 1974

1934 02 22 – 2003 12 13

1941 05 10 – 2016 02 20

1926 10 28 – 1996 04 01

1907 – 1984

1941 06 22 – 2020 12 23

1937 04 14 – 2014 11 26

1935 08 27 – 2003 02 13

1942 – 1992

1936 04 07 – 2021 08 23

1993 11 01 – 1995 01 06

1905 07 27 – 1981 08 15

1937 12 01 – 2021 02 09

1915 12 31 – 1998 11 12

1924 05 27 – 2004 Vasara

1927 – 1991

1934 – 1988 10 27

1926 03 26 – 2014 02 28

1930 07 23 – 1997 02

1924 09 08 – 1991 08 14

1923 07 17 – 2009 11 08

1944 05 16 – 1995 09 15

1932 03 17 –   

1927 11 18 – 1985 05 26

1934 01 08 – 1999 05 13

1933 05 08 – 2018 11 24

1943 05 03 – 1997 02 01

1902 05 23 – 1989 05 27

1911 01 21– 1984 11 11

1927 09 17 – 2007 07 21

1929 – 1977

1934 11 23 – 2021 12 30

1904 05 01 – 1983 04 16

1925 06 11 – 2000 12 25

1911 10 20 – 1986 10 24

1950 06 09 – 2005 08 26

1948 09 27 – 2013 10 30

1931 02 26 – 2014 12 22

1909  01 24 – 1989 01 10

1958 07 06 – 2014 12 04

1919 03 24 – 2005 10 28

1907 – 1977

1944 05 05 – 1991

1935 03 10 – 2011 06 2

1947 05 07 – 2012 08 14

1943 08 05 – 1992

1906 12 14 – 1985 08 19

1934 03 16 – 2020 11 09

1920 11 20 – 1995 02

1960 06 22 – 2020 05 13

L

 

Labuckas Mykolas                                               
Labutytė Ieva Erika                                             
 
Laurinavičiūtė Jadvyga Aldona (Nasvytienė)    
Laurinkus Juozas                                                
Laucius Algirdas                                                   
Laurenčikaitė Danutė-Kostė                                
Laurinkus Juozas                                                  
Lebedytė Ramūnė                                                
Liandzbergis Zigmantas                                       
Liatukaitė Nijolė Skolastika                                 
Liobytė-Vilutienė Emilija                                       

Lipienė Irena                                                         
Lipas Juozas                                                         
Liugaila Marius                                                     
Lili Janina                                                              
Luckienė Rūta Teresė                                        
Lukackis Semionas                                              
Lukšas Romualdas                                               
Lukščionytė (Tolvaišienė) Nijolė                          
Lukštas Algirdas                                                  
Luščinaitė-Krinickienė Natalija                            
Lūšis Renatė                                                       

 

1912 09 30 – 1998 01 28

1938 04 15 – 2003 09 17 

1929 10 26 – 2013 04 28

1909 – 1978

1928 07 06 – 1995 09 03

1935 07 06 – 2002 05 28

1909 – 1978

1940 11 08 – 2012 07 17

1929 04 01 – 1993 01 19

1936 02 11- 2019 10 03

1910 – 1955

1939 12 25 – 2016 09 07

1941 04 29 – 2021 10 21

1953 09 23 – 2013 05 02

1925 01 01 – 2012 07 01

1935 09 10 -2010 02 08

1909 08 14 – 1994 01 12

1927 09 21 – 2016 12 27

1954 04 30 – 2014 11 28

1921 09 08 – 1992 07 15

1903 08 08 – 1998 09 11

1942 10 05 – 2014 07 27

M

 

Mackevičius (Mackonis) Jonas                           
Mackevičius Vytautas                                        
Mackevičius Balys                                             
Mačiuika Vytautas                                                
Makaraitis Stasys Leonas                                   
Makūnaitė Albina                                                 
Manomaitis Voldemaras                                  
Markauskas Jurgis                                               
Martinaitis Antanas                                        
Martinaitis Antanas                                             
Martinaitienė Zina                                             
Martišius Vytautas                                               
Masalskas Julius                                            
Malakauskienė (Rudzikaitė) Nijolė                   
Matušakaitė Marija                                              
Meškauskaitė Nijolė                                          
Meškelevičius Jonas                                           
Mėčius Arūnas                                                     
Medytė Stasė                                                       
Mickevič Lena                                                     
Mikalauskas Antanas                                        
Mikėnas Jonas

