top of page

Eglė Ganda Bogdanienė

Eglė Ganda Bogdanienė

 

Adresas: Vokiečių g. 4 / Mėsinių g. 2, Vilnius

Telefonas: +370 681 15500
El. paštas: egleganda@gmail.lt

http://www.eglegandatextile.com

 

Nuo 2020 LDS pirmininkė

 

 

 

 

 

2020

Vilniaus Dailės Akademijos profesorė
Pedagoginis darbas bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros pakopose. Individuali kūryba, socialiniai meno projektai, parodų kuravimas ir organizavimas Lietuvoje ir užsienyje, meno procesų politika, analizė ir ekspertavimas.

 

2011- 2019

Vilniaus Dailės Akademijos profesorė, Studijų prorektorė
Institucijos ir Studijų strateginis planavimas, organizavimas, vykdymas, stebėsena ir vertinimas; pedagoginis darbas bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros pakopose, mokymosi visą gyvenimą strategijų ir projektų kūrimas, menoterapijos metodų taikymas, socialiniai meno projektai, individuali kūryba, parodų kuravimas ir organizavimas Lietuvoje ir užsienyje, meno procesų analizė ir ekspertavimas. Dailės studijų aprašo ir Profesinių standartų aprašo vizualių menų srityje sudarymas.


2002 - 2011
VDA Tekstilės katedros vedėja

Studijų organizavimas, vykdymas, sklaida. Individuali kūryba, parodų kuravimas ir organizavimas Lietuvoje ir užsienyje.


1990 - 2002
VDA Tekstilės katedros dėstytoja

Veiklos ir atsakomybės Pedagoginis darbas. Individuali kūryba, parodų kuravimas ir organizavimas.


1997-2002

Eksperimentinis kūrybinių industrijų projektas ŠMC kavinė 
Darbovietės pavadinimas ir adresas Maironio 6, Vilnius
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Aukštasis mokslas, meniniai/moksliniai tyrimai.


1985 - 1990
Dailininkė

Taikomosios dailės užsakymų kūrimas
Vilniaus dailės kombinatas

Išsilavinimas


1980 - 1985
Interjero ir įrengimų specialybė, Tekstilės menininkė.
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Bendrieji studijų programos dalykai, dalykai profesinei kvalifikacijai įgyti, specializacijos dalykai, praktikos, pedagogo kvalifikacija, menoterapeuto kvalifikacija. Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal projektą “VDA Vilniaus Architektūros ir Dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas“ baigti mokymai: Efektyvus vadovavimas. Efektyvus laiko planavinmas ir darbų organizavimas. Sprendimų priėmimas ir permainų valdymas. Vadovavimas susirinkimams. Šiuolaikiniai vadybos ir personalo motyvavimo metodai. Projektų valdymas. Konfliktų valdymas ir derybos. Strateginis planavimas. Gauti kompetencijas liudijantys pažymėjimai.
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas,
pavadinimas ir tipas Valstybinis dailės institutas (nuo 1990 m. – Vilniaus dailės akademija).
Kvalifikacijos kėlimas meno edukacijos srityje: Helsinkio industrinio meno ir dizaino universitete, Konstnarern Kollektiv Verkstad Stokholme, West Dean meno koledže Anglijoje, Tasara audimo centre, Indijoje, Berlyno dizaino ir meno universitete, Karališkajame Londono meno koledže, Boras universitete Švedijoje, Hariot Watt universitete Škotijoje. Išklausyta Studijų kokybės centro organizuota mokymo programa „Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas“, gautas pažymėjimas.

 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos:

2011 m. suteiktas meno srities VDA profesorės pedagoginis vardas, 2005 m. suteiktas meno srities VDA docentės pedagoginis vardas. Studijų programų parengimas, vykdymas, ekspertavimas ir vertinimas Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu. Vadovavimas Baigiamiesiems darbams (I ir II pakopa, meno aspirantūra ir doktorantūra). Dalyvavimas mokymuose, stažuotėse, konferencijose, (pvz., pranešimas „ARTISTIC RESEARCH AND CREATIVE PRACTICES IN VAA“ ArcInTex workshop, The Swedish School of Textiles, Boro University, Sweden); daugkartinė VDA baigiamųjų darbų kvalifikacinių komisijų pirmininkė, Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė; M.K. Čiurlionio meno mokyklos baigiamųjų darbų gynimo komisijų pirmininkė, Lietuvos moksleivių dailės ir technologijų olimpiadų komisijos pirmininkė.


Tarptautinė veikla:

Nuo 2012 m. tarptautinio tinklo ArcInTex organizacinio komiteto narė. 2015 m. gautas tarptautinis aukštojo mokslo institucinio vertinimo sertifikatas. 2015 – 2019 m. tarptautinės meno doktorantūros ArcInTex ETN komiteto narė.
Meninė veikla: Dalyvavimas meno projektuose, parodose, pleneruose, surengta 40 personalinių parodų, dalyvauta virš 200 konkursinių, grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

 

Personalinės parodos (kelios): 2016 m. LDS Aukso ženklelio už kūrybą laureatės Personalinė paroda „Eglė Ganda - Meno Propaganda“ LDS Galerija, Vokiečių g. Vilnius. Personalinė paroda „Lengvai 3“. 30 darbų ciklas 2018 International Creative Pattern Design Competition finalistų parodoje Nacional Zhejiang Art Museu, Hangzhou, China. Laimėtas pagrindinis prizas Kūrybiškiausio medžiagų ir technologijų panaudojimo kategorijoje (kartu su Jolanta Vazalinskiene); 2018 m. Biennale Europeenne Des Blancs Manteaux Bienalės, personalinė paroda „Tarp Veneros ir Undinės“ 14 darbų ciklas. Halle des Blancs Manteaux, Paryžius; Personalinė paroda “7 Kambariai”, LDS galerija Arka (pilnas veiklos pasiekimų sąrašas – CV priede).


Organizacinė veikla, kuratorystė:

Nacionalinių ir tarptautinių renginių organizavimas, kuratorystė, pvz., 2016 m. Tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektas. 4 parodos „Foto-Video-Medija tekstilė“ Ukrainoje. 2018 m. Parodos „Marijos (Marijonos) Rinkevičiūtės-Žilevičienės (1933 - 2012). Menas ir dizainas“ kuratorė ir organizatorė. Galerija Artifex, Vilnius (pilnas veiklų sąrašas – CV priede).


Publikacijos, leidiniai: Eglė Ganda Bogdanienė. Absoliuti tekstilė. Lietuvos tekstilės meno istorija ir istorija tekstilės mene// Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a [iliustruotas straipsnių rinkinys/ sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė]. ¬ – Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, 334 pusl. ISBN kodas: 9786094472008. Leidinys „Absoliuti tekstilė“ nugalėjo konkurse „Red Dot Award: Communication Design 2016“ (knygos dailininkė Aušra Lisauskienė). Eglė Ganda Bogdanienė, iliustruotas straipsnių rinkinys „Marija (Marijona) Rinkevičiūtė-Žilevičienė – Tapatybės paieškos mene ir dizaine“, 2018 m. ISBN 978-609-447-300-5, 145 pusl. (pilnas publikacijų sąrašas – CV priede).


Apdovanojimai ir stipendijos: 2001 m. X tarptautinė Lodzės trienalė - specialus žiuri prizas už darbą “Kavos staltiesė” (pilnas apdovanojimų sąrašas – CV priede).

