top of page
Ieškoti

2023 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės Fondas įgyvendino projektą MONUMENTALIEJI SUVENYRAI

Projekto aktualumas: Monumentaliosios dailės kūrinių, sukurtų sieninės tapybos, freskos, vitražo, mozaikos, tekstilės, keramikos, metalo plastikos, medžio drožybos ir kitomis technikomis, yra didžiuosiuose ir mažuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Jie sudaro ypatingą junginį su visuomeninio pobūdžio pastatų, kuriuose yra įvietinti, architektūra. Nepaisant savo meninės ir istorinės vertės, jie dažnai nuvertinami ir neidentifikuojami kaip Lietuvos kultūros paveldo vertybės. Tuo tarpu suvenyras, visų pirma, yra atminties objektas. Suvenyrai reprezentuoja miestą užsienio svečiams ir pasakoja miesto istoriją, kuria miesto įvaizdį, kaip kelionės prisiminimas ar dovana, iškeliauja į svečias šalis. Šiame kontekste, Dailininkų sąjungos fondas siekia sukurti aukštos meninės kokybės suvenyrinių tekstilės gaminių su Vilniaus monumentaliosios dailės kūrinių fragmentais kolekciją. Konceptualus žaismas tarp monumentaliojo meno, kaip integralios ir statiškos visuomeninių pastatų interjero ar eksterjero dalies, bei nešiojamo ir plačiai prieinamo suvenyro - ne tik skatina domėjimąsi išlikusiais ir jau sunaikintais Lietuvos menininkų-monumentalistų kūriniais, bet ir padeda atskleisti šios kuriamų suvenyrinių objektų serijos koncepciją: monumentalioji dailė, dažnai esanti „už uždarų durų“, tampa ne tik plačiai prieinama, bet ir kasdien nešiojama.


Projekto tikslas yra, pasitelkus dailės ir dizaino sričių bendradarbiavimo sinergiją, sukurti aukštos meninės kokybės tekstilės suvenyrų (skarelių, kosmetikos krepšių) su išlikusių ir jau sunaikintų Vilniaus monumentaliosios dailės kūrinių fragmentais seriją, įgalinant šių objektų atmintį per šiuolaikiškus dizaino objektus.


Nešiojamų suvenyrų su monumentaliosios dailės kūrinių fragmentais serija statiškus, „už uždarų durų“ esančius objektus, pavers mobiliais, patraukliais ir plačiai prieinamais. Kūrinių aprašymai ir menotyrinė informacija pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, todėl yra suprantami ir kitakalbiams, imigrantams, miesto svečiams. Šio projekto meninės vertės potencialą užtikrina per ilgus DAILININKŲ SĄJUNGOS FONDO veiklos metus sukaupta unikali kolekcija – fondas saugo daugiau nei 7000 meno kūrinių. Vertinant fondo istoriją, galima teigti, kad tai buvo pelningas kūrybinis-gamybinis Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, Dailės fondui nuo 1944 m. priklausė trys gamybiniai kombinatai DAILĖ, veikę Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, parduotuvės-dailės salonai veikę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Ukmergėje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Nidoje, Palangoje, Šventojoje. Dailės kombinatuose dirbo apie 1900 žmonių. Fondas ne tik valdė gamybą ir parduotuvių tinklą, bet ir vykdė socialinę ir kultūrinę misiją – iš fondo pelno buvo teikiama materialinė parama dailininkams, fondas pirko meno kūrinius ir kaupė parodinį fondą.


2022 m. fondas vykdo LTKT finansuotą „Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimas ir sklaida“ projektą (projekto biudžetas 13,440 EUR), kurio tikslas yra sukaupti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos monumentaliosios dailės kūrinius ir supažindinti ir edukuoti visuomenę, pristatant Lietuvos monumentaliosios mokyklos kūrinius, bei informuoti ją apie Lietuvos kultūros paveldo objektus. Kaupdami ir archyvuodami duomenis apie senesnius ir naujausius monumentalaus meno kūrinius sudarome galimybę įvertinti šios meno krypties kultūrinį palikimą, išskirti ir saugoti vertingiausius darbus. Išsaugotas monumentaliosios dailės paveldas suteikia jų buvimo vietai ir aplinkai išskirtinį įvaizdį, supažindina plačius visuomenės sluoksnius su originalia, savita šalies kultūra, talentingais monumentalaus meno autoriais, jų vertingais ir įdomiais kūriniais. Projekto metu kaupiama ir archyvuojama informacija apie Lietuvos teritorijoje esančius ir išnykusius monumentalaus meno kūrinius, kurių autoriai – Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, turintys meno kūrėjo statusą. Tai žinomi menininkai, kuriems buvo patikėta visuomeninio pobūdžio pastatų puošyba. Svarbiausios projekto užduotys ‒ telkti Lietuvos dailininkų sąjungos narius visos Lietuvos mastu per LDS teritorinius skyrius, tikslingai dirbti su monumentaliosios dailės kūrinius sukūrusiais menininkais ir jų archyvais, rinkti vaizdinę medžiagą, nustatyti kūrinių lokalizaciją bei jų būklę, kaupti kūrinių duomenų bazę ir ją viešinti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS ir bendradarbiauti su Kultūros paveldo departamentu. Šiuo metu esame sukaupę monumentaliosios dailės 20 autorių ir keleto šimtų jų kūrinių duomenų bazę, kurios įvairovė leistų pasirinkti įtaigiausius ir komerciškai patraukliausius kūrinių fragmentus suvenyrų gamybai.


Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė

Comments


bottom of page