Mikėnas Juozas                                                  
Mikėnas Algimantas                                        
Miknevičienė Teodora                                       
Miknevičius Vaclovas

Mikulevičienė Birutė                                            
Mikulevičius Eugenijus                                      
Mingilaitė-Uogintienė Bronė                               
Mironaitė Anelė                                                  
Mikšys Raimundas                                        
Miliūnas Juozapas                                             
Mizgiris Algimantas                                           
Mockaitis Vytautas                                          
Molnikaitė Aldona                                         
Mončys Vytautas                                                 
Morkytė Janina                                              
Morkūnas Kazys                                             
Morkvėnienė Regina                                      
Motiejūnas Alfonsas                                            
Motuza-Motuzevičius Boleslovas-Adomas                          

1922 11 09 – 2002 03 16

1911 – 1991

1905 –

1929 10 31 – 1999 10 14

1938 02 28 – 2014 11 10

1926 04 01 – 2001 05 26

1912 09 30 – 2000 09 21

1938 – 1988

1939 06 20 – 1986 06 20

1898 – 1947

1934 06 07 – 2020 09 03

1959 09 06 – 2000 12 16

1930 04 16 – 2013 12 13

1947 03 22 – 2020 06 17

1924 03 09- 2016 06 24

1943 – 1990

1950 04 05 – 2005 01 05

1965 03 26 – 2013 05 27

1948 06 15– 2022 01 16

1927 11 01 – 2001 04 30

1937 09 07 – 2012 10 27

1899 09 17 – 1988 04 07

1901 – 1964

1929 04 29 – 2006 03 10

1909 – 1982

1910 07 26 – 1989 07 12 

1926 06 15 – 1996 10 08

1928 12 30 – 1980 11 03

1919 – 1983

1911 04 30 – 2005 06 19

1961 06 07 – 2008 03 03

1933 07 11- 2016 05 09 

1940 07 29 – 1990

1958 11 18 – 2011 02 24

1929 10 12 – 1998 06 10

1950 04 02 – 2016 ?

1925 09 17 – 1995 03 15

1925 03 04 – 2014 01 22

1924 10 17 – 2005 11 22  

1912 – 1979

1910 12 24 – 1990 11 11               

N

 

Načiulis Albinas                                                    
Naginskaitė Ieva                                                   
Nara
kienė Ramutė                                              
Narbutaitė Adolfin
a                                               
Narkevičius Kostas                                                
Narkevičienė Genovaitė                                       
Naruševičius Kazimieras                                    
Naruševičius Jonas Noras                                   
Nasvytis Vytautas                                                 
Navickas Feliksas                                                
Navickaitė Anelė                                                 
Natalevičienė Laimutė                                          
Naujokaitis Audrius                                 
            
Nenorta Sigitas Jonas                                        
Norkevičius Vladas                                               
Norkus Vladas                                                       
Norkus Vytautas                                                     
Norkus Vincentas                                                  

              

1933 04 08 – 2000 02 23

1921 05 26 – 2012 09 19

1944 08 20 – 2006 09 12

1922 12 22 – 1971 09 08

1914 02 17 – 2004 12 19

1927 02 10 – 2012 06 10

1920 03 02 – 2004 10 12

1930 09 11 – 2020 03 28

1928 09 08 – 2016 01 08

1922 11 05 – 2018 12 21

1920 11 29 – 2005 05 01

1958 05 28 – 2011 09 22

1961 04 08 – 2012 03 10

1933 05 12 – 1999 12 07

1904 01 03 – 1984 05 22

1909 06 27 – 1976 02 27

1932 02 01 – 2018 02 10

1927 01 02 – 2006 11 07       

O

 

Orantas Romualdas                                        
Ostrauskienė Valerija                                       
Ostrauskas Mečislovas                                 

1949 06 08 – 2012 06 01

1927 10 29 –1997 08 11

1927 01 17 – 2002 01 07

P

 

Pakalnis Vytautas                                                 
Pakeliūnas Algirdas                                           

