top of page
LDS nariai

VILNIAUS AKVARELININKŲ SEKCIJA 

 

Baskienė Gražina Marija

Bielinienė (Liugailaitė) Živilė

Breivienė Irena

Čiočys Audrius

Čiurlionytė Ariadna

Gecevičius Juozas

Lipeikaitė Eglė

Lorita Tamulevičiūtė

Mačiulytė Vilija

Medžiūnas Adulis

Nesterenko Vladimiras

Novokreščionova Irina

Pilypaitienė Eugenija

Pladienė Loreta

Polonskis Česlovas

Purys Albinas Petras

Ranonis Jaunius

Sidabrienė Jurga

Skuja Egils

Skudutytė Julija

Šešelgytė Kotryna

Urbanavičiūtė Saulė

Žutautienė Liliana

VILNIAUS DAILĖTYRININKŲ SEKCIJA

 

Adamonytė Nijolė

Aleksandravičiūtė Aleksandra

Andriuškevičius Alfonsas

Bitinaitė – Širvinskienė Raimonda

Čiplė Marijona Danutė

Dapkutė Aldona

Dean Eglė

Gajauskas Auridas

Girdzijauskaitė Audronė

Grigoravičienė Erika

Guzevičiūtė Rūta

Indriulaitis Aleksandras

Jankevičiūtė Giedrė

Januškaitė – Krupavičė Evelina

Jastrumskytė Salomėja

Jedzinskienė Ona Danutė

Juospaitytė – Bitinienė Jurgita

Jurėnaitė Raminta

Kavaliauskas Artūras

Keller (Ramanauskienė) Liudvika

Kisarauskaitė Aistė

Kiškienė (Pankūnaitė) Birutė Monika

Klimašauskas Valentinas

Krikštopaitytė Monika

Kynas Arūnas Kazys

Korsakaitė Ingrida

Kreivytė Laimutė

Kunčiuvienė Eglė

Liutkus Viktoras

Ludavičienė Jurgita

Martinaitienė Gražina Marija

Mažeikaitė-Teiberė Saulė

Miklaševičiūtė – Žoromskienė Kristina

Mikuckytė - Mateikienė Austėja

Mikučionytė Rūta

Mieželaitienė Jolita

Nedzelskis Adelbertas

Nevčesauskienė Nijolė

Olbutas Antanas

Oržikauskas Gytis 

Patašius Algimantas Leonardas

Počiulpaitė Elena

Rachlevičiūtė Ramutė

Ragėnaitė Vaida

Stančienė Kristina

Surgailienė Laima

Trilupaitytė Skaidra

Tumėnas Vytautas

Tumėnienė Nijolė Marija

Urbonienė Regina

Vaidila Albertas

Vaišvilaitė Irena

Veljataga Pillė

Virbickaitė Aistė Paulina

Žaidytė Gabrielė

Žeruolytė Liudvika

Žuklytė Deima- Gasperaitienė

Pocius Audrius

LDS INDIVIDUALISTŲ SEKCIJA

        

