top of page

Emilijos Taločkienės Gaspariūnaitės
akvarelių paroda

Meistriškumas susiformavo ir įgavo savitą, tik jai vienai tapytojos ir akvarelistės charakteringą išskirtinį braižą. Jos nepaprastas kruopštumas, estetinis jautrumas, spalvos, formos ir linijos, pajutimas sužavi ne tik dailėtyrininkus, bet ir žiūrovus, kurie reiklūs stebėtojai ne tik paveikslo tematikai, bet ir aukštam atlikimo meistriškumui.

 

Kūriniai rodo pilnai susiformavusį meninį stilių, pamėgtų temų pasirinkimą ir jų originalią interpretaciją.

 

Liečiant formos ir meninės išraiškos elementus, išskirtine savybe laikytina akvarelėse ir tapybos drobėse vertikali linija, potėpis ant drobės ar popieriaus plokštumos vedamas ir paliekamas pačiu mažiausiu teptuku. Tai juvelyriški, kruopštūs ir su didele meile atlikti darbai. Paveikslo kompoziciją sudaro trijų erdvinių plokštumų sandara, kur akcentuojama vidurinioji, o vertikalus linijinis potėpis sujungia visus kompozicijos elementus į vieną paveikslo visumą. Meninės išraiškos požiūriu vertikalios linijos suteikia muzikalumo įspūdį.

 

Autorė tiksliai apibūdina savo nuostatą apie kūrybą: „Man meniniai motyvai, kūrybinės sugestijos ateina iš praeities ir atsinaujina mūsų epochoje, gyvena kartu su manimi...“

 

Dailininkė Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė yra XXI amžiaus romantikė. Tai gaivinantis, gyvybingas reiškinys tarp vyraujančios postmodernistinės, globalinės, o tiksliau kosmopolitinės ideologijos. Vis dėlto dailininkės tėvynės meilė, istorinės šaknys egzistuoja jos kūryboje ir ateityje pamatysime dar ne vieną kūrinį šia tema.

 

Dailėtyrininkas Romualdas Alekna

bottom of page