Palaima Vytautas                                            
Palaimienė Romualda                                          
Palys Viktoras                                                  
Paplauskienė Ma
rija                                          
Patamsis Juozapas Kęstutis                           
Paulavičius Algimantas Ričardas                    
Panaskov Vladimir                                          
Paškovska
Venckovič (Paškauskaitė) Janina Lili   
Pempė Petras Gediminas                                 
Percovas Michailas                                       
Petkevičius Kazimieras Leonardas               
Petravičius Zigmas                                            
Petrauskas Bronislovas                                    
Petrulis Klaudijus                                        
Petrulis Napoleonas                                      
Piekuras (Pekuras) Igoris                              
Pinkevičius Vydas                                    
Pinkus Stasys                                                
Piščikas Ignas                                         
Pivoriūnas Albinas                                           
Pleškūnas Vladas                                             
Pociūtė Aldona                                                   
Pocius Liudvikas                                                   
Porutis Pranciškus                                                
Poplavskis Tadeušas                                     
Povilaitis Vytautas                                                
Pleškytė Emilija                                                     
Pranckūnas Benediktas Vytautas                        
Pranckūnas Eduardas                                           
Prapuolenis Jonas                                              
Preikštas Kazys                                                      
Prėskienienė-Lipeikaitė Ona                               
Puipa Audrius                                                       
Pundzius Bronius                                                  
Pumputienė-Poškutė Emilija                               
Purienė Aldona Viktorija                                       
Pučkoriūtė Laima Bronislava                              
Pleškūnas Vladas                                                
Pranckūnas Benediktas Vytautas                        
Puodžiukaitytė Giedrė                                         

1972 01 09 – 2004 08 01

1938 11 18 – 2003 01 19

1911 08 21 – 1976 02 14

1948 – 2004 12 18

1907 09 25 – 1987 04 19

1934 05 08 – 2001 05 01

1939 09 19 – 2007 10 24

1942 12 09 – 2017 02 23

1940 07 20 – 2016 01 13

1925 - 2012

1921 01 15 – 2008 01 02

1919 05 26 – 2001 12 16

1935 08 20 – 2005 01 27

1962 – 1955

1921 02 04 – 1985 06 12

1951 11 30 – 2014 09 03

1909 – 1985

1935 04 18 – 2006 11 11

1949 11 09 – 2012 04 12

1925 06 17 – 1992

1898 – 1984

1923 01 20 – 1991 04 29

1913 04 08 – 1987 10 28

1926 05 01 – 2021 05 09  

1940 08 25 – 2021 06 01

1924 06 04 – 2009 08 25

1962 03 26 – 2007 11 10 

1927 04 24 – 2009 05 17

1932 05 05 – 2014 11 25

1934 05 12 – 1998 09 21

1925 – 1980

1900 03 14 – 1980 02 29

1912 10 09 – 2005

1918 04 11 – 2003 03 17

1960 03 28 – 1997 07 19

1907 – 1959

1947 07 22 – 2021 11 14

1943 10 08 – 2014 01 23

1931 07 27 – 2020 01 14

1913 – 1987

1934 05 12 – 1998 09 21

1946 01 11 – 1998 06 11

R

 

Račkaitytė Venifrida Stasė                                     

Račkauskienė Ona                                               
Radzkas
Benediktas                                           
Radzevičius Vytautas                                            
Radzevičius Romualdas                                        

Radauskaitė Elvyra                                               
Rapšys Romualdas                                              
Raslanas Jurgis                                                     
Ratkevičius Henrikas                                            
Rauduvė Petras                                                   
Ramanauskienė Ona                                           
Remeikaitė Gražina Konstancija                         
Rickevičiūtė Sofija                                                  
Rima(N)Itienė Sofija                                              
Rymeikis Leonas                                                   
Rimša Petras                                                          
Rimkus Vytenis                                                    
Rožanskaitė Marija Teresė                                   
Rudzinskas Henrikas                                             
Rudzinskienė Vaclova Mirga                                

