LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS VYKDOMI PROJEKTAI

01

COMMON GROUND

Tarptautinis projektas, kurio temos nukreiptos į socialinį diskursą – migracijos iššūkius, sąveikas tarp skirtingų kultūrų, tautinių mažumų, vietos bendruomenių aktyvų įsitraukimą, tarpusavio komunikaciją per menines veiklas

03

AUKSO MŪZA

Lietuvos dailininkų sąjungos metų kūrybos apdovanojimai

05

UFNA

Tarptautinė meno trienalė – vizijų ir tyrimų projektas, atsiliepiantis į kosmoso ir antropoceno epochos aktualijas, prognozuojantis gyvenimą už Žemės ribų

07

VIZUALAUS MENO AUTORIŲ TEISIŲ AKTUALIZAVIMAS, UGDYMAS IR SKLAIDA

Šiuo projektu ketiname parengti specialiai vizualiųjų menų atstovams skirtą integruotą mokymų ir konsultacijų programą, skirtą plėsti jų žinias taip prisidedant prie kūrybinį darbą dirbančių autorių intelektinės gerovės ir teigiamo bendrabūvio kūrimo.

02

UŽUTRAKIS ART FESTIVAL

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis Užutrakio dvaro sodyboje

04

LDS EDU

Meno ir kūrybos stovykla

06

MENO PAŠTAS

Atvirlaiškiai vilniečiams, skatinantys išnaudoti meno teikiamą psichologinę bei emocinę naudą

Lietuvos dailininkų sąjungos projektinę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba