Buvę LDS nariai

A

                                                    
Adomėnaitė Virginija Ona                      
Adomonis Tadas                                   
Afanasjev Valerij                    
Aksamitauskaitė-Valatkienė Dalia         
Aleknavičius Juozas                                
Aleksandravičius Antanas                     
Aleksandravičius Petras Povilas        
Aleliūnas Romualdas                 
Andrijauskas Romualdas            
Antanavičius Vytenis                
Antinis Robertas                              
Armalas Vilhelmas              
Amierovskis Česlovas                          
Ambraziūnas Vincentas Alfonsas

Antinytė Daiva        
Aukštuolis Stasys                

                                                 

1945 04 28 – 2000 08 22

 1910 – 1987

 1946 03 05 – 2006 09 15

 1937 06 03 – 1995 10 01                                      

 1906 09 23 – 1987 12 28  

 1985 – 1970  

 1906 10 21 – 1997 12 25 

 1960 03 25 – 2016 12 08 

 1953 12 23 – 2015 06 14 

 1964 06 19 – 2014 06 19 

 1989 11 23 – 1981 11 19

 1923 10 08 – 2003 06 06

 1890 – 1977 

 1933 05 12 – 2020 05 07

 1935 02 03 – 2022 03 03 

 1957 04 14 – 2011 11 02 

B

 

Bagdonavičius Gerardas                                                   1901 07 25 – 1986 02 30
Baginskienė Laimutė Gintautėlė                                       1940 07 22 – 2021 09 10
Balčiūnienė Taida                                                               1925 11 03 – 2018 02 22
Balčiūnienė Galina                                                              1930 04 02 – 1990 

Balsys Ramūnas                                                                  1943 10 18 – 1992
Baltuškienė Marija Aldona                                                 1928 08 18 – 2015 10 17
Baltrūnas Jurijus                                                                  1923 02 05 – 2012 11 01
Baliulevičienė (Pučkoriūtė) Ona                                         1933 03 21 – 2021 03 10
Balčikonienė-Songailaitė Regina                                       1922 09 20 – 2007 09 02
Banaitis Vitoldas                                                                  1909 07 21 – 1990
Banys Vytautas                                                                    1920 12 25 – 1989 09 27
Banaitis Juozas                                                                    1917 12 28 – 1988 03 02
Banys Česlovas                                                                   1936 12 19 – 2013 11 27
Bankauskaitė Marija                                                            1933 04 19 – 1992
Barauskienė Irena                                                               1928 11 14 – 2004 12 08
Baranauskas Povilas                                                           1921 04 10 – 2009 02 25
Barisaitė Zelenkevičienė Laimutė Sofija                            1930 07 08 – 2005 10 11
Bazarienė Joana                                                                  1930 04 01 – 1997 10 10
Bartkuvienė Vitalija                                                             1939 09 27 – 1996 08 29
Bartulis Pranas                                                                     1928 01 30 – 2014 11 23
Bassus Olegas                                                                     1931 02 13 – 1975 12 21
Bazarienė Joana                                                                  1930 01 01 – 1997 10 10
Bekintytė Liuda                                                                    1923 04 21 – 2013 08 01
Belvertaitė-Ka(O)Muntavičienė (Žygelienė) Leokadija      1904 01 24 – 1992 08 13
Bernotaitis Bronius                                                               1942 03 11 – 2000 02 14
Bernotienė Stanislava                                                          1926 05 26 – 2002 09 10
Beržanskis Klausutis Henrikas                                             1943 04 04 – 2001 05 03
Bespalova Marija                                                                   1911 12 28 – 1986 03 19
Bialopetravičiūtė Skirmantė                                                 1945 11 10 – 2007 06 10
Bilevičienė Angelė                                                                1930 04 08 – 2013 01 21
Bindler Izabelė                                                                      1932 03 11 – 2003 07 10 (?)
Bielskienė (Uogintaitė) Gintarė                                             1955 11 12 – 2016 11 11
Belevičius Albertas Donatas                                                 1934 09 03 – 2002 08 18
Bitleriuvienė Monika                                                              1907 07 21 – 1991 02 20                                              Bičiūnaitė Lelija                                                                      1931 08 02 – 2020 02 20
Blažytė (Ušinskienė) Vitalija                                                  1926 01 09 – 1999 12 23
Bložytė-Guntienė Genė                                                         1927 – 1984
Boči Elga                                                                                 1948 11 02 – 2002 03 06
Bogdanas Konstantinas                                                         1926 02 04 – 2011 09 26
Bražiūnas Benediktas                                                            1932 01 17 – 1996 02 23
Brėdikienė (Cieškaitė) Laimutė                                              1936 06 11– 2012 01 03
Lapinskienė-Orlingytė Bronislava                                          1941 08 18 – 2020 12 05
Brusokienė Danutė                                                                 1925 08 27 – 2001 02 21 
Bučas Bernardas                                                                    1903 11 18 – 1979 12 23
Budrys Linas                                                                           1958 05 22 – 2012 01 26
Bugailiškienė (Žilytė) Stefa                                                    1921 06 25 – 2011 11 22
Buračas Jonas                                                                        1989 07 08 – 1977 01 15
Burneika Rimantas                                                                 1955 – 2002 09 25
Burneika Juozas                                                                     1929 05 13- 2016 01 27
Budrys Stanislovas                                                                 1932 – 1970
Budrys Ignas                                                                           1933 12 28 – 1999 01 29
Budvytis Vytautas                                                                   1925 – 1967
Bulaka Mečislovas                                                                  1907 09 12 – 1994 10 21
Butvila Algimantas                                                                  1943 05 25 –  2014 05 20