 

CV Priedas

 

Apdovanojimai ir stipendijos:

● 1995 m. paroda “Minkšta forma” - Lietuvos dailininkų sąjungos premija už darbą “Paradoksas”.
● 2001 m. X tarptautinė Lodzės trienalė - specialus žiuri prizas už darbą “Kavos staltiesė”.
● 2001 m. Tarptautinė paroda “Minkštas pasaulis” - II laipsnio diplomas už darbą “Ar saugu meškiukui?”.
● 2003- 2004 m. LR Kultūros ministerijos individuali stipendija.
● 2004 m. I Lietuvos tekstilės bienalė “Savi marškiniai arčiau kūno” - prizas už naujų technologijų panaudojimą tekstilės mene.
● 2005 m. Tarptautinė Kauno meno bienalė “Textile 05” - Pripažinimo Sertifikatas už darbą “Pabudimas”.
● 2005 m. “Laikrodis” - LDS premija už darbą “Labas rytas, brangusis”.
● 2006 m. II Lietuvos tekstilės meno bienalė „Trasa“ - Prizas už profesionalumą; steigėjas Spaustuvė LOGOTIPAS.
● 2008 m. LR Kultūros ministerijos edukacinė stipendija.
● 2009 m. LR Kultūros ministerijos edukacinė stipendija.
● 2009 m. Tarptautinė mini tekstilės bienalė “Šimtmečiai ir akimirka”. II laipsnio diplomas už darbą “Tą pačią dieną vedę, mirę”.
● 2010 m. III Lietuvos tekstilės meno bienalė „Jungtys“ Auksinė šaudyklė už darbą „Kostiumas Premjerui“ (bendraautorė Jolanta Vazalinskienė).
● 2012 m. International Mini textile exhibition „Banality and Grace“, art work „Baby“, gallery SVU, Bratislava, Slovėnija, Award for Professionals.
● 2016 m. Lietuvos Dailininkų sąjungos apdovanojimas už aktyvią kūrybinę veiklą „Auksinis“ ženklelis.
● 2016 m. VII-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „Tekstilė: sielai ir kūnui“ ,diplomas kūriniui „Mano spalvotas pasaulis“ už socialinio meno projekto meninį raiškumą ir novatoriškumą.
● 2016 m. VII-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „Tekstilė: sielai ir kūnui“ apdovanojimas „Žiūrovų išrinktas geriausias parodos menininkas“.
● 2016 m. "Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a.", Eglė Ganda Bogdanienė – sudarytoja ir straipsnio autorė. ISBN 978-609-447-200-8, Laimėtas tarptautinis RED DOT apdovanojimas dizainerei, sudarytojai ir VDA leidyklai.
● 2017 m. knyga „Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a“ sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė. Vilniaus knygų mugė, Litekspo, Vilnius. Knyga gavo premiją Meno leidinių kategorijoje. Knygos dailininkė Aušra Lisauskienė.
● 2018 m. 2018 International Creative Pattern Design Competition finalistų parodoje. Nacional Zhejiang Art Museu, Hangzhou, China. Lapkričio 27 - gruodžio 12 dienomis. Laimėtas pagrindinis prizas Kūrybiškiausio medžiagų ir technologijų panaudojimo kategorijoje. Kartu su Jolanta Vazalinskiene.
● 2018 m. Lietuvos tekstilės meno bienalė 2018 „AtKurti“. Eksponuotas 3-jų darbų ciklas „Pokyčiai“. LDS galerija Arka, Vilnius. Gautas diplomas už istorijos ir naujų technologijų dermę. Katalogas
● 2018 m. Gautas profesionalumo sertifikatas. Diptikas „Summer I-II“, Taichung meno centras, Taivanis. Katalogas
● 2019 m. Kūrinys „Matmens kismas“, 11-oji Tarptautinė tekstile miniatiūrų bienalė „Matmuo/Measure“, LDS galerija „Arka”, Vilnius. Pagrindinis prizas Už tarpdiscipliniškumą ir autentišką temos interpretaciją. 2019 11 12 – 12 04.


Publikacijos, leidiniai:

● Eglė Ganda Bogdanienė. Tekstilės kompozicija ir darbai iš medžiagos. Metodinė programa. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2003 m.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Ko mokoma Tekstilės katedroje // Vilniaus dailės akademija 1793-2003. Tekstilės katedra. Studentų darbų paroda. Vilnius. 2003. P. 13-17.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Darbų katalogas. 2005 m.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Menoterapija. Neaustinių tekstilės technologijų pritaikymas psichikos sutrikimams gydyti. // Psichiatrijos žinios. 2005 m. gegužė-birželis, Nr. 3 (34). P. 18.
● Eglė Ganda Bogdanienė, Nijolė Goštautaitė-Midttum. Neaustinės tekstilės technikos – kamšybos - taikymas psichikos sutrikimų gydymui ir reabilitacijai // Psichiatrijos žinios. 2005 m. gegužė-birželis, Nr. 3 (34). P. 18.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Apie tekstilę // Šeši kilimų kūrimo simpoziumai 2001-2006. Iliustruotas straipsnių rinkinys. Vilnius, 2006.
● Šeši kilimų kūrimo simpoziumai 2001-2006: [iliustruotas straipsnių rinkinys / sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė]. Vilnius, 2007.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Meninis veltinys. Tradicija ir dabartis: [mokomoji knyga] / Eglė Ganda Bogdanienė. – Vilnius; Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. – 280 p. : iliustr. IBSN 978-9955-854-89-0; UDK 745(075.8).
● Eglė Ganda Bogdanienė straipsnis „Saldžių sapnų, Judita. Kaip gimsta meno kūriniai menininko sąmonėje, pasamonėje? Kaip vyksta kūrybinis procesas, kaip galima jį tyrinėti?“ Acta Academiae Artium Vilnensis, Moters sąvastis dailėje, Vilnius, 2011, p. 229-238, konferencijos - seminaro "MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė dailėje" straipsnių rinkinys. Konferencijos – seminaro organizatoriai - Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija , 2010 m.
● Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a [iliustruotas straipsnių rinkinys/ sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė]. ¬ – Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. Puslapių skaičius: 70 pusl. ISBN 978-609-447-147-6. Leidinys 2015 m. Vilniaus knygų mugėje apdovanotas diplomu. Dailininkei Aušrai Lisauskienei už knygą ,,Absoliuti tekstilė: nuo ištakų iki XX a.“/ sudarė Eglė Ganda Bogdanienė (leidykla – Vilniaus dailės akademijos leidykla, spaustuvė – Vilniaus dailės akademijos spaustuvė), teminė grupė Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Absoliuti tekstilė. Lietuvos tekstilės meno istorija ir istorija tekstilės mene// Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a [iliustruotas straipsnių rinkinys/ sudarytoja Eglė Ganda Bogdanienė]. ¬ – Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. Puslapių skaičius: 334. ISBN kodas: 9786094472008. Leidinys „Absoliuti tekstilė“ nugalėjo konkurse „Red Dot Award: Communication Design 2016“. Knygos dailininkė Aušra Lisauskienė.
● Eglė Ganda Bogdanienė, leidinio apie menininkės kūrybą sudarytoja ir straipsnio autorė.
Leidinys (iliustruotas straipsnių rinkinys) „Marija (Marijona) Rinkevičiūtė-Žilevičienė – Tapatybės paieškos mene ir dizaine“ ir straipsnio „Marija Rinkevčiūtė Žilevičenė – viena iš tekstilės ir mados dizaino pradininkių Lietuvoje“ (apimtis 56 pusl. teksto ir iliustracijų) autorė.Leidinio ISBN 978-609-447-300-5. Puslapių skaičius: 145.
● Eglė Ganda Bogdanienė. Tyrimas "Šiuolaikinio dizaino aktualijos darnios visuomenės kūrimo kontekste" // Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 91, Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018/2019, p. 73-93 ISSN 1392-0316.

