top of page
Ieškoti

Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau II
2015 m. Vilniaus „Arkos“ galerijoje veikusi paroda „Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau“, sukvietė šiuolaikinius dailininkus paminėti profesoriaus Pranciškaus Smuglevičiaus 270-ąsias gimimo metines. Nuolankiai vertinu Pr. Smuglevičių kaip vieną iškiliausių XVIII a. kūrėjų, užimantį ypatingą vietą Lietuvos meno istorijoje. 1797 m. jis pradėjo vadovauti VU Piešimo ir tapybos katedrai, vėliau pavadintai Vyriausiąja Lietuvos mokykla, kurioje pirmasis ėmė ruošti profesionalius dailininkus. Jis – lietuvių nacionalinės dailės mokyklos įkūrėjas, pradėjęs naują meno erą, sutelkęs dėmesį į savo krašto istorinės praeities įvykius ir valstiečių gyvenimo vaizdus. Svarbus vaidmuo šioje mokykloje teko akademiniam piešimui ir tapybai, taikant klasicistinės dailės derinius prie barokinės epochos. Taip pamatinės ištakos brėžia jungtį Lietuvos kultūroje iki mūsų dienų.


Smuglevičiaus kūryba, ir praėjus beveik trims šimtmečiams, stulbina šiuolaikinį tapytoją meninėmis išraiškomis, istorijos refleksijos klodais ir teikia didžiulį kūrybinį impulsą tiek tapybos technikos, tiek idėjų gilumos ir siužetų interpretacijos plotmėje. Iš parodoje „Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau“ dalyvavusių autorių, atrodo, man vieninteliam teko betarpiškai prisiliesti restauruojant autorinius Smuglevičiaus paveikslus iš Vilniaus arkikatedros bazilikos, nuo centrinės navos piliorių - Apaštalus ir Šv. Kazimiero koplyčios kupolo – „Aistrų nugalėjimą“. 


Kviečiame dalyvauti parodoje „Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau II“, skirtai 280-osioms gimimo metinėms 2025 m. spalio 6 d. 


Parodos idėja - megzti vaizdinius kultūrinio komunikavimo ryšius su Pranciškaus Smuglevičiaus personalija ir jo laikmečio menu. Kaip klasicizmo epochos amžininkų  pasirenkami teminiai tapybos paveikslai ir piešinių siužetai galėtų įtakoti mus, šių laikų kūrėjus? Galimos savosios lyginamasios tapybos versijos apie tą patį istorinį vyksmą, bet kitaip arba kurti sau būdingas įprasto stiliaus vizijas iš asmeninės nūdienos laikmečio pasaulėvokos patirties. 


Mėgstamiausios Pranciškaus Smuglevičiaus istorinės, buitinės, alegorinės paveikslų scenos su daugiafigūrėmis kompozicijos, jų tobula teatrališka plastika, muzikalioji ritminė traktuotė, manau suartins mus, šioje parodoje, tarsi perspektyvus meno tiltas tarp praeities ir dabarties. Gal abstrakčios laiko sąvokos galia, išeitų persikelti į XVIII amžių arba, atvirkščiai, pasikviesti Pranciškų į mūsų dienų modernistinę aplinką. Kas Pranciškų Smuglevičių sudomintų, kas atstumtų, atsidūrus pernelyg judriame ir chaotiškame XXI amžiuje? Visuose plačiaspektrėse šiuolaikinio vaizduojamojo meno srityse, jau dominuoja ir skleidžiasi naujausios konceptualizuotos kūrybinės idėjos. Jūsų meno kūriniai bus įžanginė preliudija išlaikanti pagarbų dėmesingumą Maestro Pranciškaus Smuglevičiaus 280-ųjų gimimo metinių minėjimo pradžiai.


Iškilmingos parodos „Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau II“ ekspozicija bus atidaryta 2025 m. spalio 6 d. Vilniuje.

 

Ričardas Zdanavičius


Prašome iki 2024 m. birželio 23 d. atsiųsti savo kūrinių nuotraukas (gali būti eskizai), trumpą kūrinio idėjos aprašą, autoriaus nuotrauką ir trumpą cv parodos kuratoriui Ričardui Zdanavičiui - el. paštu  ricardas.zdanas@gmail.com

Comments


bottom of page