C

 

Cvirkienė Marija                                           1912 10 28 – 2004 06 19       
Cvirkienė (Jočiūnaitė) Birutė                       1941 02 03 – 2021 01 03       
Chlebinskas Saulius                                     1953 04 04 – 1999 03 18       

D

 

Dalinkevičius Romas                                  1950 04 09 – 2001 11 03
Dambrauskas Bronius                                1924 10 19 – 1991 05 27
Danilovas Jurijus                                         1930 12 19 – 1993
Daugintis Rimantas                                     1944 05 21 – 1990
Daugulis Erikas                                            1951 02 10 – 2012 01 27
Daujotas Arūnas                                          1963 08 01 – 2012 09 28
Dauknienė Angelė Elena                            1931 05 03 – 2016 02 11
Daukantas Feliksas                                     1915 02 06 – 1995 08
Daugelis Osvaldas                                      1955 10 06 – 2020 07 19

Didžiokinė Barbora                                     1896 12 14 – 1976 08 18
Deltuva Andrius                                           1936 11 28 – 2017 02 23
Dilka Vincas                                                 1912 02 15 – 1997 12 25
Didelytė Gražina                                          1938 10 02 – 2007 01 02
Dobrovolskas Vladimiras                            1947 – 1986
Dockus Konstantinas                                   1920 03 11 – 1990
Dočkutė Regina Rasa                                  1938 08 12 – 2012 12 28
Dovydaitis Adolfas                                       1898 – 1976
Dovydaitytė Jolanta                                     1952 10 03 – 2022 02 12
Drebickaitė Silvija                                         1957 03 11 – 2020 04 09
Drėma Vladas                                               1910 12 03 – 1995 01 04
Dūda Algirdas                                               1923 03 14 – 1992 09 19
Dūda Rimantas                                             1953 07 26 – 2017 01 18
Dūdienė Marija                                             1927 03 13 – 2012 10 14

E

 

Eidukaitė Danutė                                         1929 07 12 – 1995 02 23
Eigirdas Vytautas                                         1957 01 20 – 2012 08 22

 

F

Fedorova Olga                                              1910 04 28 – 1989
 

G

 

Gabrėnaitė Rita                                            1927 10 12 – 2001 06 18
Galaunė Paulius                                           1890 01 25 – 1988 10 18
Galeckas Antanas                                        1929 06 12 – 2001 12 23/24
Galdikas Valerijonas                                    1923 09 12 – 2012 10 18
Garla Lionginas                                            1894 – 1983
Gibavičius Rimtautas Vincentas                 1935 09 22 – 1993 12 17
Gibavičius Vidas Kazimieras                       1940 01 16 – 2020 06 23
Gineikienė Jūratė                                        1955 01 12 – 2010 02 04
Giraitis Vytautas                                          1940 05 08 – 2015 01 22
Gilius Valdas                                                1960 05 20 – 2021 12 27
Gedminas Antanas                                      1927 – 1978
Gedvilaitė Aldona Stanislava                      1935 12 26 – 2021 03 28
Genienė Pranciška                                       1926 05 11 – 2007 07 15
Gerlikas Pranciškus                                     1940 04 15 – 2020 05 06
Glinskienė Lidija                                           1938 04 01 – 2014 05 19
Glinskis Angelas                                           1923 02 20 – 1993 04 28
Gobytė-Daunorienė Danutė                        1931 09 18 – 2002 09 26
Gračiovas Sergejus                                      1922 09 02 – 1993 02 05
Grybas Vincas                                               1890 – 1941
Grušeckaitė Vaidilutė                                   1937 01 02 – 2021 08 28
Gryšas Bronius                                              1932 08 20 – 2013 11 16
Gruzdaitė Vida Marija                                   1940 09 01 – 1993 12 29
Gučaitė Giedrė                                              1948 01 21 – 2014 09 29
Gudaitis Antanas                                           1904 07 29 – 1989
Gudaitienė Laimutė Ona                              1942 10 25 – 2003 04 05
Gudynas Pranas                                            1919 – 1979
Gutauskas Leonardas                                   1938 11 06 – 2021 09 25 
Guzevičiūtė Marija                                         1907 – 1984
Gužas Petras                                                  1933 09 21 – 2013 06 19
Gvalda Kęstutis                                              1927 04 24 – 2011 03 01


 

I

 

Ilgūnas Petras                                                 1931 05 13 – 1994 05
Ivanauskas Feliksas                                        1917 – 1983

 

J

 