Organizacinė veikla, kuratorystė:

● 1998 m. I tarptautinis veltinio simpoziumas “Veltinis ’98”. AB “Velteksa”, Anykščiai. Simpoziumo darbų parodos galerijoje “Akademija”, Panevėžio dailės galerijoje. Organizatorė.
● Kasmetiniai kilimų kūrimo ir įgyvendinimo simpoziumai. Organizatorė:
I. 2001 m. “Tautiniai ir asmeniniai šiuolaikinės masinės gamybos kilimų projektavimo ypatumai”. AB “Kilimai”, Lentvaris.
II. 2002 m. “Lietuvos kilimas: vyresniųjų patirtis ir jaunimo maksimalizmas”. AB “Kilimai”, Lentvaris.
III. 2003 m. “Lietuvos tekstilė architektūroje: lūkesčiai ir realybė”. Viešbutis “Holiday Inn”, Vilnius.
IV. 2004 m. Tarptautinis baltijos šalių tekstilininkų pleneras “Vėjas, vanduo, smėlis”. Galerija “Vartai”, Vilnius, Juodkrantės dailės galerija.
V. 2005 m. Tarptautinis Turkijos-Lietuvos kilimų kūrimo simpoziumas ir konferencija “Intertradicija šiuolaikiniame tekstilės dizaine”. Reval Hotel Lietuva, Vilnius.
VI. 2006 m. VI kilimų kūrimo simpoziumas „Šiuolaikinė baltų simbolikos interpretacija profesionaliosios tekstilės, odininkystės ir juvelyrikos sintezėje“. Vilnius – VDA, Juvelyrų studija „Ūla“, Lentvaris – AB „Kilimai“, Mizarai – VDA Poilsio bazė. Paroda Juvelyrų studijos „Ūla“ galerijoje, Vilnius.
● 2004 m. I Lietuvos tekstilės meno bienalė “Savi marškiniai arčiau kūno”. LDS galerija “Arka”. Organizatorė.
● 2005 m. III veltinio simpoziumas “Menoterapija”. VDA, ALF, viešbutis “Šarūnas”, Vilnius. Organizatorė.
● 2005 m. IV tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė “Atviras laiškas”. LDS galerija “Arka”. Organizatorė.
● 2006 m. II Lietuvos tekstilės meno paroda „Trasa“, LDS meno galerija “Arka”. Organizatorė.
● Tekstilės katedros kasmetinių parodų ciklas “Sugrįžimai”. Organizatorė:
I. 2002 m. “Priklausomybės”. Senoji spaustuvė, Maironio g. 3, Vilnius.
II. 2003 m. “Melas”. Senoji spaustuvė, Maironio g. 3, Vilnius.
III. 2004 m. “Žuvys”. VDA Tekstilės katedros koridorius, Malūnų 5, Vilnius.
IV. 2005 m. “Nykstančios rūšys”. VDA Tekstilės katedros koridorius, Malūnų 5, Vilnius.
V. 2006 m. „Bėgam!“. VDA Tekstilės katedros koridorius, Malūnų 5, Vilnius.
VI. 2007 m.“Geresnės kokybės tekstilė. Brangūs rūbai“. Tekstilės katedros koridorius, Malūnų 5, Vilnius.
VII. 2008 m. „Sapnai“ Tekstilės katedros koridorius, Malūnų 5, Vilnius.
● Kartu su Japonijos Kultūros centru - mokytojos iš Japonijos Hisako Tokitomo tradicinio japonų dažymo ir marginimo seminaras. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė.
● Kauno bienalės Textile ’05 dalyvės tekstilininkės iš JAV Kathryn Pannepacker seminaras. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė.
● Susitikimas su Kauno bienalės Textile ’05 dalyvėmis tekstilininkėmis iš Taivanio Chen Shu-Yen, Pei-Shan Wu, Ya-Chu Kang ir jų kūrybos pristatymas. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė.
● Susitikimas su Kauno bienalės Textile ’05 dalyve tekstilininke Fiona Hutchinson iš Pietų Afrikos Respublikos ir jos kūrybos pristatymas. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė.
● Susitikimas su Japonijos tekstilės dizaino asociacijos prezidente Hiroko Watanabe. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė.
● 2006 m. Paroda „Lietuvos tekstilės menas 2006“. Lietuvos dienų Lenkijoje renginys. Kultūros centras prie LR Ambasados Lenkijoje, Varšuva. Organizatorė
● 2007 m. susitikimas su tekstilės meno kuratore Gieneke Arnolli iš Olandijos. Paskaita „Frisiano muziejaus kolekcija ir naujausi vėlimo pasiekimai Frieslando provincijoje bei pasaulyje; unikalių veltinių kilimų dizainerės Claudy Jongstra kūryba“. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė
● 2007 m. Susitikimas su tekstilininku iš JAV Michaelu F. Rohde. VDA Tekstilės katedra, Vilnius. Organizatorė
● 2007 m. Paroda „Lietuvos tekstilės menas 2007“. Kultūros centras prie LR Ambasados Lenkijoje, Varšuva. Kuratorė
● 2007 m. Paroda „TeXtile“ LDS galerijoje Vokiečių 2, Vilnius. Kuratorė.
● 2007 m. Paroda „Skrybėlaitė nemadinga“ galerija „Aukso avis“, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. “Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“, Museum of the Casas Reales, Santo Domingo, Dominikos respublika. Kuratorė.
●2008 m. Lietuvos šiuolaikinės tekstilės bienalė „Miesto ženklai“, LDS galerija „Arka“, Vilnius. Organizatorė.
●2008 m. Paroda „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“. Etnografijos muziejus, Lvovas (Ukraina). Kuratorė.
●2008 m. Kasmetinė Tekstilės paroda „Sapnai“ iš ciklo „Sugrįžimai“. VDA Tekstilės katedros koridorius, Vilnius.
●2008 m. Tekstilės paroda „Už ribų...“. LDS Pamėnkalnio galerija, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. 2008 metų bakalaurų baigiamųjų darbų paroda. Galerija “Arka”, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. Studentų darbų paroda. Dokuz Eylul universitetas, Izmiras (Turkija). Kuratorė.
●2008 m. Studentų darbų paroda. Vilkpėdės slaugos ligoninė, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. Studentų darbų paroda. VŠĮ Mokymo centras “Mes esam”, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. Studentų darbų paroda. Antavilių senelių globos namai, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. Paroda „Meilė Vilniuje per Kalėdas“. Antavilių senelių globos namai, Vilnius. Kuratorė.
●2008 m. Studentų darbų paroda. Jeruzalės gerentologijos centras, Vilnius. Kuratorė.
●2009 m. Studentų darbų paroda. Lietuvos respublikos Vyriausybės rūmuose, Vilnius. Kuratorė.
●2009 m. Socialinis meno projektas „Būkime kartu, kurkime drauge“. Parodos: VDA galerija „Artifex“, Vilnius; Čiurlionio meno mokyklos galerija, Vilnius; Respublikiniai moksleivių rūmai, Vilnius; Panevėžio jaunuolių dienos centras, Panevėžys; Dienos centras „ Šviesa“ ; Vilniaus miesto savivaldybė. Kuratorė.