Rusteikienė (Skodžiūtė) Liudvika                        

Ruzgas Gerutis Juozas                                        

1927 05 08 – 2022 08 19 

1943 09 10 – 2014 11 30

1925 04 29 – 1997 09 06

1965 08 03 – 2019 03 23

1942 08 23 – 2021 05 25  

1923 06 05 – 2020 10 15

1932 – 1971

1926 07 29 – 1999 10 08

1949 12 05 – 2012 03 04

1912 09 05 – 1994 02 22

1932 06 30 – 2015 07 24

1934 11 25 – 2020 07 24

1950 05 12 – 2021 05 19

1921 08 30 – 1974 09 27

1924 04 19 – 1989 09 14

1881 11 23 –1961 10 02

1930 01 17 – 2020 11 12

1933 03 18 – 2007 09 06

1909 01 19 – 1996 06 13

1923 08 26 – 1997 04 16

1935 08 09 – 2022 06 23 

1934 01 23 – 2018 06 21

S

 

Samuolienė Sigita Julija                                    
Samukas Fridrikas Jonas                                    
Savickas A
ugustinas                                          
Savulionienė Zofija                                               
Sergijevičius Petras                                              
Sidaravičius Jonas                                                
Sirotskis Romanas                                                
Sivickas De Mockus Nijolė                                    
Skerstonaitė Laima                                                
Skirutytė Aldona                                                     
Staneikienė Violeta Janė                                      
Stankevičius Romualdas                                       
Stankus Vygintas                                                  
Stauskas Petras                                                     
Steponavičius Pranas                                           

Steponavičius Algirdas                                         
Steponavičius Valentinas                                    
Stoškus Kornelijus                                                
Stoškus Algimantas                                             
Stoškienė (Teišerskytė) Jolanta                            
Strigauskaitė Evelina                                             

Strioga Leonoras Vytautas                                   
Strolis Liudvikas                                                    
Stumbras Jonas                                                    
Surkevičius Jonas

Surgailienė Aspazija Daina Ziedonė                 
Surgailis Leopoldas                                              
Survila (Bagdonavičius) Eugenijus                      
Svičiulienė Pranė                                       

1942 07 14 – 2014 09 24

1935 12 19 – 2003 03 14

1919 05 12 – 2012 06 24

1929 08 01 – 2016 10 11

1990 – 1984

1937 02 19 – 2002 10 21

1905 09 22 – 1981 02 09

1925 05 27 – 2018 09 13

1926 12 07 – 2004 01 10

1932 05 17 – 2005 11 01

1939 10 16 – 2004 09 23

1933 03 15 – 1991 07 18

1962 07 14 – 2018 03 05

1919 06 20 – 2003 02 28

1904 09 29 – 1966 11 15

1927 01 12 – 1996 10 21

1948 05 21 – 2002 09 24

1950 11 03 – 1993 03 18

1925 05 24 – 1998 10 23

1947 09 14 – 2020 08 22

1967 08 31 – 2004 01

1930 02 01 – 2022 10 27

1905 09 01 – 1996 12 29

1931 03 17 – 2007 11 13

1911 02 10 – 1990 10 01 

1928 05 05 – 2011 11 03

1928 03 16 – 2016 08 04

1925 12 04 – 2019 01 27

1915 02 07 – 1999 09 23

Š

 

Šakalys Algirdas                                                  
Šal
kauskas Alis                                                    
Šalkauskas  Mykolas (Mikalojus)                        
Šarapovas Steponas                                         
Šarauskienė (Karatajūtė) Viktorija                       
Šatas Alfredas                                                       
Šerys Vytautas                                                      
Šileika Jonas                                                      
Šimkus Kostas Alfredas                                      
Šimelis Medardas         
                                      
Šimonėlis Jonas                                                    
Šimonis Kazys                                                       
Šimulynas Šarūnas                                               
Širmulis Alfredas                                                   

Šleivytė Veronika                                               
Šmidtaitė Janina                                                   
Šulgaitė Liucija                                                      
Šulskis Rimantas Antanas                                    
Švažas Jonas                                                       
Švažas Algimantas                                               
Švažas Kazys                                                       
Švėgžda Algimantas  Jonas                                 
Švirmickas Sigitas                                                  

1943 04 02 – 2015 02 07

1964 11 10 – 1996 10 21

1935 10 27 – 2002 11 07

1936 – 1981

1948 12 12 – 2007 12 03 

1948 10 06 – 2014 11 25

1931 01 24 – 2006 10 07

1883 – 1960

1935 05 08 – 2005/2006?