Jachimavičius Rapolas                                  1893 – 1961
Jacėnaitė Genovaitė                                     1933 06 01 – 2016 07 21
Jakutytė Elena                                               1911 11 28 – 1999 03 09
Jančiukas Stanislovas                                   1937 11 05 – 2006 10 08
Jankauskas Rimvydas (Kampas)                   1957 12 07 – 1993 10 07
Jankauskas Vladas                                        1923 03 01 – 1983 02 04
Jankauskienė Aldona                                    1930 04 20 – 2003 01 21
Jankus Juozas                                                1912 03 04 – 1999 11 05
Jankus Linas Julijonas                                   1946 06 29 – 2014 07 13
Janulevičienė Pranė                                       1925 10 23 – 2000 11 11
Janulis Jonas                                                  1888 – 1973
Janulienė Laima Marija                                  1942 09 25 – 2005 04 07
Janulionis Vytautas                                        1958 02 28 – 2010 05 01
Jarašiūnas Klemensas                                   1923 12 01 – 1985 12 04
Jarmalavičius Sigitas                                      1940 09 23 – 2003 03 09
Jaroševičius Antanas                    .                1870 – 1956
Jasaitis Vincas                                                1925 –    
Jasiulienė (Kęstutytė) Genovaitė                   1928 06 21 – 2012 02 21
Jasiulis Leonas                                               1932 02 17 – 2004 01 05
Jatulytė-Šeibokienė Nijolė                            1928 – 1974
Jaudegytė Emilija Jėzualda                           1941 10 29 – 2013 02 27
Jacevičiūtė Jėčiūtė Bronislava                      1919 02 01 – 2013 07 03
Jacėnaitė Genovaitė                                      1933 03 01 – 2016 07 22        
Jasudytė Ramutė Aleksandra                       1930 11 30 – 2021 10 07
Jokūbonis Gediminas                                    1927 03 08 – 2006 10 08
Jokubonienė Rūta                                          1930 01 14 – 2018 08 19
Jomantas Vilius                                              1891 02 22 – 1960 12 02
Jonaitienė-Urmanavičiūtė Monika                 1935 07 26 – 1999 12 16
Jonuškaitė Žymantė Vladislava                    1936 09 30 – 2001 05 21
Jovaiša Eugenijus Kazimieras                       1940 01 17 – 2012 01 30
Jovaišienė Vida Janina                                  1943 03 01 – 2016 11 09
Jucys Valerijonas Vytautas                           1930 12 18 – 2016 10 19
Jučys Pranas                                                   1913 – 1985
Jurcikas Jonas                                                1986 02 18 – 2020 02 24
Jukonis Jonas                                                 1911 08 01 – 1988 06 09
Juodelis Petras                                               1909 – 1975
Juodikaitis Jeronimas Kastytis                      1932 02 01 – 2000 04 01
Juodzevičius Jonas                                        1947 01 14 – 2020 06 05
Jurėnas Eduardas                                           1923 05 06 – 1993 07 16
Jurgelionienė Elvyra Marija                            1936 01 15 – 2002 10 09
Jurginienė Dalia                                              1945 04 30 – 2013 02 11
Jurkūnas Vytautas                                           1910 06 01 – 1993 10 05
Jurkūnienė Eugenija                                       1907 05 09 – 2005 08 02
Jusionienė-Ličkutė Vanda Aldona                 1928 02 13 – 2007 08 09
Jusionis Algimantas                                        1954 07 07 – 2003 08 14
Juškienė Valerija                                             1903 03 17 – 2000 02 17
Juška Osvaldas                                               1960 05 22 – 2020 07 20
Juzikėnas Vytautas                                         1945 03 06 – 1983 05 12

 

K

 