●2009 m. Tarptautinis simpoziumas „Penki pojūčiai“ (organizatorius – LT Identity, Vilnius Eu kultūros sostinė renginys). Lytėjimo laboratorijos vadovė.
●2009 m. Kūrybinė akcija-paroda „1000 angelų“ LDS Vokiečių 2 galerija. Kuratorė
●2010 m. Kūrybinės grupės „Vilniaus vilnelės“ kūrybinių dirbtuvių ir parodų organizatorė. Paroda „Malonumai“ UNESCO galerijoje Vilniuje, „Mičiurino medis“ Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sode, Vilnius. Kuratorė.
●2010 m. Lietuvos tekstilės meno bienalė „Jungtys“, LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė (parodos eksoizicijos autorė).
●2010 m. Paroda ir seminarų ciklas „Meninis veltinys“ VDA ekspozicijų salėje Titanikas, Vilniuje. Organizatorė
●2010 m. Socialinis meno projektas „Būkime kartu, kurkime drauge“. Sukurtas lėlių spektaklis „Princesė ir poezija“. Organizatorė.
●2010 m. Tarptautinė VDA ir LDA studentų darbų paroda „Identity“ galerija „Artifex“, Vilnius; LDA ekspozicijų salėje Rygoje. Organizatorė.
●2011 m. Tarptautinė konferencija „Tekstas, kontekstas, tekstilė, mada“, VDA. Organizatorė.
●2011 m. Paroda „AŠMANOMAN“, Tarptautinės Kauno Bienalės satelitas, LDS Šv. Jono gatvės galerija. Organizatorė.
●2011 m. Kūrybinis socialinis projektas “Smegenų savaitė 2011”. Projekto metu sukurtas kūrinys buvo demonstruojamas Nacionalinės galerijos Edukaciniame centre. Renginio partneriai VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva “ , Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedra, Lietuvos neuromokslų asociacija, Kauno medicinos universiteto Biologijos institutas, Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra, Lietuvos smegenų tarybos iniciatyvinė grupė, Nacionalinė dailės galerija. Organizatorė.
●2011 m. Kūrybinis socialinis projektas „Būkime kartu, kurkime drauge“. Projekto eigoje sukurtas spektaklis „Princesė ir poezija“ buvo pistatytas Nacionalinės galerijos Edukaciniame centre. Organizatorė.
●2011 m. Tarptautinė Mini tekstilės bienalė „Vanish/Survive“, LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė (parodos ekspozicijos autorė).
●2012 m. Lietuvos tekstilės bienalė „AŠ MANO MAN“, LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė (parodos eksoizicijos autorė).
● 2013 m. Lietuvos tekstilės meno paroda „Nuo pareiškimo iki paminklo“, Lietuvos kultūros centras prie Lietuvos Respublikos Ambasados, Varšuva. Kuratorė
● 2013 m. Lietuvos tekstilės meno paroda „LTekstilė. New Textiles from Lithuania“, Philadelphia Art Alliance, Philadelphia, USA. Kuratorė.
● 2013 m. Tarptautinė mini tekstilės bienalė „Mintys tai...“ LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė (parodos ekspozicijos autorė).
●2014 m. Lietuvos tekstilės bienalė „Tekstilė X“, LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė (parodos ekspozicijos autorė).
● 2014 m. mini tekstilės paroda „Golden Fund of Lithuaniai“, Galéria SVÚ at Dostojevského rad 2, Bratislava, Slovakija. Kuratorė.
●2014 m. Kūrybinis socialinis projektas “Smegenų savaitė 2014”. Renginio partneriai VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva “ , Vilniaus dailės akademijos Tekstilės katedra, Lietuvos neuromokslų asociacija, Kauno medicinos universiteto Biologijos institutas, Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedra, Lietuvos smegenų tarybos iniciatyvinė grupė. Organizatorė.
● 2014 m. Paroda „Absoliuti tekstilė“ LDM Taikomojo meno muziejus, Vilnius. Kuratorė.
● 2015 m. Paroda „Aktyvi tekstilė“ VDA parodų erdvėje Panemunės pilyje. Kuratorė.
● 2015 m. Tarptautinė ArcInTex tinklo kūrybinės dirbtuvės ir konferencija „Active Textile“. VDA Vilniaus fakultete, Panemunės pilyje.
● 2015 m. Tarptautinė mini tekstilės bienalė „Out of the Box“ LDS galerija Arka, Vilnius. Organizatorė.
● 2016 m. Tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektas. Paroda „Foto-Video-Medija tekstilė“ Kijeve Ukrainos Meno akademijos šiuolaikinio meno tyrimo institutas, Dnipropetrovsko meno muziejus, Odesos Šiuolaikinio meno muziejus. Kuratorė.
● 2016 m. VII-oji Lietuvos tekstilės meno bienalė „Tekstilė: sielai ir kūnui“ . Organizatorė.
● 2016 m. Šiuolaikinio Lietuvos tekstilės meno paroda „Gijų misterija“ Lietuvos respublikos konsulate Sankt Peterburge. Kuratorė.
● 2017 m Tarptaurinė tarpdisciplininio meno paroda „SKIN NAHK ODA“, bendradarbiaujant su CRAWFORD COLLEGE OF ART AND DESIGN (Cork, Airija) ir TARTU ART COLLEGE (Tartu, Estija). Parodos kuratorė. CIT WANDESFORD QUAY GALLERY CRAWFORD COLLEGE OF ART AND DESIGN, CORK, IRELAND 4 - 24 MARCH 2017. GALLERY NOORUS TARTU ART COLLEGE TARTU, ESTONIA 29 MARCH – 16 APRIL 2017. GALLERY ACADEMY VILNIUS ACADEMY OF ARTS, VILNIUS, LITHUANIA, 18 – 30 SEPTEMBER 2017
● 2017 m paroda „Vasaros metamorfozės“, parodos kuratorė. Lietuvos Generaliniame Konsulate Sankt Peterburge, Ulitsa Ryleyeva, 37, Sankt-Peterburg, Rusija, 191123. Paroda vyko 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn.
● 2018 m. kuratorė Marijos (Marijonos) Rinkevičiūtės-Žilevičienės (1933 - 2012) parodis „Menas ir dizainas“. Galerija Artifex, gruodžio mėn.
● 2019 m. “7 istorijos Gabrielei”. Parodos kuratorė. Artifex galerija, 2019 03 05-16, Vilnius.
● 2019 m. Tarptautinė paroda „Touch“. Parodos kuratorė kartu su Pamela Hardesty ir Aet Ollisaar. CIT WANDESFORD QUAY GALLERY Cork (Airija), Galerija NOORUS, Tartu, Estija, Galerija Akademija, Vilnius. Parodos Vilniuje laikas 10. 28 – 11. 09.
● 2020 m. Edukacija ir kultūra. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000095242/gobelenu-kultura-lietuvoje-nuo-iprastu-akiai-iki-tokiu-kurie-veikia-ne-tik-rega-bet-ir-uosle-ir klausa?fbclid=IwAR22vguN86fehf9_EUDOnM9v4bWo9fvkNJ9ryW4reF8bWDEEdBKIm7gWuOk


