top of page
7.jpg

Dailininkų sąjungos fondo parodų katalogų leidinių tyrimai, skaitmeninimas ir sklaida

Dailininkų sąjungos fondo parodų katalogų leidinių tyrimai, skaitmeninimas ir sklaida

Projektas skirtas Dailininkų sąjungos fondo (DSF) archyve sukauptų XX-XXI a. parodų katalogų leidinių (apie 500 unikalių vnt.), kaip unikalių šio laikotarpio grafinio dizaino bei parodinio gyvenimo dokumentų, aktualizavimui - skaitmeninimui bei viešinimui. Dailininkų sąjungos fondas ‒ Lietuvos dailininkų sąjungos įkurta ir istoriškai svarbi Lietuvos meno lauke veikusi organizacija. Fondo veiklos specifika, kai organizacija vykdė jai priskirtas meno tarpininko funkcijas, lėmė ir unikalios meno kolekcijos, kuri apima kelis tūkstančius darbų, atsiradimą. Šios kolekcijos vaizduojamosios dailės rinkinyje saugomi tapybos, skulptūros, keramikos, grafikos kūriniai. Vis dėlto iki šiol visai neaktualizuota XX‒XXI a. dizaino istorijos požiūriu ypač vertinga fondo archyvuose sukaupta taikomoji parodų katalogų leidinių kolekcija, kurią, kaip autentiškus aptariamo laikotarpio parodinio gyvenimo bei grafinio dizaino ir tipografijos dokumentus, šiuo teikiamu projektu siekiama skaitmenizuoti ir paviešinti, išleidžiant virtualų katalogą Lietuvos integralioje muziejų informacijos sistemoje LIMIS bei surengiant virtualią eksponatų parodą, kurios sklaidą užtikrins projekto rėmuose sudaroma komunikacijos ir sklaidos programa.

Atliekant fondo disponuojamos leidinių kolekcijos inventorizaciją siekiama ištirti ir identifikuoti jos meninę bei istorinę vertę, taip sudarant sąlygas dizaino ir dailės tyrėjams bei plačiajai visuomenei susipažinti su šiais unikaliais leidybiniais artefaktais. Dailininkų sąjungos fondo saugomų parodų katalogų leidinių kolekcija apima XXa. 1 deš. ‒ XXI a. 1 deš., tačiau iki šiol nesant sistemiško aptariamos kolekcijos apskaitymo, neįmanoma identifikuoti paskiroms institucijoms, kurių iniciatyva išleisti katalogai, laikotarpiams ar menininkų grupėms būdingos grafinio dizaino bei tipografijos raiškos tendencijų, kurios, kita vertus, neabejotinai galėtų tapti XX‒XXI a. dizaino istorikų bei praktikų tyrinėjimų objektu bei kūrybinio įkvėpimo šaltiniu šių dienų grafinio dizaino profesionalams. Tarp seniausių kolekcijos artefaktų – prieškario (1909 m., 1913 m.), tarpukario (1926 m., 1927 m., 1928 m., 1936 m, 1937 m.), antrojo pasaulinio karo ( 1939 m., 1940 m.), taip pat pokario (1947-1967 m.) laikotarpio Lietuvos ir užsienio menininkų parodų katalogų leidiniai. Itin gausus – XX a. 8-10 deš. kolekcijos segmentas. Taigi, įgyvendinant projektui keliamą tikslą ir uždavinius, Lietuvos XX-XXI a. meno ir dizaino istorijos panorama bus reikšmingai papildyta internetu laisvai prieinamais aptariamo laikotarpio dokumentais, su kuriais galės išsamiai susipažinti dizaino bei menotyros krypčių studentai, tyrėjai, praktikai bei plačioji visuomenė. Skaitmeninis planuojamo išleisti kolekcijos leidinių katalogo formatas padidins jo prieinamumą taip pat ir suinteresuotoms socialiai jautrioms visuomenės grupėms: neįgaliesiems, senjorams, vienišoms mamoms, pabėgėliams, nuo kultūrinio Lietuvos centro nutolusiems gyventojams ir kt. asmenims, dėl fizinio ar socialinio mobilumo suvaržymų neturintiems galimybės susipažinti su Dailininkų sąjungos fondo disponuojama kolekcija jos fiziniu formatu. 

Parodų katalogų virtuali paroda

Projektą finansuoja

LTK_Logotipas(2).png
bottom of page