Kairiūkštis Vytautas                                         1890 – 1961
Kairiūkštytė Elvyra                                           1950 11 15 – 2006 04 23
Kairiukštytė-Jacinienė Halina-Julija               1896 – 1984
Kalinauskas Vytautas                                      1929 01 03 – 2001 06 15
Kalninis Valdimaras                                         1952 11 03 – 2013 04 21
Kalpokienė Olga                                              1891 05 03 – 1967 09 08
Kalpokas Rimtas                                               1908 04 18 – 1990 08 04                                                                                                                          Kalpokas Petras                                               1880 – 1945
Kamarauskas Leonas                                      1925 01 17 – 1996 10 17
Kaminskas Vaclovas                                        1922 10 10 – 2002 12 02
Karatajus Vladimiras                                        1925 07 28 – 2014 04 19
Karaban Jelena                                                1931 07 09 – 2006 01 03
Karpavičienė Liana                                          1954 12 07 – 2006 01 23
Kardelis Vladas                                                1938 03 05 – 1996 02 10
Karosas Gediminas Vincas Karosas               1936 07 19 – 2000 03 08
Karvelis Naglis                                                  1961 10 12 – 2014 01 19
Kasatkinas Vladimiras                                      1924 12 28 – 2013 07 07
Kasčiūnas Juozas                                             1907 – 1974
Kasperavičienė Elena Eugenija                       1934 02 22 – 2003 12 13
Kasperavičienė Birutė                                      1941 05 10 – 2016 02 20
Katilius Emanuelis Izaijas                                 1926 10 28 – 1996 04 01
Katinas Leonas                                                 1907 – 1984
Katinas Jonas (Linas)                                        1941 06 22 – 2020 12 23
Katkus Kostas                                                   1937 04 14 – 2014 11 26
Kavaliauskas Stasys                                         1935 08 27 – 2003 02 13
Kavaliauskienė-Briedelytė Alina                      1942 – 1992
Kazakevičiūtė Gražina                                      1936 04 07 – 2021 08 23
Kazimieraitis Steponas                                    1993 11 01 – 1995 01 06
Kazokas Leonardas                                          1905 07 27 – 1981 08 15
Kazlauskas Romanas                                       1937 12 01 – 2021 02 09
Kėdainis Juozas                                                1915 12 31 – 1998 11 12
Kinderytė Joana                                                1924 05 27 – 2004 Vasara
Kirnaitė Ona                                                      1927 – 1991
Kisarauskas Vincas                                           1934 – 1988 10 27
Kisielis Kazimieras                                            1926 03 26 – 2014 02 28
Kybrancas Arvedas                                           1930 07 23 – 1997 02
Klemka Vytautas                                               1924 09 08 – 1991 08 14
Klemkienė (Mozūraitė) Jadvyga                       1923 07 17 – 2009 11 08
Kliaugienė Gražina                                            1944 05 16 – 1995 09 15
Klimanskas Jonas                                             1932 03 17 –   
Klova Boleslovas                                              1927 11 18 – 1985 05 26
Kumpytė-Bilevičienė Milyta                              1934 01 08 – 1999 05 13
Kondrotaitė Danutė                                           1933 05 08 – 2018 11 24
Kolodzeiskienė Juzė                                         1943 05 03 – 1997 02 01
Kontrimas Česlovas                                           1902 05 23 – 1989 05 27
Kosciuška Vaclovas                                           1911 01 21– 1984 11 11
Kostkevičiūtė Irena                                            1927 09 17 – 2007 07 21
Krasauskas Stasys                                             1929 – 1977
Krasauskas Vytautas                                          1934 11 23 – 2021 12 30                                                                                                                        Krinickas Romanas                                             1904 05 01 – 1983 04 16
Krištopaitis Adolis Jonas                                    1925 06 11 – 2000 12 25
Krivaitis Povilas                                                   1911 10 20 – 1986 10 24
Kriukelytė Rimutė                                               1950 06 09 – 2005 08 26
Krutinis Vaclovas                                                1948 09 27 – 2013 10 30
Kubilienė Halina Aleksandra                             1931 02 26 – 2014 12 22
Kučas Antanas                                                    1909  01 24 – 1989 01 10                

Kučinskienė Aušra                                              1958 07 06 – 2014 12 04
Kukujev Aleksandr                                              1919 03 24 – 2005 10 28
Kulakauskas Telesforas                                      1907 – 1977
Kulšys Henrikas                                                   1944 05 05 – 1991
Kunca Romualdas Audrūnas                               1935 03 10 – 2011 06 2
Kuzma Stanislovas                                               1947 05 07 – 2012 08 14
Kuzminskis Jonas                                                1943 08 05 – 1992
Kuzminskis Jonas                                                1906 12 14 – 1985 08 19
Kuosaitė Nijolė                                                     1934 03 16 – 2020 11 09
Kvašienė Angelė                                                 1920 11 20 – 1995 02
Kmieliauskaitė Ramunė Aldona                         1960 06 22 – 2020 05 13

 

L

 

Labuckas Mykolas                                               1912 09 30 – 1998 01 28
Labutytė Ieva Erika                                              1938 04 15 – 2003 09 17 
Laurinavičiūtė Jadvyga Aldona (Nasvytienė)    1929 10 26 – 2013 04 28
Laurinkus Juozas                                                 1909 – 1978
Laucius Algirdas                                                   1928 07 06 – 1995 09 03
Laurenčikaitė Danutė-Kostė                                1935 07 06 – 2002 05 28
Laurinkus Juozas                                                  1909 – 1978
Lebedytė Ramūnė                                                1940 11 08 – 2012 07 17
Liandzbergis Zigmantas                                       1929 04 01 – 1993 01 19
Liatukaitė Nijolė Skolastika                                  1936 02 11- 2019 10 03
Liobytė-Vilutienė Emilija                                       1910 – 1955
Lipienė Irena                                                         1939 12 25 – 2016 09 07
Lipas Juozas                                                         1941 04 29 – 2021 10 21
Liugaila Marius                                                     1953 09 23 – 2013 05 02
Lili Janina                                                              1925 01 01 – 2012 07 01
Luckienė Rūta Teresė                                          1935 09 10 -2010 02 08
Lukackis Semionas                                               1909 08 14 – 1994 01 12
Lukšas Romualdas                                               1927 09 21 – 2016 12 27
Lukščionytė (Tolvaišienė) Nijolė                          1954 04 30 – 2014 11 28
Lukštas Algirdas                                                   1921 09 08 – 1992 07 15
Luščinaitė-Krinickienė Natalija                            1903 08 08 – 1998 09 11
Lūšis Renatė                                                         1942 10 05 – 2014 07 27

 

M

 

