top of page
Ieškoti

Dailininkų sąjungos galerijoje Gabrielės Menšikovaitės kūrybos paroda „Maldos“


Antroji rytinė malda. Aliejus, drobė, 198x157 cm, 2022 m.

Gegužės 18 d., trečiadienį, 18 val. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius) atidaroma jaunosios kartos tapytojos Gabrielės Menšikovaitės kūrybos paroda „Maldos“.


Parodos kuratorė Vita Opolskytė: „Maldos“ – tai pirmoji Gabrielės Menšikovaitės personalinė paroda. Jos metu dailininkė pristato savo diplominio darbo ciklą, kuris Dailininkų sąjungos galerijos ekspozicijoje tampa turinio bei formos prasme organiška vietos bei kūrinių instaliacija. Savita raiška, konceptualiu ir istoriografiškai unikaliu darbų turiniu menininkė paveiksluose nagrinėja šiuolaikinio jauno žmogaus akistatą su tikrove – iškreipta, susipynusia tarp tyraus tikėjimo ir apokalipsės vizijų, tarp gėrio ir blogio.


Parodos kūrinių koncepcija paremta pačios autorės iš(si)kelta dilema: „Kas teikia daugiau vilties ir pasitikėjimo – Dievas ar šviesus, techninis, utopinis rytojus?“ Problematika skleidžiasi G. Menšikovaitei konstruojant paveikslus, kuriuose išreikšta skaitmeninės tikrovės kolizija su šventaisiais namais – bažnyčiomis. Maldos namuose atsirandantys realiai jose nesantys objektai – svetimkūniai, haliucinacijų pavidalai yra šiuolaikinio gyvenimo atspindžiai, perspėjantys apie artėjantį pavojų, nelaimes ar negandas, susiklosčiusias dėl pakitusių ar iškreiptų žmogiškųjų vertybių. Autorės diplominio darbo vadovas doc. Jonas Vaitekūnas teigia, jog „Gabrielės siekis – didelio paveikumo paveikslų sukūrimas, kviečiant žiūrintįjį stebėtis meistriškai įterptomis į atvaizdą, paprastai nebūdingomis bažnyčių interjerams, detalėmis. Nuspėjama technoklasta dirgina, gelbsti nuo egzaltuoto, paiko davatkiškumo ar bažnytinio turizmo.“


Skaitmeninis pasaulis, tampantis nauja religija šiuolaikinio žmogaus gyvenime, Gabrielės drobėse veriasi įtampos bei nerimo kupinais vaizdiniais. Religingumo sugrįžimas šiandien yra komplikuotas mokslinių, socialinių, kapitalistinių, politinių-ekonominių pavidalų, radikaliai ir destruktyviai veikiančių tradicinį tikėjimą bei kuriančių naują tikėjimo šaltinį. „Progresas tampa ne vaistu, o naujos tikėjimo krizės simptomu. Tą simptomą mano paveiksluose reprezentuoja skaičiai ir kitos šiuolaikybės grimasos. Skaitmeninė tikrovė ir jos sakralumas neišvengiamai keičia tikėjimą, pamažėl besislepiantį už temporalumo“, – teigia tapytoja.Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (rytinė malda). Aliejus, drobė, 145x120 cm, 2020 m.

Šalia to, tarsi tikėjimą ir viltį simbolizuojančios, ekspozicijoje „pražydusios“ gėlių ikonos kalba apie gyvasties galias, džiaugsmą, pasibaigusią žiemą ar gamtos pergalę prieš mirtį. Krikščionių simbolikoje žiedo taurelė primena ne tik Dievo duotą dovaną, naivų džiaugsmą ar rojaus gamtą, bet ir viso žemiško grožio laikinumą, kuris gali būti amžinas tik dangaus soduose. „Žmogaus dienos panašios į žolę, – jis žydi tartum laukų gėlė. Juk vos paliečia ją vėjas, ir jos nebėra, – žymės nepalikdama ji išnyksta.” (Ps 102 [103] 15-17.)


„Nuspėjama, vis akivaizdesnė technoklasta teikia viltį, kad skaitmeninė dvasia nugalėjo bedvasį ateistą“, – reziumuoja J. Vaitekūnas. Šių visų skirtingų polių susidūrimas Gabrielės asmeninėje „maldoje“ atliepia ne tik amžiną gėrio ir blogio dvikovą, tačiau ir daugiapolišką šiuolaikybės suformuotą žmogaus būseną. Šių skirtingų polių konfliktas skleidžiasi atidos, kruopštumo bei, pasak diplominio darbo vadovo, „jaunatviško ryžto, grubumo, meilės ir didelės pagarbos Tapybos meno amatui, mokyklai, modeliams, šviesai, spalvai, linijai, technikai ir technologijai“ kupinose G. Menšikovaitės drobėse. Jose uolus, iš tikėjimo atliekamas darbas sujungiamas su negyvais, akį rėžiančiais šiuolaikinio pasaulio simboliais, taip sukuriant dviejų dimensijų paveikslus kaip tam tikrą maldą ir paliekant ekspozicijoje „tarpstantį“ klausimą – kam ir dėl ko yra meldžiamasi?“ (Vita Opolskytė).


Gabrielė Menšikovaitė (g. 1998) – jaunosios kartos tapytoja, baigusi Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Nuo 2017 m. studijuoja Vilniaus dailės akademijoje, tapybos specialybę. Būsima tapytoja yra sudalyvavusi vietinėse grupinėse parodose bei pleneruose. 2021 m. jai buvo suteikta tapytojo Justino Vienožinskio premija, o 2022 m. autorės pavardė pateko tarp konkurso „Zabolis Art Prize” finalininkų. Paroda simboliškai skiriama Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros jubiliejui paminėti.


Gabrielės Menšikovaitės kūrybos paroda „Maldos“ Dailininkų sąjungos galerijoje vyks iki birželio 8 d. Parodos lankymas – nemokamas.


Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija.


Galerijos darbo laikas:

II-V 11–19, VI 11–16


Comments


bottom of page