top of page
koveris.jpg

Aušra Kleizaitė

Aušra Kleizaitė

 

Menininkė gimė 1972 metais Kaune. Aušra Kleizaitė yra šiuolaikinio meno atstovė, dirbanti piešinio, grafikos, tekstilės, instaliaciojs ir skulptūros srityse. A. Kleizaitė baigė taikomosios grafikos studijas, vėliau studijavo tekstilės specialybėje, 2000 m. apsigynė menų magistro diplomą. Menininkė yra žinoma dėl savo išraiškingų grafikos darbų, kuriuose tyrinėja Vakarų ir Rytų estetikos bei kultūrų sankirtas. Kartais jos piešiniai virsta trimačiais objektais ir instaliacijomis.

2002–2018 metais Aušra gyveno ir dirbo tarp baroko stiliaus sostinės ir didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus bei paslaptingų apaugusių Indijos džiunglių. 2013 metais Aušra lankėsi Indijos valstijoje, Odishoje, kilusioje iš istorinės Kalingos karalystės, ir pamilo jos turtingą kultūrą.

Kasmetinės kelionės tarp dviejų šalių suteikė galimybę A. Kleizaitei permąstyti žmogiškąją patirtį, kultūrą, santykius. Jos darbuose aiškiai jaučiamas susidomėjimas vidine žmogaus būsena, nagrinėjami įvairūs gyvenimo aspektai, daug dėmesio skiriama socialinei žmogaus aplinkai. Dažnai darbuose žmogiška patirtis susipina su gamta, kultūra, kasdieniu gyvenimu. Menininkės kūrybinis procesas yra grindžiamas principais: idėja, šviesa, istorija, estetika, ir jausmas. A. Kleizaitė naudoja paprastas raiškos priemones – popierius, anglis, pastelė, tačiau lieka atvira eksperimentavimui. Jos meninė praktika – nesibaigiančios paieškos, kaip piešimo pagalba perteikti visą amplitudę idėjų ir jausmų: karas ir taika, gyvenimas ir mirtis, meilė ir neapykanta, nesėkmė ir tikėjimas.

 

Nuo 1998 m. A. Kleizaitė aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose, tarptautinėse menininkų rezidencijose Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Airijoje, Graikijoje, Ukrainoje, Sakartvele ir Indijoje, yra surengusi ne vieną personalinę parodą. Menininkė yra pelniusi Unesco – Aschberg 2003-2004 stipendiją, o „Geriausias 2003-ųjų metų kūrinys“ parodoje jos sukurtas objektas „The Art of Being a Girl“ (liet. „Menas būti mergina“) pelnė geriausio metų kūrinio apdovanojimą. Nemažai A. Kleizaitės kūrinių yra įsigiję privatūs kolekcininkai.

 

„ ... nuo tada, kai save pamenu – labai myliu piešimą ... vėliau pamėgau ir siuvinėti ...

Aušra Kleizaitė

 

Originally from Kaunas, Lithuania, Aušra Kleizaitė (b. 1972) is a contemporary visual artist, working in the field of drawing, textile, installation, and sculpture. Initially, trained as a printmaker and textile artist, she creates expressive works on paper that explore the intersections of Western and Eastern aesthetics and cultures. Sometimes, these drawings grow into three-dimensional objects and can become part of installations. Between 2002 – 2018 Aušra has been living and working between the Baroque capital and largest city in Lithuania – Vilnius and the mysterious overgrown jungles of India. In 2013 Aušra visited Odisha, a state of India that descended from the historical kingdom of Kalinga, and fell in love with its cultural richness. The yearly travel between Lithuania and India provides Aušra with new perspectives on human experience, culture, relationships and everyday life. Her body of work reflects Aušra’s interest in human condition and various states of being: spiritual and social. Her creative process is based on principles – idea, light, story, aesthetic, and feeling. Aušra uses simple materials, such as paper, charcoal, pastel – to tell complex stories. Her artistic practice is an endless process of exploration in the drawing’s ability to express and reflect a full range of ideas and emotions: war and peace, death and life, hate and love, failure and belief.

 

Aušra Kleizaitė has organised solo shows as well as actively participated in many group exhibitions in Lithuania and abroad, including Latvia, Estonia, Germany, Ireland, Greece, Ukraine, Georgia and India. In 2004 among other young artists from various countries Aušra was awarded the UNESCO-Aschberg Fellowship and in the same year she was awarded “The Best Art Work of The Year 2003” (Kaunas Picture Gallery, Kaunas, Lithuania) for her object “The Art of Being a Girl”. A number of Aušra’s works are in private collections worldwide.

 

" ... since I can remember myself - I love drawing ... later I also started to like embroidery ... "

portretas.jpg
bottom of page