top of page

AKVARELĖ

Akvarelininkų sekcija yra visuomeninis kūrybinis Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys. Jis vienija LDS narius, profesionalius, kūrybingus akvarelininkus ir menotyrininkus.


Akvarelininkų sekcija organizuoja kūrybines išvykas, bendras, personalines, grupines parodas Lietuvoje ir užsienyje, skiria premijas ir apdovanojimus bei pristato akvarelininkus Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybėmis, įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, galerijomis ir salonais, analogiškomis akvarelininkų organizacijomis užsienyje.

Vilniaus akvarelininkų sekcija
Jaunius Mirnabalis Ranonis

Tel.: 8 68726000

El. p.: mirnabalis@gmail.com

Kauno akvarelininkų sekcija
Pirmininkė Violeta Židonytė
Tel.: +370 682 39290
El. p.: zidonytevioleta@gmail.com

Panevėžio akvarelininkų sekcija „Nevėžis“
Pirmininkas Girmantas Rudokas
Tel.: 8 6 7500264

DAILĖTYRA

Dailėtyrininkų sekcija yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, kuris vienija profesionalius dailėtyrininkus.


Dailėtyrininkų sekcija organizuoja kūrybinę veiklą, skiria savo premijas, prizus ir apdovanojimus bei pristato narius Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms ir apdovanojimams gauti bei palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis.

Vilniaus dailėtyrininkų sekcija
Pirmininkė Saulė Mažeikaitė Teibė

Tel.: 8 636 05055

El.p.: laukinissuodingo@gmail.com

 

Kauno dailėtyrininkų sekcija
Pirmininkė Violeta Jocienė
Mob. tel. 8 656 45905
El.p.: vikristo@gmail.com

MONUMENTALISTAI

Vilniaus monumentalistų sekcija

www.monumentalistai.lt
Pirmininkė Liuda Stankevičienė

Tel.: 8 688 96430

El.p: liuda.j.s@gmail.com;

 

Kauno monumentalistų sekcija
Pirmininkė Valda Verikaitė
Tel.: 8 659 71645
El.p.: valda@glassart.lt

Monumentaliosios dailės sekcija yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, kuri vienija profesionalius dailininkus - LDS narius vitražistus, freskistus, architektus, dizainerius.


Monumentaliosios dailės sekcija rengia ir koordinuoja monumentalistų konkursus, simpoziumus, parodas, organizuoja kūrybinę veiklą, skiria savo premijas, prizus ir apdovanojimus bei pristato narius Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms ir apdovanojimams gauti, taip pat palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, parodų galerijomis ir salonais, su analogiškomis dailininkų organizacijomis užsienyje.

GRAFIKA

Vilniaus grafikų sekcija
Pirmininkas Augustas Bidlauskas

Tel.: 8 625 77623

El.p.: baugustas@gmail.com

Kauno grafikų sekcija
Pirmininkas Gediminas Šibonis
Mob. tel. 8 612 81431
El.p.: sibonis@gmail.com

Grafikų skyrius yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys. Šis skyrius vienija profesionalius grafikus ir kitus dailininkus, dirbančius grafikos srityje, grafikos menotyrininkus.


Grafikų skyrius koordinuoja narių parodinę veiklą, rengia parodas, konkursus, plenerus, simpoziumus, skiria premijas ir pristato dailininkus joms gauti. Šis skyrius bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, parodų galerijomis ir meno prekybos salonais.

SCENOGRAFIJA

Scenografų sekcija yra visuomininis kūrybinis Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys. Jis vienija LDS narius, profesionalius, kūrybingus scenografus.

 
Scenografų sekcija organizuoja kūrybines išvykas, bendras personalines, grupines parodas Lietuvoje ir užsienyje, skiria premijas ir apdovanojimus bei pristato scenografus Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms, palaiko ryšius su užsienio kūrybinėmis sąjungomis, kultūros organizacijomis, analogiškomis scenografų organizacijomis užsienyje.

Vilniaus scenografų sekcija
Pirmininkė Birutė Ukrinaitė-Garbačiauskienė
Tel.: 8 685 58868
El.p.: birute.ukrinaite@gmail.com

Kauno scenografų sekcija
Pirmininkė Rebeka Bruder
Mob. tel. 8 685 36986

El. p.: rebekabruder@gmail.com

SKULPTŪRA

Skulptorių sekcija yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, kuris vienija profesionalius skulptorius - LDS narius.


Skulptorių sekcija rengia ir koordinuoja skulptorių konkursus, simpoziumus, parodas, skiria savo premijas, prizus ir apdovanojimus bei pristato skulptorius Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms, pensijoms ir apdovanojimams gauti; palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, parodų galerijomis ir salonais, su analogiškomis skulptorių organizacijomis užsienyje.

Vilniaus skulptorių sekcija
Pirmininkas Vidas Simanavičius

Tel.: 8 603 22286

El. p.: subjektaz@gmail.com

Kauno skulptorių sekcija
Pirmininkas Mindaugas Jurėnas
Mob. tel. 8 620 23918
El. p.: mjurenas@yahoo.com

TAPYBA

Vilniaus tapytojų sekcija
Pirmininkas Linas Liandzbergis
Tel.: 8 698 49615
El. p.: liandzberg@yahoo.com

Kauno tapytojų sekcija
Pirmininkė Rebeka Bruder

Mob. tel. 8 685 36986

El. p.: rebekabruder@gmail.com

Tapytojų sekcija yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, kuris vienija LDS narius - profesionalius, kūrybingus tapytojus.


