top of page
Ieškoti

Užutrakio meno festivalis

(at)kurti buvusią tikrovę / (re)create former realityDalyviai: Akvilė Anglickaitė, Dovilė Dagienė-Doda, Dainius Liškevičius, Geraširdys Linkėtojas, Marija Šnipaitė, Audrius Janušonis, Andres Koort, Aurelija Maknytė, Mykolas Sauka, Laura Vela, Jonas Aničas, Martynas Gaubas, Danas Aleksa, Monika Radžiūnaitė, Mall Paris, Kazimieras Brazdžiūnas, Eglė Ganda Bogdanienė, Miglė Lebednykaitė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Kai Kaljo, Kristaps Gelzis.Užutrakio dvaro sodybos ansamblis - pagal lenkų architekto Juzefo Huso projektą ant Galvės ežero kranto pastatyti ir prabangiais Liudviko XVI stiliaus interjerais dekoruoti istorizmo stiliaus rūmai. Grafams Tiškevičiams priklausiusi rezidencija šiandien - visuomenei atvira kultūrinė erdvė. Muziejus kaip atminties (at)kūrimo vieta funkcionuoja kaip buvusios tikrovės (re)konstrukcija, siekianti sukurti laiko, kuriame negyvenome, patyrimo įspūdį. Užutrakis pildosi į antiką referuojančiomis skulptūromis, parkas puošiamas dekoratyvinėmis amforomis, vazomis, atkuriami kiti mažosios architektūros elementai, želdiniai, tvenkiniai ir kita.


Rekonstruoti dvaro sodybos pastatai – buvusios karvidės, arklidės, svirnas ir atviros teritorijos Užutrakio meno festivalio metu virsta ekspozicinėmis erdvėmis, kuriose įkurdintais šiuolaikinio meno kūriniais (instaliacijos, objektai, videomenas, tapyba, skulptūra) siekiama kurti įtaigią polemiką tarp praeities ir dabarties, formuoti skirtingų laikų tikrovių persidengimus, apmąstant objektų ryšį su aplinka, kuriai objektas nepriklauso, į kurią jis perkeliamas iš kito konteksto, tokiu būdu tveriant kitokį jo kontekstualumą. Šie kūriniai tarsi įsiveržia į „kitą“ teritoriją, sutrikdydami jos vientisumą, kontrastuodami su (at)kuriamojo istorinio laikmečio situacija, keisdami istorinę realybę ar jos koordinates bei santykį su šiandiena.


Parodoje svarstoma, ar įmanoma atkurti buvusią tikrovę ir kas yra toji tikrovė? Ar daiktai, objektai, vietos, o gal - tik fiktyvūs atsiminimai? Gal tikrovę galime kurti kaskart tik iš naujo ją patiriant? Aktualizuojant tikrovės ir jos imitacijos santykį dabartyje, išryškinama patiriamojo ir (įsi)vaizduojamo laiko eklektika, kontrastingas istorinės plotmės papildymas, realybės ribų nyksmas bei buvusios tikrovės (at)kūrimo (ne)galimybė.Užutrakio meno festivalis 2021 07 30 – 10 16

Užutrakio dvaro sodybos rūmai, Užtrakio g. 17, Trakai

Parodos atidarymas – liepos 30 d., penktadienį, 17 val.
Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga.

Kuratoriai: Evelina Januškaitė, Linas Liandzbergis, Tiiu Rebane, Ilze Zeivate.

Partneriai: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Estijos dailininkų sąjunga, galerija „Maxlas XO“.

Finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Pagrindinis informacinis partneris: LRT.

Informaciniai partneriai: Clear Channel Lietuva, artnews.lt

Dizainas: Lukas Stanionis

Video sprendimai: Andrius GrigalaitisComments


bottom of page