top of page

Lietuvos dailininkų sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) yra savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti profesionalius dailininkus, dailėtyrininkus ir meno kuratorius. LDS skatina ir propaguoja sąjungos narių kūrybą, gina jų autorines teises, savarankiškai ir kartu su valstybinėmis institucijomis, kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis rengia ir dalyvauja ruošiant profesionalaus dailės meno projektus, kūrybines programas.

LDS yra tarptautinės meno asociacijos (IAA), Europos meno tarybos (ECA), Meno kūrėjų asociacijos narė, LATGA ir SRTRF steigėja.

LDS sudaro teritoriniai skyriai: Vilniuje (grafikos, akvarelės, tapybos, dailėtyros, monumentalios dailės, scenografijos, skulptūros, tekstilės, keramikų, metalo meno, tarpdisciplininio meno, odos meno, rūbų modeliuotojų, individualistų, laisvųjų narių sekcijos), Kaune (akvarelės, grafikos, tapybos, skulptūros, scenografijos, keramikų sekcijos, odininkų, juvelyrų, metalistų sekcija, monumentalistų, stiklininkų, tekstilės ir dailėtyros sekcijos), Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje.


LDS vienija 10 dailės galerijų: "Arkos" galerija, "Šv. Jono galerija", "Dailininkų sąjungos galerija", galerija "Kairė-dešinė", galerija "Meno parkas", galerija "XX", "Klaipėdos galerija", Šiaulių S_IN galerija, Kauno skyriaus galerija „Drobė“, LDS ekspozicijų erdvė.

 

Taip pat LDS yra įsteigusi šiuos padalinius: VšĮ "Dailininkų sąjungos leidykla "Artseria", VšĮ "Skulptūros ir vitražo centras", UAB "Vilniaus dailė", VšĮ "Vilniaus grafikos meno centras", VšĮ "Dailininkų namai", VšĮ LDS Fondas.


LDS valdymo organai yra LDS Konferencija, turinti visas visuotinio LDS narių susirinkimo teises, Taryba.


Šiuo metu Lietuvos dailininkų sąjunga vienija 1518 narius.

Lietuvos dailininkų sąjungos taryba:

Eglė Ganda Bogdanienė

(Lietuvos dailininkų sąjungos ir Tarybos pirmininkė)

Ričardas Bartkevičius

(Vilniaus tapytojų sekcija)

Andrius Makarevičius

(Vilniaus tapytojų sekcija / pirmininkas)

Romualdas Balinskas

(Vilniaus tapytojų sekcija)

Lida Dubauskienė

(Vilniaus grafikų sekcija / pirmininkas)

Lilija Valatkienė

(Tarpdisciplininio meno sekcija / pirmininkė)

Arūnė Tornau

(Vilniaus tapytojų sekcija)

Kazimieras Paškauskas

(Vilniaus grafikų skyrius)
Dovilė Tomkutė

(Vilniaus grafikų skyrius)

Liuda Stankevičienė

(Vilniaus monumentaliosios dailės sekcija / pirmininkė)

Vidas Simanavičius

(Vilniaus skulptūros sekcija / pirmininkas)

Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė

(LDS individualistų sekcija / pirmininkė)

Agnė Šemberaitė

(Vilniaus keramikų sekcija / pirmininkė)

Solveiga Gutautė

(Vilniaus keramikų sekcija)

Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė

(Vilniaus tekstilininkų sekcija / pirmininkė)

Vaida Ragėnaitė

(Vilniaus dailėtyros sekcija / pirmininkė)

Kristina Ancutaitė

(Kauno keramikų sekcija / pirmininkė)

Rebeka Bruder

(Kaunos skyrius / pirmininkas)

Gediminas Šibonis

(Kaunos grafikos sekcija / pirmininkas)

Artūras Žilinskas

(Kaunos skyrius)

Daiva Zubrienė

(Kaunos skyrius)

Valda Verikaitė

(Kauno stiklo sekcija / pirmininkė)
Andrius Grigalaitis

(Šiaulių skyrius)

Tomas Rudokas

(Panevėžio skyrius / pirmininkas)

Neringa Poškutė-Jukumienė

(Klaipėdos skyrius / pirmininkė)

Danguolė Ruškienė

(Klaipėdos skyrius)

LDS Garbės teismo nariai:

Rasa Jundulaitė

Linas Liandzbergis

Meda Narbutaitė

Laisvydė Šalčiūtė

Vytautas Poška

Arvydas Žalpys

Violeta Jocienė

Kontrolės komisija:

Parodų komitetas:

Evelina Januškaitė (pirmininkė)

Eglė Ganda Bogdanienė

Kotryna Džilavjan

Jurga Minčinauskienė

Arvydas Žalpys

Danguolė Ruškienė

Tomas Rudokas

Bronius Rudys

Audrius Pocius

Linas Liandzbergis

Agnė Jonkutė

Agnė Šemberaitė

Rebeka Bruder

Jurgita Ludavičienė

Arvydas Šaltenis

Natalija Levkovska

Jūratė Kluonė

LDS taryba 2024 web.jpg

LDS taryba 2024

DAILININKŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

1935 m. rugsėjo 19 d. Kaune įkuriama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1938 m. prijungiama Lietuvos dailininkų draugija.
1940-1941 m. vadinama Lietuvos dailininkų profesine sąjunga.
1941-1944 m. vadinama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1944 m. performuojama į LSSR dailininkų sąjungą ir įteisinamas jos pavaldumas SSRS dailininkų sąjungai Maskvoje.
1944–1994 m. veikia Lietuvos dailės fondas.
1989 m. išstoja iš SSRS dailininkų sąjungos, įkuriama savarankiška Lietuvos dailininkų sąjunga – meno kūrėjų organizacija, kuri tęsia 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą.
1990 m. Vilniuje įkuriama Arkos dailės galerija.
1991 m. Vilniuje įkuriama Šv. Jono gatvės galerija (buvusi „Medalių galerija“).
1993 m. Vilniuje įkuriama Dailininkų sąjungos galerija (buvęs Vilniaus salonas ir Taikomosios dailės galerija).
1993 m. Panevėžyje įkuriama „Galerija XX“.
1995 m. įkuriamas Vilniaus grafikų centras, kuris 2000 m. įregistruojamas kaip Vilniaus grafikos meno centras ir įkuriama galerija „Kairė – Dešinė“.
1997 m. Kaune įkuriama galerija „Meno parkas“.
1997 m. įsteigiamas Dailės leidybos ir informacijos centras, kuris 2003 m. performuojamas į Dailininkų sąjungos leidyklą, kurioje spaudai rengiami dailės albumai, knygų serija Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai, žurnalas Dailė.
1998 m. įkuriama „Klaipėdos galerija“.
1998–2006 m. leidžiamas informacinis leidinys Mėnraštis. Nuo 2007 m. balandžio mėn. rengiamas informacinis leidinys Dailėraštis, kuris spausdinamas ir platinamas kaip savaitraščio „Literatūra ir menas“ priedas.

2019 m. LDS Šiaulių skyrius įsigijo naujas patalpas ir įkūrė Meno projektų erdvę, kurioje organizuoja parodas ir kitas kultūrines veiklas.

2022 m. LDS Kaunos skyriuje atidaryta parodų ir projektų erdvė „Drobė“.

Justinas Vienožinskis

(pirmininkavo 1935–1936 m.)
Viktoras Vizgirda

(pirmininkavo 1936–1938 m.)
Antanas Smetona

(pirmininkavo 1938–1940 m.)
Antanas Žmuidzinavičius

(pirmininkavo 1940 m.)
Mečislovas Bulaka, Stepas Žukas

(abu pirmininkavo 1940–1941 m.)
Adalbertas Staneika

(pirmininkavo 1942–1944 m.)
Liuda Vaineikytė

(pirmininkavo 1944–1956 m.)
Vytautas Mackevičius

(pirmininkavo 1956–1958 m.)
Jonas Kuzminskis

(pirmininkavo 1958–1982 m.)
Konstantinas Bogdanas

(pirmininkavo 1982–1987 m.)
Bronius Leonavičius

(pirmininkavo 1987–1992 m.)
Algimantas Biguzas

(pirmininkavo 1992–1994 m.)
Gvidas Raudonius

(pirmininkavo 1994–1998 m.)
Vaclovas Krutinis

(pirmininkavo 1998–2008 m.)
Eugenijus Nalevaika

(pirmininkavo 2008–2012 m.)
Edita Utarienė

(pirmininkavo 2012–2020 m.)

Eglė Ganda Bogdanienė

(pirmininkauja nuo 2020 m.)

Lietuvos dailininkų sąjungos

pirmininkai

bottom of page