Tapytojų sekcija rengia ir koordinuoja tapytojų konkursus, simpoziumus, parodas, skiria savo premijas, prizus ir apdovanojimus bei pristato tapytojus Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms, pensijoms ir apdovanojimams gauti; palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, parodų galerijomis ir salonais, su analogiškomis tapytojų organizacijomis užsienyje.

TAIKOMOJI DAILĖ

Vilniaus taikomosios dailės skyrius (VTDS) yra Lietuvos dailininkų sąjungos teritorinis padalinys, vienijantis Vilniaus miesto ir kitų vietovių, esančių miesto įtakos regione, taikomosios dailės dailininkus. Prioritetinės skyriaus veiklos yra VTDS narių dailininkų kūrybos reprezentavimas, sklaida ir dokumentavimas, kūrybinių projektų iniciatyvos. Svarbiausi VTDS tęstiniai kūrybiniai projektai (iki atsiskiriant keramikų sekcijai) buvo Vilniaus keramikos meno bienalė, simpoziumas „Harmonija“, kilnojamosios taikomojo meno parodos, Tarptautinė metalo meno bienalė „Metalofonas“ (Kuratorė Jurgita Ludavičienė, organizatorius Juvelyrikos mokykla-galerija „Vilnensis“).

 
Vilniaus taikomosios dailės skyrius vienija odos, rūbų modeliavimo dailininkus.

 

Atskirai veikia Vilniaus keramikų sekcija bei Vilniaus metalo meno sekcija.

Vilniaus odos meno sekcija
Pirmininkė Aušra Petroškienė
Tel. nr. +370 652 40299
El. p.: a.petroskiene@gmail.com

Kauno odos meno sekcija 

Pirmininkė Lolita Grabauskienė

Tel. nr. +370 672 10164

El. p.: lolita.gra@gmail.com

Vilniaus metalo meno sekcija

Pirmininkė Karina Kazlauskaitė
Tel. nr.: 8 621 41054
El.p.: artkaraegg@gmail.com

Vilniaus rūbų modeliuotojų sekcija

Pirmininkė Sniegė Naku

Tel. nr.: 8 618 05733

El. p.: sniegen@gmail.com

TEKSTILĖ

Vilniaus tekstilininkų sekcija
Silvija Juozelskytė-Vaičiulienė
Tel.: +370 685 83763
El.p.: silvijart@yahoo.com

Kauno tekstilininkų sekcija
Pirmininkė Jolanta Šmidtienė
Mob. tel. 8 680 26438
El.p.: galbaltai
@gmail.com

Tekstilininkų sekcija yra Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys, vienijantis profesionalius tekstilininkus ir kitus dailininkus, LDS narius, dirbančius tekstilės srityje.

 
Tekstilininkų sekcija organizuoja kūrybinę narių veiklą, rengia parodas, plenerus, konkursus, skiria savo premijas ir apdovanojimus bei pristato tekstilininkus Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms ir apdovanojimams gauti. Palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis įstaigomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros ir švietimo organizacijomis, parodų galerijomis ir salonais, su analogiškomis tekstilininkų organizacijomis užsienyje.

INDIVIDUALISTAI

LDS individualistų sekcija

Pirmininkė

Violeta Gaidamacičiūtė-Kisielienė
Tel. nr.: +370 650 68581
El. p.: viogk@yahoo.com

Lietuvos dailininkų sąjungos individualistų sekcija jungia profesionalius Lietuvos tapytojus, grafikus, skulptorius, neabejingus savo krašto kultūrai, istorijai, jaučiančius prigimtinį ryšį su etninėmis šaknimis ir ieškančius kelių, kaip moderniai integruoti paveldėtas tradicijas į šiuolaikinės dailės raidą. Pagarbą kultūros tęstinumui liudija ir grupės pavadinimas, perimtas iš 1939 m. Lietuvoje veikusios Individualistų sekcijos, vienijusios žymius to meto dailininkus, padėjusius modernizmo pagrindus nacionalinei Lietuvos dailei.

Individualiai interpretuodami modernųjį  meną, sekdami pasaulinės dailės tendencijas, jie stengiasi neprarasti sąsajų su mūsų mažos šalies tautiniu identitetu, neištirpti globalizuotoje, nuolat kintančių meno procesų erdvėje

KERAMIKA

Vilniaus keramikų sekcijos pirmininkė
Agnė Šemberaitė
tel. mob. +370 688 24926
el. paštas: agnesemberaite@yahoo.co.uk

Kauno skyriaus keramikų sekcijos pirmininkė
Kristina Ancutaitė

Mob. tel. 8 682 15319

el. paštas: ancutaite@gmail.com

Keramikų sekcija yra visuomeninis kūrybinis Lietuvos dailininkų sąjungos padalinys. Jis vienija LDS narius, profesionalius keramikus.

Keramikų sekcija organizuoja kūrybines išvykas, bendras personalines, grupines parodas, bienales, trienales Lietuvoje ir užsienyje, skiria premijas ir apdovanojimus bei pristato keramikus Nacionalinėms ir kitoms premijoms, stipendijoms, palaiko ryšius su užsienio kūrybinėmis sąjungomis, kultūros organizacijomis, analogiškomis keramikų organizacijomis užsienyje.

bottom of page