Mackevičius (Mackonis) Jonas                           1922 11 09 – 2002 03 16
Mackevičius Vytautas                                          1911 – 1991
Mackevičius Balys                                                1905 –
Mačiuika Vytautas                                                1929 10 31 – 1999 10 14
Makaraitis Stasys Leonas                                    1938 02 28 – 2014 11 10
Makūnaitė Albina                                                  1926 04 01 – 2001 05 26
Manomaitis Voldemaras                                      1912 09 30 – 2000 09 21
Markauskas Jurgis                                                1938 – 1988
Martinaitis Antanas                                               1939 06 20 – 1986 06 20
Martinaitis Antanas                                               1898 – 1947
Martinaitienė Zina                                                 1934 06 07 – 2020 09 03
Martišius Vytautas                                                 1959 09 06 – 2000 12 16
Masalskas Julius                                                    1930 04 16 – 2013 12 13
Malakauskienė (Rudzikaitė) Nijolė                       1947 03 22 – 2020 06 17
Matušakaitė Marija                                                1924 03 09- 2016 06 24
Meškauskaitė Nijolė                                              1943 – 1990
Meškelevičius Jonas                                             1950 04 05 – 2005 01 05
Mėčius Arūnas                                                       1965 03 26 – 2013 05 27
Medytė Stasė                                                         1948 06 15– 2022 01 16
Mickevič Lena                                                       1927 11 01 – 2001 04 30
Mikalauskas Antanas                                           1937 09 07 – 2012 10 27
Mikėnas Jonas                                                      1899 09 17 – 1988 04 07                                                                                                                    Mikėnas Juozas                                                    1901 – 1964
Mikėnas Algimantas                                             1929 04 29 – 2006 03 10
Miknevičienė Teodora                                          1909 – 1982
Miknevičius Vaclovas                                           1910 07 26 – 1989 07 12                                                                                                            Mikulevičienė Birutė                                             1926 06 15 – 1996 10 08
Mikulevičius Eugenijus                                         1928 12 30 – 1980 11 03
Mingilaitė-Uogintienė Bronė                                1919 – 1983
Mironaitė Anelė                                                    1911 04 30 – 2005 06 19
Mikšys Raimundas                                                1961 06 07 – 2008 03 03
Miliūnas Juozapas                                                1933 07 11- 2016 05 09 
Mizgiris Algimantas                                              1940 07 29 – 1990
Mockaitis Vytautas                                               1958 11 18 – 2011 02 24
Molnikaitė Aldona                                                 1929 10 12 – 1998 06 10
Mončys Vytautas                                                   1950 04 02 – 2016 ?
Morkytė Janina                                                      1925 09 17 – 1995 03 15
Morkūnas Kazys                                                    1925 03 04 – 2014 01 22
Morkvėnienė Regina                                             1924 10 17 – 2005 11 22  
Motiejūnas Alfonsas                                              1912 – 1979
Motuza-Motuzevičius Boleslovas-Adomas          1910 12 24 – 1990 11 11                      

N

 

Načiulis Albinas                                                    1933 04 08 – 2000 02 23
Naginskaitė Ieva                                                   1921 05 26 – 2012 09 19
Narakienė Ramutė                                                1944 08 20 – 2006 09 12
Narbutaitė Adolfina                                               1922 12 22 – 1971 09 08
Narkevičius Kostas                                                1914 02 17 – 2004 12 19
Narkevičienė Genovaitė                                       1927 02 10 – 2012 06 10
Naruševičius Kazimieras                                       1920 03 02 – 2004 10 12
Naruševičius Jonas Noras                                    1930 09 11 – 2020 03 28
Nasvytis Vytautas                                                  1928 09 08 – 2016 01 08
Navickas Feliksas                                                  1922 11 05 – 2018 12 21
Navickaitė Anelė                                                    1920 11 29 – 2005 05 01
Natalevičienė Laimutė                                           1958 05 28 – 2011 09 22
Naujokaitis Audrius                                                1961 04 08 – 2012 03 10
Nenorta Sigitas Jonas                                           1933 05 12 – 1999 12 07
Norkevičius Vladas                                                1904 01 03 – 1984 05 22
Norkus Vladas                                                        1909 06 27 – 1976 02 27
Norkus Vytautas                                                     1932 02 01 – 2018 02 10
Norkus Vincentas                                                   1927 01 02 – 2006 11 07

              

O

 

Orantas Romualdas                                             1949 06 08 – 2012 06 01
Ostrauskienė Valerija                                          1927 10 29 –1997 08 11
Ostrauskas Mečislovas                                        1927 01 17 – 2002 01 07

P

 

