top of page
LDS nariai

Vilija Balčiūnienė

Mindaugas Breiva

Eugenijus Čibinskas

Nerutė Čiukšienė

Dalius Dirsė

Raimondas Gailiūnas

Ramūnas Grikevičius

Lilija Eugenija Jasiūnaitė

Vidmantas Jažauskas

Eglė Kartanaitė

Savirija Kaziūnaitė

Jūratė Kirtiklytė

Remigijus Kriukas

Sigitas Laurinavičius

Juozas Lebednykas

Vydmasntas Mačiulis

Henrikas Mazūras

Ričardas Ničajus

Viera Olšauskienė

Henrikas Orakauskas

Alvydas Pakarklis

Rūta Povilaitytė – Grikevičienė

Irena Milaševičiūtė-Paulavičienė

Rimvydas Pupelis

Egidijus Radvenskas

Girmantas Rudokas

Tomas Rudokas

Diana Rudokienė

Jolanta Rudokienė

Aldona Skudraitė

Artūras Stančikas

Indrė Stulgaitė-Kriukienė

Povilas Šiaučiūnas

Vytautas Tallat – Kelpša

Boleslovas Tuskėnas

Kęstutis Vaičiulis

Virginijus Venclovas

Veronika Vildžiūnaitė

Algimantas Vytėnas

Ilona Žvinakienė

Giedrius Mazūras

Edvinas Klimas

Agnė Naunikaitė

Darius Misiūnas

Aurelija Kairytė-Smolianskienė

bottom of page