Dalykinių kompetencijų vystymas, edukacinė patirtis, profesinė veikla

1993 m. stažuotė Helsinkio industrinio meno ir dizaino universitete (Suomija) – išklausytas kursas „Šiuolaikinės tekstilės marginimo technoligijos“.
1994 m. šilkografinio marginimo kursai Konstnarern Kollektiv Verkstad Stokholme.
1994 m. klasikinio gobeleno audimo kursai West Dean meno koledže Anglijoje.
1997 m. Tarptautinis simpoziumas “Fiber. Netradicinių medžiagų ir technologijų pritaikymas kuriant meno objektus“. Muhu sala (Estija).
2002 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Galway-Mayo Institute of Technology (Airija); skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.
2003 m. Tarptautinis audinių ir porceliano marginimo simpoziumas „Dialogai“. Zvartava (Latvija).
2003 m. 11-12 mėn. stažuotė Helsinkio Industrinio meno ir dizaino universitete pagal Leonardo da Vinci programą (susipažinimas su kompiuterinėmis staklėmis ir jų darbo eiga, naudojant Weaving Point 5 programą).
2005 m. gegužės 8-14 d. dalyvavo ECA Tarptautiniame menininkų suvažiavime “Europe, Artists Open Your Heart as a Carpet” Garikuloje ir Tbilisyje (Gruzijoje).
2005 m. kartu su Japonijos Kultūros centru Lietuvoje organizavo ir dalyvavo mokytojos iš Japonijos Hisako Tokitomo tradicinio japonų dažymo ir marginimo seminare. VDA Tekstilės katedra, Vilnius.
2007 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Aukštojoje taikomosios dailės mokykloje L‘Ecole Superieure des Arts Appliques Duperre (Prancūzija). Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.
2008 m. Tarptautinė konferencija, University of East Anglia, Norwich, pranešimas „ Socialiniai tekstilės meno projektai VDA 2003-2007“.
2008 m. Išklausyta Studijų kokybės centro organizuota mokymo programa „Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas“, gautas pažymėjimas.
2008 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Socrates/Erasmus programą Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile and Fashion Design. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“ ir „VDA Tekstilės katedros programos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant plokščius ir apimtinius objektus.
2008 m. Darbas Švietimo ir mokslo ministerijos ir Švietimo aprūpinimo centro suburtoje grupėje, kuri parengė bendrojo lavinimo mokyklų gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetams būtinų mokymo priemonių aprašus ir paruošė jų technines specifikacijas.
2009 m. Tradicinio audimo ir marginimo kursai Tasara audimo centre, Indijoje.
2009 m. Darbas Švietimo ir mokslo ministerijos konkurso tvarka suburtoje grupėje, kuri parengė pavyzdinę bendro lavinimo mokyklų technologijų egzamino programą.
2009 m. Tarptautinė konferencija „Menas sveikatai: patirtis ir perspektyvos“. Pranešimas „ Meno laboratorija-tarpdisciplininio bendradarbiavimo iššūkiai“
2009 m. Tarptautinė CUMULUS konferencija „Tekstilės ir drabužių dizaino programos ir jų kaita“ Talino dailės akademija.
2009 m. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje „MOKYMAS TIKSLINĖSE GRUPĖSE DARBINGUMUI KELTI“ praktinių užsiėmimų vadovė. Seminarai Šakiuose, Anykščiuose, Kelmėje, Vilniuje.
2009 m.Tarptautinė Europos menų mokykla “Penki Vilniaus pojūčiai” Projekto organizatorius: VšĮ “LT-identity”, kūrybinės laboratorojos vadovė.
2010 m. Pranešimas „Saldžių sapnų, Judita...“ Konferencija “Mano teritorija!”organizatoriai - Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija. Vilnius
2010 m. Pranešimas „Jaunimas ir kultūra. Meno jėga. Tekstilės meno projektai išplėstame kontekste“
tarptautinėje konferencijoje „E U R O C I T I E S Culture Forum”, Vinius.
2010 m. Dėstytojų mainai pagal Nordic programą Latvijos dailės akademijoje. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinio tekstilės meno tendencijos tarptautinės Lodzės tekstilės trienalės fone „ ir „VDA Tekstilės katedros programų atnaujinimas“.
2010 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Erasmus programą Latvijos dailės akademijoje. Skaityta paskaita „Šiuolaikinio taikomosios tekstilės tendencijos parodos MoOD kontekste. Naujausios tekstilės technologijos“, pravestas praktinis seminaras „Vėlimo technologijos pritaikymas, kuriant apimtinius objektus“.
2010 m. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje „MOKYMAS TIKSLINĖSE GRUPĖSE DARBINGUMUI KELTI“ praktinių užsiėmimų vadovė. Seminarai Šakiuose, Anykščiuose, Kelmėje, Vilniuje.
2010 m. Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal projektą “VDA Vilniaus Architektūros ir Dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas“ (išklausyti mokymai: Efektyvus vadovavimas. Efektyvus laiko planavinmas ir darbu organizavimas. Sprendimų priėmimas ir permainų valdymas. Vadovavimas susirinkimams. Šiuolaikiniai vadybos ir personalo motyvavimo metodai. Projektų valdymas. Konfliktų valdymas ir derybos. Strateginis planavimas. Gauti kompetencijas liūdijantys pažymėjimai.).
2011 m. Pranešimas “Textiles at the Vilnius Academy of Arts – Networking activities” Tarptautinė ETN konferencija, Kaunas.
2011 m. Pranešimas “Textiles at the Vilnius Academy of Arts – Networking activities” Tarptautinė konferencija Textile – Smart Art, Ryga.
2011 m. Pranešimas „Apie nekaltybę, kaltę, garbę ir orumą. Dar kartą Vienaragio tema“, konferencija - seminaras "MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė dailėje", organizatoriai - Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija 2011 m. lapkričio 11 d.
2012 m. Studentų ir dėstytojų mainai pagal Erasmus mainų programą Rygoa dailės Akademijoje. Skaitytas paskaitų ciklas „Šiuolaikinės tekstilės raiška Kasselio DOCUMENTA fone“, kūrybinės dirbtuvės „Fikcija ir realybė. Rygos mitai“.
2012 m. Pranešimas „ARTISTIC RESEARCH AND CREATIVA PRACTICE IN VAA TEXTILE DEPARTMENT“ ArcInTex workshop, The Swedish School of Textiles, Boro University, Sweden.
2012 m. Vilniaus Dizaino Kolegijos baigiamųjų darbų Profesinio bakalauro kvalifikacijai įgyti komisijos pirmininkė
2012 m. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos baigiamųjų dailės ir dizaino darbų vertinimo komisijos pirmininkė.
2012 m. Tarptautinis vasaros stovykla–seminaras „NIDA/SHARE 2012“.
2012 m. Darbo grupės, kuriančios „Priešmokyklinio ugdymo vaiko kompetencijų aprašą“ narė.
2012 m. Parengtų „Dailės ir Dizaino studijų krypčių reglamento rekomendacijų“ darbo grupės narė. Nacionalinis studijų kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas ir diegimas“
2012 m. Paroda-konkursas „Gada Balva Dizaina 2012“ (org. Latvijos dizaino sąjunga), Ryga. Žiuri komisijos narė
2012 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados tarybos narė
2012 m. SKVC projektas „Studijų krypčių reglamentai“. Dailės krypties studijų reglamento kūrimo darbo grupės narė.
2012 m. NEC (Nacionalinis egcaminų centras) užsakymas. Dailės mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo tvarkos sukūrimas.

 

Darbo grupės narė


2013 m. Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo ir siūlymų rengimo darbo grupės narė. ŠMM iniciatyva.
2013 m. Pranešimas „Red tape. Craftivizmo deklaracijos meninio aktyvizmo kontekste“, konferencija - seminaras "MANO TERITORIJA: moteriškoji erdvė dailėje"
organizatoriai - Vilniaus dailės akademija ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija.
2014 m. Norminių studijų kainų perskaičiavimo darbo grupės narė, ŠMM.
2014 m. Lietuvos moksleivių dailės olimpiados komisijos narė.
2014 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados komisijos narė.
2014 m. M. K. Čiurlionio dailės srities baigiamųjų darbų komisijos pirmininkė.
2015 m. Vilniaus Dizaino kolegijos mados specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.
2015 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados komisijos narė.
2015 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiados organizavimo tarybos narė.
2015 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įvaizdžio dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.
2015 m. Zagrebo Valstybinės meno akademijos institucinio vertinimo komisijos narė.
2015 m. Rijeka Taikomojo meno akademijos institucinio vertinimo komisijos narė.
2015 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) vasaros stovykla, kursai Berlyno dizaino ir meno universitetas Practice based research methods
2015 m. Pranešimas „Active Textile. Art wich impacts not only on the art world but also on politics and law“. Tarptautinė ArcInTex konferencija, Vilniaus dailės akademija, Panemunės pilis.
2015 m. Pranešimas „Active Textile“. 5-os Rygos tarptautinės trienalės Tradition&Innovation: DIVERSITY&UNITY konferencijoje. Ryga.
2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”. Tarptautinėje konferencijoje/simpoziume MAKE 2016 Symposium: Objects and Revolution, STACK THEATRE, CIT CORK SCHOOL OF MUSIC, UNION QUAY, CORK, Airija
2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”, kūrybinės dirbtuvės. Ukrainos Nacionalinės meno akademijos Modernaus meno tyrimų instituto ekspozicijų salė, Kijevas.
2016 m. pranešimas “Active Textile. Textile as propoganda or the form of artistic activism”, kūrybinės dirbtuvės. Odesos Modernaus meno muziejus, Ukraina.
2016 m. Vilniaus dizaino kolegijos įvaizdžio ir mados dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.
2016 m. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įvaizdžio dizaino specialybės baigiamųjų darbų profesinio bakalauro kvalifikaciniam bakalaurui gauti komisijos pirmininkė.
2016 m. VDA meno doktorantūros baigiamųjų darbų doktorantūros moksliniams laipsniui gauti komisijos narė.
2016 m. pranešimas „Dialogue and Cooperation Vilnius Academy of Arts and
company Audejas“ tarptautinėje ArcInTex konferencijoje “Smart Textiles: intersections between basic research and industrial applications” The Swedish School of Textiles, University of Borås, Sweden.
2016 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) kursai Berlyno dizaino ir meno universitetas Textile architecture.
2016 m. ArcInTex ETN (tarptautinė doktorantūra) vasaros stovykla, kursai Londono Karališkojoje menų akademijoje Research entrepreneurship in the academic and non academic area.
2016 m. Ulrik Martin Larsen doktorantūros gynimo vertinimo komisijos narė. Disertacijos tema Dressing and wearing. Move ment directed by dress, dress directed by move ment.
2017 m. Recenzija Leidiniui „MENAS. TERAPIJA. SVEIKATA“
Leidinio sudarytojai: doc. dr. Stanislovas Mostauskis, dr. Audronė Brazauskaitė
Redaktorė: Audronė Meškauskaitė © 2017, ISBN 978-9955-15-418-1
2017 m. pranešimas „Tautinio kostiumo vieta ir reikšmė nacionalinėje kultūroje“. Tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“, skirta Tautinio kostiumo metams paminėti, Lietuvos Respublikos Seimas, Vasario 14 d.
2017 m. Kvalifikacijos kėlimas. Higher Education Pedagogy in the Arts, A workshop at VAA 2017 10. 5-6, 12. 9
Art and creative practices
2017 m. Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė
2017 m. Lietuvos moksleivių technologijų olimpiada, komisijos pirmininkė.
2017 m. Ignasijaus Lajolos kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė.
2018 m. Monika Kirsnytė, Paulius Ragulis, Augustas Šukys, Rimantas Šimniškis, , Žilvinas Kancleris, Eglė Ganda Bogdanienė, Justina Pečiulytė, Arūnas Stirkė. Split-ring Resonators Formation On Fabric Using Conductive Polymer Polypyrrole. Open reading conference. Fizikos ir technologijų centre. 2018 m. kovas
2018 m. Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė.
2018 m. Bendrojo ugdymo tarybos narė prie LŠSMM.
2018 m. Profesinių standartų vizualių menų srityje aprašo sudarytoja.
2018 m. Užsakomasis LAMA tyrimas „BENDRAI VYKDOMŲ STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į MENŲ STUDIJŲ KRYPTIS VEIKSMINGUMO VERTINIMO ANALIZĖ“, Darbo grupės narė.
2018 m. dalyvautauta konferencijoje „Visual Comunication pedagogy“, LCC, London.
2018 m. Lietuvos moksleivių Simono Daukanto kūrybos vardo olimpiada. Vertinimo komisisjos pirmininkė.
2019 m. Vilniaus dizaino kolegijos baigiamųjų darbų mados dizaino srityje gynimų komisijos bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti pirmininkė.
2019 m. Tarptautinė konferencija „MAKE 2019“ STACK THEATRE, CIT CORK SCHOOL OF MUSIC, UNION QUAY, CORK, Airija
2019 m. Dėstytojų mainai pagal Nordic programą Latvijos dailės akademijoje. Skaitytas paskaitų ciklas „Pluoštinio meno raida, plėtra ir perspektyvos“.


