top of page
Ieškoti

Tigran Yukhanyan paroda „Gedimino sapnas – Vilniaus gimimas“


Tigran Yukhanyan kūrinio fragmentas

2023 m. lapkričio 7 d. (antradienį) 17 val. LDS ekspozicijų erdvėje ( Vokiečių g. 4, Vilnius) vyks Tigran Yukhanyan personalinės parodos „ Gedimino sapnas – Vilniaus gimimas“ atidarymas.


Seniai seniai, o gal ir ne taip seniai, prieš septynis šimtus metų, Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išjojo Šventaragio slėnin Neries ir Vilnios santakoje gauruotojo tūro – anuomet tose apylinkėse taip taurą vadinę – su svita medžioti. Nukovęs tūrą, staiga pamatė, kokioje gražioje vietoje atsidūręs, ir nusprendė čia pernakvoti. Ir buvo pataisyti jam patalai po galingu ąžuolu, ir saugojo jo sapną narsių karių pulkas, prie vėliavos budėjo vėliavnešys, ragą rankoj gniauždamas ženklo laukė ragininkas...


Kietai įmigo valdovas, o įmigęs sapne išvydo geležinį vilką...


Tas sapnas buvo toks ryškus, kad nusprendė Gediminas vyriausiojo žynio – krivio Lizdeikos atsiklausti, kokią gi žinią tuo geležiniu vilku dievai jam atsiuntę.


„O mūsų didis valdove, - tarė jam Lizdeika. – Dievai tau siunčia žinią, kad turi čia pastatyti tvirtą kaip geležies miestą, kurio niekas negalės įveikti, jis atlaikys visus likimo smūgius, ir garsas apie jo jėgą bei didybę sklis per visą pasaulį“.Paklausęs Gediminas krivio, tą pačią dieną sukvietęs meistrus, žmonių minias ir pradėjęs miesto Vilniaus statybą, o kai mūrai iškilę, paskelbęs jį visų savo žemių sostine.


Ir sklinda nuo tol jau septynis šimtus metų garsas apie Geležinio vilko miestą po visą pasaulį... Ir plaukia čionai žmonės mokslo šviesos pasisemt, prie istorijos prisiliesti. Lietuvių tautos didybę pajusti . Jos atminimą iki šiol kažkur miesto Arkikatedros požemiuose saugo pagoniškas aukuras.


Organizatorių informacija

Comments


bottom of page