top of page
Ieškoti

Vytautas Valius


Vytautas Valius, „Medžioklė“, fragmentas, 1974. Foto © Ramūnas Virkutis, 2004. Buvo restorane „Medžiotojų užeiga“ Kaune. Išmontuota ir atiduota muziejui „Girios aidas“ Druskininkuose.


 

Vytautas Valius

Vytautas Valius buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius, dailininkas grafikas, tapytojas.


Dailininkas gimė 1930 m. Telšiuose. Mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. 1950 m. baigė Kauno I-ą berniukų („Aušros“) vidurinę mokyklą. 1950-56 m.studijavo grafiką Vilniaus dailės institute (dabar Dailės akademija). Baigęs institutą dirbo estampo, tapybos ir knygų iliustravimo srityse. 1965 – 1971 m. V.Valius dėstė grafiką ir kompoziciją Vilniaus dailės institute. Vėliau atsidėjo vien kūrybiniam darbui.


„Jo žvilgsis nuolat krypo aukštyn į kosmoso erdves, neapleido baugus juodų visatos platybių ir trapaus žemiškosios būties mirksnio jutimas. Dailininkas mąstytojas atkakliai gilinosi į pasaulio paslaptis, stengėsi širdimi patirti jo darną ir skausmingas prieštaras, protu apimti ir gilią egzistencijos prasmę, ir absurdą. Visa tai savita plastine forma išreikšta V.Valiaus kūryboje, jo knygų iliustracijose, estampuose, tapybos paveiksluose. ( I.Korsakaitė „Jutęs kosmoso begalybę“ In memoriam)


Minėtini tapybos darbų ciklai:


„Lietuvių liaudies meno motyvais“, „Istorinės parafrazės“, „XX amžius“, ekologinės temos. Mišria technika sukurti estampų ciklai: „1863-ji metai Lietuvoje“, „Planeta“, „Literatūrinės parafrazės“, „Vilniaus architektūra“, „Muzikinės temos“, „Kultūros ekologija“ ir kt.

V.Valius iliustravo daugelį poezijos knygų, pasakų, pedagoginės ir mokslinės literatūros leidinių.

Taip pat yra sukūręs dekoracijas K.Sajos dramų triptikui „Oratorius“, „Maniakas“, „Pranašas Jona“

(1967 m.).

Sieninės tapybos darbais dekoravo Kauno „Medžiotojų užeigą“ (1974 m.) ir Vilniaus universiteto lituanistikos Donelaičio skaityklą (1979 m.).

V.Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais – II pagrindinė premija Talino trienalėje (1968 m.), premija Norvegijos II tarptautinėje grafikos parodoje (1974 m.) ir kt.

1982 metais už estampų ciklą „Vilniaus architektūra“, sieninę tapybą K.Donelaičio „Metų“ motyvais ir Maironio, Just.Marcinkevičiaus, J.Degutytės poezijos knygų iliustravimą V.Valiui paskirta Lietuvos valstybinė premija.

„Pasak dailininko, kūrybinis iliustravimo procesas – tai lyg netiesioginis bendravimas su vieno ar kito rašytojo asmenybe. Iliustruodamas jis jautriai interpretuodavo bet kurį literatūros reiškinį, smelkėsi į kūrinio gilumą, turtino savais išgyvenimais. Knygų grafikoje vaisingiausiai tarpo V.Valiaus kūrybos lyrinis pradas. Grafiko pamėgti paprasti gamtos įvaizdžiai – medis, žiedas, paukštis, debesis – įkūnija įvairiausias prasmes, alsuoja tylia gyvastimi. Poezijos skambėjimą polifoniškai atkartoja muzikali, erdvi iliustracijų sandara, šviesos ir šešėlių ritmai, lėta skaidrių formų slinktis, tarsi galaktikų ūkai virpanti tekstūra.“ ( I.Korsakaitė „Jutęs kosmoso begalybę“ In memoriam)


1996 metais už tapybos ir grafikos ciklą „Kultūros ekologija“ jam paskirta Lietuvos nacionalinė premija.


Nuo 1956-ųjų metų V.Valius buvo daugelio šalies ir tarptautinių parodų dalyvis (Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Norvegijoje, JAV, Kanadoje ir kt.).


Personalinės parodos:

Vilniuje (1967, 1982, 1995-96, 1997 m.m.); Kaune (1982, 1990-91m.m.); Šiauliuose (1991m.), Plungėje (1995m.), Panevėžyje, Alytuje, Telšiuose, Mažeikiuose (1996m.). Toronte (Kanada), Čikagoje (JAV)(1988m.), Detmolde (Vokietija)(1993 m.). Jubilejinė paroda Vilniuje (2000m.), buvo eksponuojama Plungėje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Rietave ir kt.


Mirė 2004 rugsėjo 28d.Informacija parengta vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą "Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimas ir sklaida".

Comments


bottom of page