1938 07 05 – 2014 03 23

1955 07 29 – 2011 04 07

1887 08 25 – 1978 06 05 

1939 09 18 – 1999 02 02

1938 02 22 – 2013 12 03

1906 12 06 – 1998 04 21

1922 01 27 – 2012 01 30

1933 01 01 – 2013 01 10

1943 07 03 – 1995 09 12

1925 – 1976

1933 09 14 – 2003 09 26

1924 06 03 – 2018 09 14

1941 04 22 – 1996 07 03

1924 01 21 – 1996 09 23

T

Talmantas Ignas Egidijus                                  

Tamašauskas Pranas                                            
Tamoliūnas Vytautas                                           
Taujanskienė Joana                                             
Taurinskienė (Maželytė) Regina                        
Taurinskas Algirdas                                             
Tarabilda Arūnas                                                  
Tarabilda Petras                                              
Tarabilda Antanas                                                 
Tarabildienė Domicelė                                       
Tarabilda Rimtas                                                            
Taranda Antanas                                                
Tatoris Jonas                                                      
Taujanskienė Joana                                             
Truikys Liudas                                                      
Tolvaišis Justas                                                    
Tuleikis Leonardas                                                
Toleikis Aloyzas                                                   
Tulienė (Petrikaitė) Konstancija                           
Tunkevičienė Eleonora                                         
Tutkus Kazys                                                         
Tvarijonavičienė Jadvyga                                     

1934 01 01 – 2022 08 04

1919 09 01 – 2005 12 28

1955 04 17 – 2009 07 15

1924 – 1983

1952 08 02 – 2020 11 23

1941 09 15 – 2017 01 12

1934 – 1969

1905 – 1977

1912 – 1989

1912 – 1985

1908 04 18 – 1990 08 04            

1912 01 22 – 1989   

1925 06 17 – 2004 03 06

1924 – 1983

1904 10 10 – 1987 05 28

1954 08 31 – 2008 07 30

1939 01 25 – 2014 04 20

1931 04 12 –  2021 12 17

1906 09 27 – 1999 06 13

1928 06 04 – 2022 01 13  

1921 – 1992

1938 05 18 – 2016 03 30

U

 

Ugianskienė-Stanevičiūtė Jūratė                        
Ulevičienė Nijolė                                                 
Ulevičienė Genovaitė Aldona                            
Uloza Vilh
elmas                                                   
Umbrasas Jonas                                           
      
Umbrasienė Danutė                                             
Uogintas Bronius                                                  
Uogintas Bronius                                                 
Ušinskas Stasys                                                  
Ušinskaitė Filomena                                            
Urbaitis (Urbaitytė) Elena                                     
Urbanavičiūtė-Subačiuvienė Sofija                   

1941 01 01 – 2021 12 08

1945 – 1978

1934 07 02 – 1993 05 30

1922 06 24 – 2000 07 25

1925 – 1988

1927 – 1982

1913 – 1988

1946 04 02 – 2013 02 19

1905 07 20 – 1974 06 14

1921 04 01 – 2003 08 19

1922 06 04 – 2006 02 17

1915 – 1980

V

 

Vaičiūnaitė Vega                                               
Va
ičionis Juozas                                                
Vaineikytė Liuda                                                
Vainulevičienė (Motiejūnaitė) Dovilė                

Vaitys Jonas                                                       
Vaitkūnas Arūnas                                            
Vaivada Petras                                                
Vaivadienė Tiju Enė                                           
Valaitis Kazys                                                       
Valaikienė Marta                                                 
Valatkienė (Aksamitauskaitė) Dalia
                          
Valatka Donatas                                                  
Valadkevičiūtė Nijolė                                          
Valiuvienė Sigutė                                             
Valius Vytautas Baltramiejus                             
Varanka Vytautas                                               
Varašius Steponas                                              
Varnas Kazys                                                      
Varnas Erikas                                                       
Varnauskienė (Danytė) Danutė                          
Varnauskas Zenonas                                         
Vasilevičius Jonas                                                
Venckevičienė (Tulevičiūtė) Elena                     
Vertulienė Albina Vanda                                   
Vertulis Julius                                                     
Vienožinskis Justinas                                         
Vilbrantaitė Alvyda                                             
Vildžiūnas Vladas                                               
Vilutis Jonas                                                       
Vilpišauskas Alfonsas                                         
Vincevičienė Genovaitė                                      
Vinciūnas Romualdas                                          
Virakas Jonas                                                     
Virbickas Lionginas                                             
Vitkauskas Anatolijus                                          
Vitkauskienė Irena                                              
Vitulskis Aleksandras                                          
Vosilienė Bronė