Parodos:

 

Personalinės:

● 1996 m. “Tekstilė pasidalinti”. Galerija “Langas”, Vilnius.
● 1997 m. “Vaizdelis: Trys Eglės” (kartu su E. Pukyte ir E. Babilaite). “Akademijos” galerija, Vilnius.
● 2003 m. Paroda-akcija “Paženklinti” (kartu su J. Vazalinskiene). “Akademijos” galerija, Vilnius.
● 2004 m. “Penelopė ir Nausikaja” (kartu su L.Oržekauskiene). Galerija “Lutnia”, Lodzė (Lenkija).
● 2004 m. Paroda-akcija “Paženklinti II” (kartu su J. Vazalinskiene). “Akademijos” galerija, Vilnius.
● 2004 m. “Velti sodai” (kartu su M. Lebednykaite, L. Pavilonyte). “Akademijos” galerija, Vilnius.
● 2005 m. “Su meile vyrams ir moterims“. Galerija “Vartai“, Vilnius.
● 2006 m. „Ragana ir Lukošiukas“. Scenovaizdis, lėlės, kostiumai „Lėlės“ teatro spektakliui. Rež. A. Mikutis.
● 2006 m. „Tiesiog paroda“ (kartu su Žydre Ridulyte ir Violeta Laužonyte). Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vilnius.
●2007 m. „Šiuolaikinė tekstilė. E.G.Bogdanienė“, Alytaus dailės galerijoje „Skrydis“.
●2007 m. „Savianalizės fone“, LDS galerija „Arka“, Vilnius.
●2007 m. „Happiness/less“ LDS galerija „Langas“, Vilnius.
●2008 m „Paženklinti III” (kartu su J. Vazalinskiene). „Akademijos” galerija, Vilnius.
●2008 m „Natiurmortai“ LDS galerija „Langas“, Vilnius.
●2008 m „Velti sodai “ (kartu su M. Lebednykaite, L. Pavilonyte). Galerija „Meno Niša“, Vilnius.
●2009 m „Bilietas“ LDS galerija „Langas“, Vilnius.
●2009 m. „Velta pasaka“ (pagal spektaklį „Ragana ir Lukošiukas“ teatras „Lėlė“) Lietuvos muzikos, kino ir teatro muziejus.
●2010 m. „Krizė“, iš ciklo „Mano teritorija“, VDA Kostiumo dizaino katedros ekspozicijų salėje, Maironio 3. Vilnius.
●2010 m. „Mitai ir realybė“ Janinos Monkutės – Marks Muziejus/ Galerija, J. Basanavičiaus g. 45, Kėdainiai.
● 2011 m. „Krizės atostogos“ (kartu su J. Vazalinskiene). Gelerija „Ramybė“ Palanga.
● 2011 m. „Ženklai“ Klaipėdos viešoji biblioteka, Klaipėda.
● 2011 m. „Įsivaizdavimai“ Tarptautinė Kauno Bienalė, Tekstilė’11: Dar kartą - Šokam – Pirmyn. Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus Kauno paveikslų galerija, Kaunas.
● 2012 m. „7 mano/ meno dienos “ (kartu su J. Stauskaite ir Luc Aubry). Galerija „Ramybė“, Palanga.
● 2012 m. „7 mano/ meno dienos “ (kartu su J. Stauskaite ir Luc Aubry). Galerija „Meno Niša“ Vilnius.
● 2012 m. „Red Tape“ galerija „Artifex“, Vilnius.
● 2013 m. „Turning into Venus, turning into Monster“, gallery SVU, Bratislava, Slovėnija.
● 2013 m. „Gyva Mada“ (kartu su J. Vazalinskiene), Dizaino inovacijų centras, VDA, Vilnius.
● 2014 m. „Red Tape“ tarptautinė meno mugė Art Vilnius, Litekspo parodų centras, Vilnius.
● 2015 m. Paroda “Spalvotas pasaulis” (kartu su J. Vazalinskiene), VDA galerija Artifex, Gaono g. 1, Vilnius
● 2016 m. Paroda “Eglėgandamenopropaganda”. “Ramybės” galerija, Palanga
● 2016 m. Paroda “Lengvai. Eksperimentinė juvelyrika” (kartu su J. Vazalinskiene). Ramybės” galerija, Palanga.
● 2016 m. Paroda “Eglė Ganda meno propaganda” LDS Panevėžio skyriaus galerija XX.
● 2016 m. Paroda „Pažaidėt, mergaitės ir gana“ (kartu su Danute Jonkaityte), VDA galerija Artifex, Gaono g. 1, Vilnius
● 2016 m. Paroda „Eglė Ganda Bogdanienė. Kūryba“ LDS Galerija, Vokiečių g. Vilnius.
http://www.kamane.lt/Naujienos/Daile/Lietuvos-dailininku-sajungos-Auksiniu-zenkliuku-teikimo-ceremonija
● 2017 m. Personalinė paroda „Lengvai“. 40 darbų ciklas (8 konceptualios mados objektai, 25 eksperimentiniai aksesuarai, 6 fotografijos, 1 filmas). Galerija „Akademija“, Vilnius. 2017 vasario 20 - kovo 4. Kartu su Jolanta Vazalinskiene.
● 2017 m. Personalinė paroda „Lengvai“. 40 darbų ciklas. (8 konceptualios mados objektai, 25 eksperimentiniai aksesuarai, 6 fotografijos, 1 filmas). Telšių dailės galerija. Kovo 10 – 25 d. Kartu su Jolanta Vazalinskiene.
● 2018 m. Personalinė paroda „Lengvai 3“. 30 darbų ciklas (8 konceptualios mados objektai, 20 eksperimentinių aksesuarų, 6 fotografijos, 1 filmas, performansas).
● 2018 International Creative Pattern Design Competition finalistų parodoje. Nacional Zhejiang Art Museu, Hangzhou, China. Lapkričio 27 - gruodžio 12 dienomis
Laimėtas pagrindinis prizas Kūrybiškiausio medžiagų ir technologijų panaudojimo kategorijoje. 2018 11. 28. – 12. 12. Katalogas. Kartu su Jolanta Vazalinskiene.
● 2019 Eglė Ganda Bogdanienė. Personalinė paroda “7 Kambariai”, LDS galerija Arka, 2019 08 28 – 09 14, Vilnius. Eksponuotos septynios meno instaliacijos, kurias sudarė 87 kūriniai: “Išsilaisvinimas”, “Dialogai ir monologai. Menininkai ir kritikai”, “Drugelio efektas”, “Apie vyrus ir moteris”, “Atspindžiai”, “Gimimas”, “Eksperimentai”. Straipsniai spaudoje: Dailė. Art, 2019 ruduo-žiema. Evelina Janušauskaitė „Moteriškumo archeologija pagal Eglė Gandą Bogdanienę“. Kultūros barai, 2019 10. Jūratė Stauskaitė „Drugelio efektas arba 7 moters kambariai“; 7 Meno dienos Nr. 28 (1307), 2019-09-13. Lijana Šatavičiūtė Natalevičienė „Tekstilininkės kambariai“. LRT Kultūros laida „Spalva, linija, forma“ 2019 10 27.
● 2019 Eglė Ganda Bogdanienė. Personalinė paroda „Antra Oda II“, gruodžio mėn., galerija “Artifex”, Vilnius. Eksponuoti 17 kūrinių, parodos metu įgyvendinti 10 kūrybinių akcijų-performansų.
● 2019 Eglė Ganda Bogdanienė. Personaline paroda “Pasveikinimas”. Eksponuoti kūriniai: “Undinė”, “Pasveikinimas”, “Saldžių sapnų, Judita”. V. K. Jonyno namuose galerijoje 2019 07 31-09 26.