Pakalnis Vytautas                                                 1972 0 09 – 2004 08 01
Pakeliūnas Algirdas                                             1938 11 18 – 2003 01 19
Palaima Vytautas                                                 1911 08 21 – 1976 02 14
Palaimienė Romualda                                          1948 – 2004 12 18
Palys Viktoras                                                       1907 09 25 – 1987 04 19
Paplauskienė Marija                                             1934 05 08 – 2001 05 01
Patamsis Juozapas Kęstutis                                1939 09 19 – 2007 10 24
Paulavičius Algimantas Ričardas                         1942 12 09 – 2017 02 23
Panaskov Vladimir                                                1940 07 20 – 2016 01 13
Paškovska Venckovič (Paškauskaitė)
Pempė Petras Gediminas                                    1921 01 15 – 2008 01 02
Percovas Michailas                                               1919 05 26 – 2001 12 16
Petkevičius Kazimieras Leonardas                      1935 08 20 – 2005 01 27
Petravičius Zigmas                                               1962 – 1955
Petrauskas Bronislovas                                        1921 02 04 – 1985 06 12
Petrulis Klaudijus                                                   1951 11 30 – 2014 09 03
Petrulis Napoleonas                                              1909 – 1985
Piekuras (Pekuras) Igoris                                      1935 04 18 – 2006 11 11
Pinkevičius Vydas                                                 1949 11 09 – 2012 04 12
Pinkus Stasys                                                        1925 06 17 – 1992
Piščikas Ignas                                                       1898 – 1984
Pivoriūnas Albinas                                                1923 01 20 – 1991 04 29
Pleškūnas Vladas                                                 1913 04 08 – 1987 10 28
Pociūtė Aldona                                                     1926 05 01 – 2021 05 09  
Pocius Liudvikas                                                   1940 08 25 – 2021 06 01
Porutis Pranciškus                                                1924 06 04 – 2009 08 25
Poplavskis Tadeušas                                           1962 03 26 – 2007 11 10 
Povilaitis Vytautas                                                1927 04 24 – 2009 05 17
Pleškytė Emilija                                                     1932 05 05 – 2014 11 25
Pranckūnas Benediktas Vytautas                        1934 05 12 – 1998 09 21
Pranckūnas Eduardas                                           1925 – 1980
Prapuolenis Jonas                                                 1900 03 14 – 1980 02 29
Preikštas Kazys                                                      1912 10 09 – 2005
Prėskienienė-Lipeikaitė Ona                                1918 04 11 – 2003 03 17
Puipa Audrius                                                        1960 03 28 – 1997 07 19
Pundzius Bronius                                                  1907 – 1959
Pumputienė-Poškutė Emilija                                1947 07 22 – 2021 11 14
Purienė Aldona Viktorija                                       1943 10 08 – 2014 01 23
Pučkoriūtė Laima Bronislava                                1931 07 27 – 2020 01 14
Pleškūnas Vladas                                                  1913 – 1987
Pranckūnas Benediktas Vytautas                        1934 05 12 – 1998 09 21
Puodžiukaitytė Giedrė                                          1946 01 11 – 1998 06 11

R

 

Račkauskienė Ona                                                1943 09 10 – 2014 11 30
Radzkas Benediktas                                             1925 04 29 – 1997 09 06
Radzevičius Vytautas                                            1965 08 03 – 2019 03 23
Radzevičius Romualdas                                        1942 08 23 – 2021 05 25  
Radauskaitė Elvyra                                                1923 06 05 – 2020 10 15
Rapšys Romualdas                                                1932 – 1971
Raslanas Jurgis                                                      1926 07 29 – 1999 10 08
Ratkevičius Henrikas                                             1949 12 05 – 2012 03 04
Rauduvė Petras                                                     1912 09 05 – 1994 02 22
Ramanauskienė Ona                                             1932 06 30 – 2015 07 24
Remeikaitė Gražina Konstancija                           1934 11 25 – 2020 07 24
Rickevičiūtė Sofija                                                  1950 05 12 – 2021 05 19
Rima(N)Itienė Sofija                                                1921 08 30 – 1974 09 27
Rymeikis Leonas                                                    1924 04 19 – 1989 09 14
Rimša Petras                                                          1881 11 23 –1961 10 02
Rimkus Vytenis                                                      1930 01 17 – 2020 11 12
Rožanskaitė Marija Teresė                                   1933 03 18 – 2007 09 06
Rudzinskas Henrikas                                             1909 01 19 – 1996 06 13
Rudzinskienė Vaclova Mirga                                1923 08 26 – 1997 04 16
Ruzgas Gerutis Juozas                                         1934 01 23 – 2018 06 21

S

 

Samuolienė Sigita Julija                                       1942 07 14 – 2014 09 24
Samukas Fridrikas Jonas                                     1935 12 19 – 2003 03 14
Savickas Augustinas                                             1919 05 12 – 2012 06 24
Savulionienė Zofija                                                1929 08 01 – 2016 10 11
Sergijevičius Petras                                               1990 – 1984
Sidaravičius Jonas                                                1937 02 19 – 2002 10 21
Sirotskis Romanas                                                 1905 09 22 – 1981 02 09
Sivickas De Mockus Nijolė                                    1925 05 27 – 2018 09 13
Skerstonaitė Laima                                                1926 12 07 – 2004 01 10
Skirutytė Aldona                                                     1932 05 17 – 2005 11 01
Staneikienė Violeta Janė                                       1939 10 16 – 2004 09 23
Stankevičius Romualdas                                       1933 03 15 – 1991 07 18
Stankus Vygintas                                                   1962 07 14 – 2018 03 05
Stauskas Petras                                                      1919 06 20 – 2003 02 28
Steponavičius Pranas                                            1904 09 29 – 1966 11 15
Steponavičius Algirdas                                          1927 01 12 – 1996 10 21
Steponavičius Valentinas                                      1948 05 21 – 2002 09 24
Stoškus Kornelijus                                                 1950 11 03 – 1993 03 18
Stoškus Algimantas                                               1925 05 24 – 1998 10 23
Stoškienė (Teišerskytė) Jolanta                            1947 09 14 – 2020 08 22
Strigauskaitė Evelina                                             1967 08 31 – 2004 01
Strolis Liudvikas                                                     1905 09 01 – 1996 12 29
Stumbras Jonas                                                     1931 03 17 – 2007 11 13
Surkevičius Jonas                                                  1911 02 10 – 1990 10 01                                                                                                                        Surgailienė Aspazija Daina Ziedonė                    1928 05 05 – 2011 11 03
Surgailis Leopoldas                                               1928 03 16 – 2016 08 04
Survila (Bagdonavičius) Eugenijus                       1925 12 04 – 2019 01 27
Svičiulienė Pranė                                                   1915 02 07 – 1999 09 23

