top of page
Ieškoti

Sigutė Valiuvienė


Sigutė Valiuvienė, „Motinystė“ arch. E. Chlomauskas, Z. Liandzbergis, 1975. Foto © Ramūnas Virkutis 2004-2011

 

Sigutė Valiuvienė

Sigutė Valiuvienė


Gimė 1931m. Šiauliuose.

1943-1950m. mokėsi Kauno mergaičių gimnazijoje.

1950-1956m. studijavo VDI grafikos fakultete.

Nuo 1956m.Lietuvos dailininkų sąjungos narė


Nuo 1956m. – knygų iliustracijų ir estampo nacionalinių ir tarptautinių parodų dalyvė – Baltijos šalyse, Italijoje, Čekoslovakijoje, Japonijoje, Vokietijoje. Apdovanota diplo-mais ir premijomis knygų iliustracijų parodose, grafikos trienalėse Taline ir tarpres-publikinėje estampo parodoje Vilniuje(1969).


1977m. – Respublikinė komj. premija.

1997-98m. – LR kultūros ir meno aukšč. laipsnio valstybės stipendija.


1964m., 1972,. 1976m., 1979m., 1981m. – Tarptautinės vaikų knygų iliustracijų konkursinės parodos Bratislavoje (BIB).

1969m. – Tarptautinė knygų mugė Bolonėje.

1969m., 1996m. – Tarptautinės knygų mugės Leipcige.

1987m., 1997m. – Tarptautinės knygų meno trienalės Vilniuje.

2003m., 2004m., 2005m. – Tarptautinės knygų mugės Vilniuje.

1968m., 1970m. – Tarptautinės grafikos trienalės (parodos-konkursai) Taline.

1992m. – Tarptautinė grafikos paroda Tokijuje.


Pabaltijo jaunųjų dailininkų plenerai:

1962m. – Latvija, Salacgriva,

1964m. – Estija, Saarema,

1966m. – Lietuva, Juodkrantė.

Dailininkų kūrybinės komandiruotės – Lietuva, Palanga (dailininkų kūrybos namai),

kelis kartus – tik Lietuvos dailininkų grupė,

1969m. – visasąjunginė iliustratorių grupė.


Iliustruotos knygos:

A.Vienuolio „Užkeiktieji vienuoliai“ (1964), O.Miciūtės „Pavasarėlio puokštė“ (1969), J.Degutytės „Saulėtos dainelės“ (1972), lietuvių liaudies lopšinė „Pelyte, nešk miegelį“ (1973), Maironio „Jûratė ir Kastytis“ (1979), V.Palčinskaitės „Baltosios nykštukės“ (1981), M.Vainilaičio „Spalvoti nykštukai“ (1986), lietuvių liaudies pasaka „Gulbė karalienė“ (1987) – Japonijos leidyklos „JTO“ konkursinis užsakymas, B.Brazdžionio „Tėvų nameliai brangūs“ (1994).


Estampai (lino raižinių ciklai 1968-1970):

„Motina ir vaikas“; „Šeima“ I, II, III; „Sodauto“ I, II, III (sp. lino raižiniai liet. liaudies karinės dainos tema) ir kt.

„Motinystė“ lietuvių dainų motyvais (1975), sieninė tapyba Antakalnio universitetinėje

ligoninėje.

Tapyba:

Prof.V.mykolaitis-Putinasportretas (1969), Prof. V.Lebedysportretas (1970), „Laura“, „Natiurmortas“ (1974) – Medžiotojų užeiga“ Kaune,

4 paveikslai iš ciklo „Lietuvos piliakalnių legendos“ (1984),

„Kauko“ kavinė Kaune.

Mirė 2021 09 05


Informacija parengta vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą "Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimas ir sklaida".

Comments


bottom of page