Vozbinas Aleksandras                                         
Vrubliauskas Mykolas                                         

1962 11 05 – 2004 08 21

1926 09 03 – 2014 11 03

1908 06 18 – 1997 11 14

1962 02 24 – 2010 06 22

1903 – 1963

1956 05 29 – 2005 05 14

1906 06 29 – 1989 03 03

1933 11 12 – 2005 08 17

1934 – 1974

1942 01 20 – 2017 01 23

1937 06 03 – 1995 10 01

1932 03 01 – 2007 09 25

1944 08 10 – 2020 02 04

1931 05 25 – 2021 09 05

1930 08 24 – 2004 09 28

1904 06 02 – 1990

1894 09 01 – 1982 02 11

1913 – 1971

1924 05 19 – 1991

1926 12 18 – 1995 11 01

1923 04 03 – 2010 12 18

1920 07 01 – 2016 09 23  

1924 08 31 – 2013 12 24

1937 02 12 – 2015 02 09

1935 02 16 – 2005 12 30

1886 06 29 – 1960 07 29

1909 12 16 – 1980 06 27

1932 12 20 – 2013 10 29

1907 – 1978

1945 06 09 – 2015 12 21

1929 11 15 – 2010 07 27

1922 – 1988

1905 – 1988

1932 08 01 – 2012 02 26

1922 – 1986

1925 01 02 – 2013 01 25

1927 – 1969

1904 10 30

1958 03 04 – 2021 02 24

1919 10 02 – 1992 12 17

Z

 

Zaranka Petras Vytautas                                         

Zalensas Juratis                                                       

Zalensas Bronius                                                     

Zalensienė Valerija                                                 

Zamalytė Vida                                                       

Zaturskienė Rūta                                                     

Zaturskis Vytautas                                                   

Zigmantas Vaclovas

Zikaras Juozas                                            

Zimblytė Kazė                                                 

1933 04 14 – 2021 01 13

1952 07 07 – 2015 02 05

1921 11 26 – 1994 04 04

1925 03 31 – 1997 07 12

1944 08 02 – 2004 02 18

1945 02 02 – 2014 01 02

1942 07 25 – 2013 06 26

1948 05 18 – 1993

1881 11 18 – 1944 11 10

1933 04 04 – 1999 06 17

Ž

 

Žabarauskaitė Vita                                                 
Žaltauskas Kazys Valentas                                   
Žaromskienė Aldona                                             
Žebenkienė-Trečiokaitė Irena                              
Žebenkienė Dalia                                                  
Žiauberis Edmundas                                             
Žilienė Stanislava                                                
Žilinskaitė Genovaitė                                             
Žilinskaitė Margarita Astrida                                  
Žilevičienė Marija                                                  
Žilius Vytautas                                                        
Žilys Gediminas Jonas                                           
Žilys Jurginas                                                          
Žitkus Kęstutis                                                        
Žiupsnytė Regina                                                   
Žiūrienė Marijona                                                   
Žmuidzinavičius Antanas                .                      

Žoludev Nikolaj                                                     
Žoromskis Kazimieras                                         
Žukas Stepas                                                       
Žuklys Vladas                                                         

1962 01 03 – 2021 07 06 

1963 03 03 – 2012 03 25

1934 12 27 – 2006 05 21

1909 – 1985

1960 04 20 – 2022 01 30

1932 – 1985

1918 06 22 – 2002 09 29

1927 05 01 – 2004 02 12

1935 04 30 – 2020 03 24

1933 04 07 – 2012 05 16

1944 11 07 – 2011 02 04

1921 02 19 – 2004 06 27

1951 12 14 – 2001

1926 01 30 – 2000 02  04

1959 09 24 – 1995 10 23

1943 01 20 – 2019 04 03

1876 10 31 – 1966 07 09

1941 02 26 – 2005 01 14

1913 03 04 – 2004 04 13

1904 – 1946

1917 12 15 – 2013 01 29

bottom of page