Š

 

Šakalys Algirdas                                                   1943 04 02 – 2015 02 07
Šalkauskas Alis                                                     1964 11 10 – 1996 10 21
Šalkauskas  Mykolas (Mikalojus)                         1935 10 27 – 2002 11 07
Šarapovas Steponas                                            1936 – 1981
Šarauskienė (Karatajūtė) Viktorija                       1948 12 12 – 2007 12 03 
Šatas Alfredas                                                       1948 10 06 – 2014 11 25
Šerys Vytautas                                                      1931 01 24 – 2006 10 07
Šileika Jonas                                                         1883 – 1960
Šimkus Kostas Alfredas                                        1935 05 08 – 2005/2006?
Šimelis Medardas                                                 1938 07 05 – 2014 03 23
Šimonėlis Jonas                                                    1955 07 29 – 2011 04 07
Šimonis Kazys                                                       1887 08 25 – 1978 06 05 
Šimulynas Šarūnas                                                1939 09 18 – 1999 02 02
Širmulis Alfredas                                                   1938 02 22 – 2013 12 03
Šleivytė Veronika                                                  1906 12 06 – 1998 04 21
Šmidtaitė Janina                                                    1922 01 27 – 2012 01 30
Šulgaitė Liucija                                                      1933 01 01 – 2013 01 10
Šulskis Rimantas Antanas                                    1943 07 03 – 1995 09 12
Švažas Jonas                                                         1925 – 1976
Švažas Algimantas                                                1933 09 14 – 2003 09 26
Švažas Kazys                                                         1924 06 03 – 2018 09 14
Švėgžda Algimantas  Jonas                                 1941 04 22 – 1996 07 03
Švirmickas Sigitas                                                  1924 01 21 – 1996 09 23

T

 

Tamašauskas Pranas                                            1919 09 01 – 2005 12 28
Tamoliūnas Vytautas                                            1955 04 17 – 2009 07 15
Taujanskienė Joana                                              1924 – 1983
Taurinskienė (Maželytė) Regina                           1952 08 02 – 2020 11 23
Taurinskas Algirdas                                               1941 09 15 – 2017 01 12
Tarabilda Arūnas                                                   1934 – 1969
Tarabilda Petras                                                    1905 – 1977
Tarabilda Antanas                                                 1912 – 1989
Tarabildienė Domicelė                                         1912 – 1985
Tarabilda Rimtas                                                    1908 04 18 – 1990 08 04            
Taranda Antanas                                                   1912 01 22 – 1989   
Tatoris Jonas                                                         1925 06 17 – 2004 03 06
Taujanskienė Joana                                              1924 – 1983
Truikys Liudas                                                        1904 10 10 – 1987 05 28
Tolvaišis Justas                                                      1954 08 31 – 2008 07 30
Tuleikis Leonardas                                                 1939 01 25 – 2014 04 20
Toleikis Aloyzas                                                     1931 04 12 –  2021 12 17
Tulienė (Petrikaitė) Konstancija                            1906 09 27 – 1999 06 13
Tunkevičienė Eleonora                                         1928 06 04 – 2022 01 13  
Tutkus Kazys                                                          1921 – 1992
Tvarijonavičienė Jadvyga                                      1938 05 18 – 2016 03 30

U

 

Ugianskienė-Stanevičiūtė Jūratė                        1941 01 01 – 2021 12 08
Ulevičienė Nijolė                                                  1945 – 1978
Ulevičienė Genovaitė Aldona                              1934 07 02 – 1993 05 30
Uloza Vilhelmas                                                    1922 06 24 – 2000 07 25
Umbrasas Jonas                                                   1925 – 1988
Umbrasienė Danutė                                             1927 – 1982
Uogintas Bronius                                                  1913 – 1988
Uogintas Bronius                                                  1946 04 02 – 2013 02 19
Ušinskas Stasys                                                    1905 07 20 – 1974 06 14
Ušinskaitė Filomena                                             1921 04 01 – 2003 08 19
Urbaitis (Urbaitytė) Elena                                     1922 06 04 – 2006 02 17
Urbanavičiūtė-Subačiuvienė Sofija                     1915 – 1980

V

 

