top of page
Ieškoti

Albertas Gurskas. Kas yra ekslibrisas?


Dailininkas Albertas Gurskas ekslibrisus pradėjo kurti 1965 metais, studijuodamas Lietuvos dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Pirmuosius darbus dedikavo savo mokytojams – grafikui Antanui Kučui ir Stasiui Saldūnui. Menininkas mažuosius grafikos kūrinius kuria šilkografijos, cinko raižinio, štricho klišės, linoleumo raižinio, kompiuterinės grafikos technikomis.


Kaip taikliai yra sakiusi doc. dr. Rasa Janulevičiūtė, A. Gursko sukurti ekslibrisai yra asmeninio pobūdžio. Beveik visi ekslibrisai dedikuoti asmenims, bendradarbiams, bendraminčiams, kuriems jaustas dvasinis artumas, kurių pasaulėžiūra ir vertybės buvo artimos. Kaligrafijos ir rašto meno interpretacija ekslibrisuose itin išraiškinga ir įvairi. Ją lėmė ilgametė A. Gursko kūrybinė patirtis. Rašto formos rodo asmens, kuriam ekslibrisas dedikuotas, profesiją, perteikia bendražmogišką, artimą kūrėjo ir ekslibriso adresato ryšį.


Daugiau informacijos apie autoriaus knygos ženklų kūrybą ir kuo jam svarbūs šie mažosios grafikos darbai, galima sužinoti peržiūrėjus vaizdo įrašą. Šis įrašas yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekto „Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio žinyno rengimas“, vykdomo 2021–2022 m., dalis. Ekslibriso meną siekiame geriau pažinti kalbindami pačius jo kūrėjus. Žymiausi Lietuvos ekslibriso kūrėjai atsakinėja į trumpus klausimus apie ekslibrisą, stengiamės gauti atsakymą į svarbiausią klausimą – ką jiems reiškia ekslibrisas.Projektą įgyvendina Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto partnerė – Lietuvos dailininkų sąjunga.


Comments


bottom of page