 

Grupinės parodos:

● 1992 m. Lietuvos tekstilė ’92. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
● 1992 m. I tarptautinis mini tekstilės simpoziumas “Linas: vakar, šiandien, rytoj”. Dalyvių paroda. LDS galerija “Arka”, Vilnius.
● 1994 m. Tekstilė- keramika. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
● 1994 m. II tarptautinis mini tekstilės simpoziumas “Linas: taip pat, bet kitaip”. Dalyvių paroda. LDS galerija “Arka”, Vilnius.
● 1994 m. Tarptautinis šilkografijos simpoziumas Stokholme. Dalyvių paroda. Tekstil Konst. Konstnarernas Kollektiv Verkstad. Stokholmas.
● 1994 m. Lietuvos – Škotijos mini tekstilės paroda. Meno koledžas, Edinburgas.
● 1995 m. VIII tarptautinė dailės trienalė. Lodzė (Lenkija).
● 1995 m. “Minkšta forma”. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
● 1996 m. Taikomoji dailė ’96. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
● 1996 m. Tekstilė ’96. Kauno paveikslų galerija.
● 1996 m. III tarptautinis mini tekstilės simpoziumas “Linas-popierius”. Dalyvių paroda. LDS galerija “Arka”, Vilnius.
● 1997 m. Tarptautinis simpoziumas “Fiber”. Muhu sala (Estija). Dalyvių paroda. Talino dailės akademija.
● 1997 m. “Nereikalingi daiktai”. Baltijos šalių taikomosios dailės trienalė. Talinas.
● 1997 m. Tekstilės paroda Lietuvos dienų Die mieste rėmuose. Chpelle de l’Hopital. Die, Prancūzija.
● 1998 m. “Išlaisvinti daiktai”. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
●1998 m. Tarptautinis simpoziumas “Veltinis ’98” Anykščiuose. Dalyvių parodos Anykščiuose “Velteksos” fabrike, Vilniaus dailės akademijos galerijoje “Akademija”, Panevėžio dailės galerijoje.
● 1999 m. “Autoportretai” (kartu su grupe “Baltos kandys”). Kauno LDS galerija.
● 1999 m. Tarptautinė tekstilės paroda “Linija”. Kauno Žilinsko dailės galerija.
● 1999 m. “Puodelis”. Vilniaus taikomosios dailės galerija.
● 2000 m. “Naftalininė meilė”. Kauno LDS galerija.
● 2000 m. “Tradicija ir ateitis”. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
● 2000 m. “Klasikinis gobelenas”. Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2000 m. “Des territoires”. Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paryžius.
● 2001 m. X tarptautinė Lodzės trienalė (Lenkija).
● 2001 m. Mini tekstilės paroda. Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2001 m. “Tradicija šiandien”. Vasby Konst Hall (Švedija).
● 2001 m. European textile art exibition “Tradition and inovation”. The State Art museum, Ryga.
● 2001 m. “New: Contemporary Lithuanian Textile”. Caermersklooster – Provincial Center for Art and Culture, Gentas (Belgija).
● 2002 m. Tarptautinė tekstilės paroda “Minkštas pasaulis”. Kauno Žilinsko galerija.
● 2002 m. “Objektai, kuriuos galima liesti”. Janinos Monkutės Marks muziejus-galerija, Kėdainiai.
● 2002 m. “Taikomoji dailė 2002”. LDS galerija “Arka”, Vilnius
● 2002 m. Tarptautinis siumpoziumas “Veltinis 2002”. Parodos galerijoje “Akademija”, “Arka”, Vilnius.
● 2003 m. “Melas”. Buvusi spaustuvė, Maironio g-vė 3, Vilnius.
● 2003 m. Baltic/Swedish Textile Exhibition “Forever Young”. Gallery INFRA, Vasby.
● 2003 m. International Art Symposium “Dialogue 2003”. LAA, Ryga, Zvartava.
● 2003 m. I Internatinal Textile Triennal in Szombathely.
● 2003 m. “Rankinė”. Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2003 m. Tarptautinė paroda “Geroji ir išvirkščioji pusės”. Kauno Žilinsko galerija.
● 2004 m. “Meilės žiemos sodas”. Galerija “Maldis”, Vilnius.
● 2004 m. “Platforma”. Naujieji Vilniaus savivaldybės rūmai.
● 2004 m. “Region & Identitat”. Rundetarn/Kopenhagen; Herlev/Gammelgaard; Berlin/Inselgalerie; Berlin/Galerie M; Lodz Museum Wlokiennictwa.
● 2004 m. “Day of wellcome”. Airija.
● 2004 m. “Žuvis”. VDA Tekstilės katedra.
● 2004 m. I Lietuvos tekstilės bienalė “Savi marškiniai arčiau kūno”. LDS galerija “Arka”, Vilnius, Kėdainių dailės galerija.
● 2004 m. Lietuvos šilko tapyba. Lietuvių kultūros namai Punske (Lenkija), Lietuvių kultūros namai Seinuose (Lenkija).
● 2004 m. “Transparadas”: Lytis populiariojoje kultūroje. Tarptautinį seminarą lydintis renginys. Galerija “Akademija”, Vilnius.
● 2004 m. “Naujas darbas”. LDS Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius.
● 2004 m. “Vienas gramas aukso”. Galerija “Meno niša”, Vilnius.
● 2004 m. “Žaisliukas”. Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2005 m. “Menininko identitetas: šuolis iš savęs”. Galerija “Vartai”, Vilnius.
● 2005 m. “Kelyje”. Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius.
● 2005 m. “Nykstančios rūšys”. VDA Tekstilės katedra, Vilnius.
● 2005 m. “Naujoji Lietuvos tekstilė”. Galerie im Kornerpark, Berlynas (Vokietija).
● 2005 m. “Naujoji Lietuvos tekstilė”. Rygos dekoratyvaus ir taikomojo meno muziejus (Latvija).
● 2005 m. Šiuolaikinės lietuvių tekstilės paroda “Tekstilės kūnas”. Dominic Rostworowski galerija, Krokuva (Lenkija).
● 2005 m. “Ars Baltica”. Art bv Berchtoldvilla Bildende Kunstler Salzburg (Austrija).
● 2005 m. I Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė. Vilniaus geležinkelio stotis.
● 2005 m. IV tarptautinės mini tekstilės bienalė “Atviras laiškas”. LDS galerija “Arka”, Vilnius.
● 2005 m. IV tarptautinės mini tekstilės bienalė “Atviras laiškas”. Klaipėdos meno galerija.
● 2005 m. IV tarptautinės mini tekstilės bienalė “Atviras laiškas”. J. Monkutės-Marks muziejus galerija, Kėdainiai.
● 2005 m. IV tarptautinės mini tekstilės bienalė “Atviras laiškas”. Tekstilės meno galerija, Kaunas.
● 2005 m. V tarptautinė Kauno meno bienalė “Textile 05”. Žilinsko meno galerija, Kaunas.