Vaičiūnaitė Vega                                                1962 11 05 – 2004 08 21
Vaičionis Juozas                                                 1926 09 03 – 2014 11 03
Vaineikytė Liuda                                                 1908 06 18 – 1997 11 14
Vainulevičienė (Motiejūnaitė) Dovilė                 1962 02 24 – 2010 06 22
Vaitys Jonas                                                        1903 – 1963
Vaitkūnas Arūnas                                                1956 05 29 – 2005 05 14
Vaivada Petras                                                    1906 06 29 – 1989 03 03
Vaivadienė Tiju Enė                                            1933 11 12 – 2005 08 17
Valaitis Kazys                                                       1934 – 1974
Valaikienė Marta                                                  1942 01 20 – 2017 01 23
Valatkienė (Aksamitauskaitė)                             1937 06 03 – 1995 10 01
Valatka Donatas                                                  1932 03 01 – 2007 09 25
Valadkevičiūtė Nijolė                                          1944 08 10 – 2020 02 04
Valiuvienė Sigutė                                                1931 05 25 – 2021 09 05
Valius Vytautas Baltramiejus                              1930 08 24 – 2004 09 28
Varanka Vytautas                                                1904 06 02 – 1990
Varašius Steponas                                              1894 09 01 – 1982 02 11
Varnas Kazys                                                       1913 – 1971
Varnas Erikas                                                       1924 05 19 – 1991
Varnauskienė (Danytė) Danutė                          1926 12 18 – 1995 11 01
Varnauskas Zenonas                                          1923 04 03 – 2010 12 18
Vasilevičius Jonas                                               1920 07 01 – 2016 09 23  
Venckevičienė (Tulevičiūtė) Elena                     1924 08 31 – 2013 12 24
Vertulienė Albina Vanda                                    1937 02 12 – 2015 02 09
Vertulis Julius                                                      1935 02 16 – 2005 12 30
Vienožinskis Justinas                                         1886 06 29 – 1960 07 29
Vilbrantaitė Alvyda                                             1909 12 16 – 1980 06 27
Vildžiūnas Vladas                                                1932 12 20 – 2013 10 29
Vilutis Jonas                                                         1907 – 1978
Vilpišauskas Alfonsas                                         1945 06 09 – 2015 12 21
Vincevičienė Genovaitė                                      1929 11 15 – 2010 07 27
Vinciūnas Romualdas                                          1922 – 1988
Virakas Jonas                                                       1905 – 1988
Virbickas Lionginas                                              1932 08 01 – 2012 02 26
Vitkauskas Anatolijus                                           1922 – 1986
Vitkauskienė Irena                                               1925 01 02 – 2013 01 25
Vitulskis Aleksandras                                           1927 – 1969
Vosilienė Bronė                                                     1904 10 30                                                                                                                                                      Vozbinas Aleksandras                                          1958 03 04 – 2021 02 24
Vrubliauskas Mykolas                                           1919 10 02 – 1992 12 17

Z

 

Zaranka Petras Vytautas                                         1933 04 14 – 2021 01 13

Zalensas Juratis                                                       1952 07 07 – 2015 02 05

Zalensas Bronius                                                     1921 11 26 – 1994 04 04

Zalensienė Valerija                                                  1925 03 31 – 1997 07 12

Zamalytė Vida                                                          1944 08 02 – 2004 02 18

Zaturskienė Rūta                                                      1945 02 02 – 2014 01 02

Zaturskis Vytautas                                                    1942 07 25 – 2013 06 26

Zigmantas Vaclovas                                                 1948 05 18 – 1993                                                                                                                              Zikaras Juozas                                                          1881 11 18 – 1944 11 10

Zimblytė Kazė                                                            1933 04 04 – 1999 06 17

Ž

 

Žabarauskaitė Vita                                                 1962 01 03 – 2021 07 06 
Žaltauskas Kazys Valentas                                    1963 03 03 – 2012 03 25
Žaromskienė Aldona                                              1934 12 27 – 2006 05 21
Žebenkienė-Trečiokaitė Irena                               1909 – 1985
Žebenkienė Dalia                                                   1960 04 20 – 2022 01 30
Žiauberis Edmundas                                              1932 – 1985
Žilienė Stanislava                                                   1918 06 22 – 2002 09 29
Žilinskaitė Genovaitė                                             1927 05 01 – 2004 02 12
Žilinskaitė Margarita Astrida                                  1935 04 30 – 2020 03 24
Žilevičienė Marija                                                   1933 04 07 – 2012 05 16
Žilius Vytautas                                                        1944 11 07 – 2011 02 04
Žilys Gediminas Jonas                                           1921 02 19 – 2004 06 27
Žilys Jurginas                                                          1951 12 14 – 2001
Žitkus Kęstutis                                                        1926 01 30 – 2000 02  04
Žiupsnytė Regina                                                   1959 09 24 – 1995 10 23
Žiūrienė Marijona                                                   1943 01 20 – 2019 04 03
Žmuidzinavičius Antanas                .                      1876 10 31 – 1966 07 09
Žoludev Nikolaj                                                      1941 02 26 – 2005 01 14
Žoromskis Kazimieras                                           1913 03 04 – 2004 04 13
Žukas Stepas                                                         1904 – 1946
Žuklys Vladas                                                         1917 12 15 – 2013 01 29