top of page

#CommonGround

2023 m. baigiasi kelerius metus trukęs tarptautinių mainų projektas „Common ground“, skirtas namų idėjai migracijos kontekste. Tai trijų partnerių – Šiuolaikinio meno centro „Znaki Czasu“ Torūnėje, Pojūčių akademijos Reikjavike ir Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniuje bendradarbiavimo rezultatas. Jis buvo sumanytas kaip institucijų, menininkų ir mokslininkų partnerystės platforma, siekiant keistis įkvėpimu, žiniomis ir patirtimi.

Migracija tapo mūsų kasdienio gyvenimo dalimi: Europa nuolat reaguoja į iššūkius, susijusius su šiuo reiškiniu. Projekto tikslas buvo sustiprinti tarpkultūrinį dialogą, kuris padėtų įtvirtinti bendrą pagrindą (angl. Common ground) tarp įvairių kultūrų ir bendruomenių, skatinant supratimą ir bendravimą. Tarpdisciplininės veiklos buvo įgyvendinamos meninių akcijų pagalba, o šiuolaikinis menas naudojamas kaip komunikacijos ir supratimo įrankis. Projekte atrinkome dalyvauti įvairioms meno sritims atstovaujančius menininkus, aktyviai veikiančius daugelyje sričių: tapyboje, piešime, grafikoje, skulptūroje, vaizduojamajame mene, fotografijoje ir videomene. Ši įvairovė leido išnaudoti visas šiuolaikinio meno galimybes. Kūrėjai, pasitelkę individualias praktikas, turėjo pradėti pokalbį. Įvykusio bendradarbiavimo metu dėmesys buvo sutelktas į migrantų ir „šeimininkų“ santykių klausimus. Išraiškos priemonės naudojant interaktyvias, kontekstines ar įvietintas medijas paskatino sukurti meno kūrinius, atspindinčius minėtų šalių santykius. Į projektą pakviesti ekspertai ir tyrėjai menininkų pasiūlytą vizualinį aspektą praturtino intelektualiu požiūriu. Emocinis aspektas buvo išreikštas įtraukiant auditoriją, kuri buvo kviečiama pasidalinti savo nuomone. Projekto lyderis buvo Torūnės Šiuolaikinio meno centras „Znaki Czasu“. Kviestiniai menininkai (šeši žmonės iš kiekvienos šalies: Islandijos, Lietuvos ir Lenkijos) dalyvavo trejose iš eilės vykusiose rezidencijose, kurių rezultatas – trys tarpkultūrinės parodos (po vieną kiekvienoje šalyje). Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“, taip pat Lietuvos kultūros taryba.

Katalogas.jpg

Gruodžio 16 d., penktadienį, 18 val., galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) atidaryta tarptautinio projekto „Common Ground", finansuojamo EU programos „Kūrybiška Europa", finalinė paroda „[į / iš]sišaknijimas / [up]rooting", pristatanti lietuvių, lenkų ir islandų menininkų kūrinius.

Parodos atidarymo dokumentacija 

Fotografas: Tomas Terekas

2022 m. gruodžio 16 d. kavinės „In Vino“ (Aušros Vartų g. 7) 2-oje salėje, vyko atvira diskusija-seminaras "Common Ground. Common Roots". Sesiją moderavo dr. Skaidra Trilupaitytė