● 2005 m. “Laikrodis”. LDS Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2005 m. VIII tarptautinė minitekstilės trienalė “Jardins Reduits”. Jean Lurcat šiuolaikinės tekstilės muziejus, Angers (Prancūzija).
● 2006 m. „Bėgam!“. Tekstilės katedros koridorius, Vilnius.
● 2006 m. II Lietuvos tekstilės meno bienalė „Trasa“. LDS galerija „Arka“, Vilnius.
● 2006 m. „Joninės“. Šv. Jono galerija, Vilnius.
● 2006 m. Tarptautinio simpoziumo „Veltinis 2006“ darbų paroda. J.Monkutės-Marks muziejus galerija, Kėdainiai.
● 2006 m. Tarptautinio simpoziumo „Veltinis 2006“ darbų paroda. Galerija “Akademija”, Vilnius.
● 2006 m. Jungtinė estų ir lietuvių paroda „Adatos ir smeigtukai“. Taikomojo meno muziejus, Talinas (Estija).
● 2006 m. Paroda “Erdvių metafizika”. Galerija Hobby, Tbilisis, Gruzija.
● 2006 m. Paroda “Erdvių metafizika”. Šiuolaikinis meno centras, Baku, Azerbaidžanas.
● 2006 m. Paroda „Lietuvos tekstilės menas 2006“. Lietuvos dienų Lenkijoje renginys. LR Ambasada Lenkijoje, Varšuva.
● 2007 m. VI tarptautinis kilimų kūrimo simpoziumas „Šiuolaikinė baltų simbolikos interpretacija profesionaliosios tekstilės, odininkystės ir juvelyrikos sintezėje“. Paroda Šv. Jono galerijoje, Vilnius.
● 2007 m.“Geresnės kokybės tekstilė. Brangūs rūbai“.VDA tekstilės katedros koridorius, Vilnius.
● 2007 m. Paroda „Lietuvos tekstilės menas 2007“. Kultūros centras prie LR Ambasados Lenkijoje, Varšuva.
●2007 m.Tarptautinė paroda „Lino Arhetipas“ LDS galerija Arka, Klaipedos galerija, Kauno galerija „Balta“
●2007 m.Tarptautinė paroda „Ekstremalūs amatai“. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius.
●2007 m. Projektas „Menas netikėtose erdvėse “ , teatralizuotas muzikavimas tekstilės darbo priemonėmis „Muzikinis audinys gyvai“, kuratorė ir dalyvė. VDA audykla, Vilnius.
●2007 m. Meninė akcija limfomos dienai paminėti Vilniaus Rotušėje, Vilnius.
●2007 m.“Šiuolaikinė Lietuvos profesionalioji tekstilė“ tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerijoje „Balta“, Kaunas.
●2007 m.“Skrybėlaitė namadinga“ galerija „Aukso avis“ Vilnius.
●2007 m.“TeXtile“ LDS galerija, Vokiečių 2, Vilnius.
●2007 m.“LTekstile“ Lietuvos sporto muziejus, Kaunas.
●2007 m.“Naujojo mąstymo identifikacijos“, LDS galerija „Arka“, Vilnius.
●2008 m. Teatro, dizaino, muzikos ir kino festivalis “Southwark Playhous“, London.
●2008 m. ‘‘Cloth and Culture Now“, Sainsbury Centre for Visual Arts“, Whitworth Art Gallery, Norwich, Anglija.
●2008 m. ‘‘Cloth and Culture Now“, The Whitworth Art Gallery, The University of Manchester, Anglija.
●2008 m. “Šiuolaikinė Lietuvos tekstilė“, Museum of the Casas Reales, Santo Domingo, Dominikos respublika.
●2008 m. Resta 2008 15 tarptautinė statybos ir remonto paroda. LITEXPO parodų centras.
●2008 m. „Vilnius – Šaukšteliškės – Molėtai“. Molėtų krašto muziejus.
●2008 m. Lithuania art now. Lithuanian contemporary art exhibition. Poland.
●2008 m. Lietuvos šiuolaikinės tekstilės bienalė „Miesto ženklai“, LDS galerija „Arka“, Vilnius.
●2008 m. Lietuvos autorių kaligrafijos ir tipografikos paroda KELIAUJANČIOS RAIDĖS Lietuvos generaliniame konsulate, Ryleyeva g. 37, 191123 St. Peterburgas
● 2008 m. Skaitmeninės grafikos ir tradicinės dailės jungties paroda ,,LIETUVOS DAILĖ 2008" Ukmergės V. Šlaito viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Seinai (Lenkija).
● 2008 m. Skaitmeninės dailės paroda PARAFRAZĖS. Palangos miesto viešoji biblioteka, Galerija Aukso pjūvis, Kaunas, Utenos kultūros centro DAILĖS galerijoje.
● 2008 m. Tarptautinė tekstilės meno paroda „ THREADING TRENDS BERLIN“ "Galerie R31" (Berlin)
● 2008 m. Paroda „Textile Kunst aus Litauen“. Frauen Museum, Bonn (Vokietija).
● 2008 m. „Tekstilė už suvokimo ribų“ LDS Taikomosios dailės galerija, Vilnius.
● 2008 m. Kūrinys viešajam interjerui „Ti Amo 1“. Grožio namai „Ti Amo“, Baltų pr. 16, Kaunas.
● 2008 m. Kūrinys viešajam interjerui „Ti Amo 2“. Grožio namai „Ti Amo“, Naugarduko g. 8, Vilnius.
● 2009 m. „Šiuolaikinė Lietuvos tekstile“ tarptautinė Creativa mugė Dortmunde, Vokietija.
● 2009 m. Galerijos-dirbtuvės „Artifex“ atidarymo paroda, galerija „Artifex“, Vilnius
● 2009 m. Galerija „Balta“ Minigrantai
● 2009 m. Tarptautinė mini tekstilės bienalė “Šimtmečiai ir akimirka”, LDS galerija „Arka“, Vilnius.
● 2009 m. Tarptautinė mini tekstilės bienalė “Šimtmečiai ir akimirka”, LDS Panevėžio skyriaus galerijoje "Galerija XX"
● 2009 m. Tarptautinė Lietuvos-Austrijos menininkų paroda Šv. Jono galerija
● 2009 m. Tarptautinė paroda „ Essen in der Kunst“. Galerie im Traklhaus, Slzburg, Austrija.
● 2009 m. Paroda „Kasdienybes ikonografija: Lietuva 1970-1993“ Vilniaus geležinkelio stotis.
● 2009 m. Paroda „Modifikuotos vertybės“ Vilniaus geležinkelio stotis.
● 2009 m. Tarptautinė (Lietuva, Latvija ir Estija) tekstilės dizaino paroda VIA BALTIA, galerija „Artifex“, Vilnius.
● 2009 m. Paroda „Aistringa Tekstilė“ Žilinsko galerija, Kaunas.
● 2009 m. Tarptautinė bienale „Tekstilė 2009” Parodų rūmai, Kaunas.
● 2009 m. Šiuolaikinio Lietuvos meno kvadrienalė LITEXPO Parodų ir konferencijų centre, Vilnius
● 2009 m. Paroda „Aistringoji Lietuvos Tekstilė“ galerija „Interjerai be saiko“ Vilnius.
● 2009 m. Tarptautinė apibendrinamoji paroda „KAUNO BIENALĖ TEXTILE 09“ Janinos Monkutės - Marks muziejus – galerija, Kėdainiai.
● 2009 m. LDS Kauno skyriaus tekstiles grupės „Esame“ paroda „Portretas“ , Plungės dailės muziejus.
● 2009 m. Kūrybinė akcija-paroda „1000 angelų“ LDS Vokiečių 2 galerija.
● 2009 m. VEKS renginys Tebūnie naktis paroda „Tekstilės judesiai I“, galerija „Artifex“, Vilnius.
● 2009 m. Tarptautinė paroda „Keliaujančios raidės“ galerija „Akademija“, Vilnius.

bottom of page