top of page
koveriui 2.jpg

Rūta Guzevičiūtė

Specialybė: Dailėtyra

Gyvenamoji vieta: Vilnius

Humanitarinių mokslų daktarė RŪTA GUZEVIČIŪTĖ 1972 m., po Dailės instituto baigimo – tikslinė kostiumo modeliavimo aspirantūra Maskvos Tekstilės institute. 1977 m. čia apginta disertacija „Stabilių požymių analizė XX a. madoje“. 1980/81 m. stažuotasi Prancūzijoje, Paryžiaus Taikomojo meno institute. Nuo 1980 m. Lietuvos Dailininkų sąjungos narė: bendradarbiaujant su LTV sukurti kostiumai eilei TV spektaklių (paskutinis – „Valdovas“); 1994 m. – kostumai senovės muzikos ir šokio ansambliui „Banchetto musicale“ Vilniuje ir „Pawanilia“ Varšuvoje; 2005 m. – istoriniai kostiumai „Ceremonijai“ prie Valdovų rūmų; 2008 m. – kostiumas „Vilniaus amatų paveldo“ projektui. 1996/99 m. tarptautinio madų festivalio „In VOGUE Vilnius“ žiuri narė. Drabužių restauravimo klausimais konsultuotas Gudyno Restauravimo centras. Nuo 1976 m. dėstyta aukštosiose mokyklose: DI, VU, VDU, KU bei Vilniaus Konservatorijoje kolegijoje ir Vilniaus Dizaino kolegijoje. Nuo 1989 m. darbas LII. Po gynimo išspausdintas pusšimtis mokslinių straipsnių ir trys monografijos: 1) Europos kostiumo tūkstantmetis (X – XX a.). „Vaga“, Vilnius, 2001 m., 397 psl. ir 415 il.; 2) Tarp Rytų ir Vakarų (XVI – XIX a. LDK bajorų kostiumo formavimosi aplinkybės ir pavidalai). „Versus aureus“, 2006 m., 392 psl. ir 156 il. 3) Žydų kostiumo klajonės laike ir erdvėje. 246 psl./Скитания еврейского костюма во времени и пространстве. 126 psl. (Vertimas J.Jefremovo). Naujoji Romuva, 2017m., 308 il.

bottom of page