Andriulaitytė Regina

Barakauskas Voldemaras

Bičiūnas  Rimas Zigmas

Binkis Viktoras

Blažienė Ana Marija

Borisovas Romanas

Broga Albertas

Budrytė Ina

Burba Bernardas

Burkšaitis Jūragis

Gaidamavičiūtė–Kisielienė Violeta

Galdikaite Vilija

Dudėnienė Irmina

Gelguda Juozapas Antanas

Gibavičienė (Morkūnaitė) Orūnė

Giniotytė Virginija

Goštautas Alvydas

Grigaliūnaitė  Lionė

Gurnevičiūtė Gražina

Gurskis Valdas Antanas

Jankus Martinas

Jonutis Marius

Juršytė Agnė

Jurkynienė Saulė

Kalinauskaitė Virginija

Kazimierėnas Giedrius

Kazimierėnienė Tatjana

Kliauga Algimantas Stanislovas

Kličius Galius

Kodienė Sulamita

Liatukas  Vladas

Mačiulytė Rimutė

Markeliūnas Rimvydas

Daina Mieželaitytė

Musteikis Kęstutis

Vanda Padimanskaitė

Rakauskaitė Eglė

Selskaitė Audronė

Skudžinskas Marius

Stauskas Alvydas

Strolia Marius

Šalkauskaitė Jolanta

Talijūnas Ovidijus

Teitelbaumas Solomonas

Tumasonis Adominis Rimantas

Valkiūnaitė Verdenė Monika

Vasiliauskaitė  Vilma

Vasiliauskas Arūnas

Zovė Jokūbas

Žirgulis Vytautas

VILNIAUS GRAFIKOS MENO SEKCIJA

Arbačiauskas Mantas

Augustinas Žygimantas

Babilaitė – Ibelgauptienė Ieva

Bajorūnaitė Irena

Bakšys Viktoras

Balakauskaitė Irma

Baltakienė Rūta

Bartkus Rimvydas Jurgis

Bereznickas Ilja

Bidlauskas Augustas

Bičiūnaitė Lelija

Blažiūnas Linas

Bražukas Žilvinas

Bugajeva Galina

Bžeskas Egmontas

Chait Taibė

Cvirkienė Birutė

Čapskytė-Šarauskienė Aušra

Čepas Jonas

Čepauskas Alfonsas

Čepukienė Margarita Ona

Čiaglienė Jolanta

Daniliauskaitė Viktorija

Daniūnaitė Kristina

Dautartaitė-Krutulė Agnė

Dargužytė Inga

Datkūnaitė Miglė

Dauknytė Danguolė

Deltuvienė Silva Marija

Dichavičius Rimantas

Diščenko Tatjana

Dubauskienė Lida

Dūda Matas Jonas

Eidrigevičius Stasys

Gaižauskaitė Rima

Galkus Juozas

Galkuvienė Vanga

Gegelevičiūtė Jolanta

Gelažiūtė Petrauskienė Eglė

Gelūnas Arūnas

Geniušienė Irena

Gerlikaitė Jurgita

Gesevičius Gintaras

Gindrėnas Tadas

Gintalienė Alfreda

Grabauskienė Pranciška Birutė

Gražienė Danutė

Grigaliūnas Kęstutis

Grybauskaitė Dalia Loreta

Grybkauskaitė Laura

Grušeckaitė Vaidilutė

Gudaitienė Almona Genovaitė

Gudelytė Daiva

Gudmonas Jonas

Gurskas Albertas

Ikamas Saulius

Ivanauskaitė Kezienė Daliutė

Jacovskis Jokūbas

Janulevičiūtė Rasa

Jaskūnienė (Nakaitė) Indrė

Jonaitis Giedrius

Jonkaitytė Danutė

Jonušauskienė Milda

Jurgelionienė Marijona Nijolė

Jurkūnas Vytautas

Jurčytė-Šukaitienė Teodora

Juškutė Violeta

Juozapavičiūtė Raminta

Kairevičiūtė Daiva

Kaminskaitė Vita

Kasparavičius Kęstutis

Kazakauskas Antanas

Kazakevičiūtė Gražina

Každailis Arvydas Stanislovas

Kepežinskas Rimvydas

Kisarauskienė Sigutė Stanislava

Klimienė Audronė

Klišiūtė Nijolė Janina

Klyukina Elena

Kneižytė Vilija

Krasauskaitė Aistė Jurga

Kriaučiūnaitė Elvyra Katalina

Krupauskas Ramūnas

Kuckaitė Eglė

Kučaitė Eglė Marija

Lekienė Teresė

Leonavičius Bronius

Liekytė Greta Alice

Liolys Jonas

Lisaitis Vladas

Lisauskienė (Šaltytė) Elena

Liutkutė Grigaitienė Milena

Maleckienė Stanislava Darija

Matuzonytė Laima

Marcelionytė – Paliukė Marija

Mikulskaitė – Voronko Giedrė

Mikulskytė Jolanta

Minkutė Živilė

Miškinis Šarūnas

Mumgaudytė Lina

Murauskaitė Renata

Noreikienė (Kalniūnaitė) Ramutė

Norvilaitė Kristina

Pakalka Arvydas

Panaskova Irina

Paškauskas Kazimieras

Paškauskienė Rūta

Paškevičius Dainius

Paukštytė Žikienė Evelina

Paulauskienė Gilliusson Aušra

Petushkova Sviatlana

Plikionytė Joana Danutė

Pocienė Edita

Povilaitienė Jurga

Pranskūnas Gediminas

Prelgauskas Arūnas

Prelgauskienė (Dulskaitė) Edita

Pučkoriūtė Laima Bronislava

Radavičiūtė Diana

Ramonas Augustas

Ramonas Kęstutis Petras

Ramonienė Laimutė Ona

Ratkevičienė Aušrelė

Reimeris Giedrius

Repšys Petras

Rybakovienė Deimantė

Rolia Rimantas

Rozytė Rita Janė

Selmistraitytė Laura

Sereikaitė Jolanta

Skliutauskaitė Adasa

Skromanas Kastytis Leonas

Stančikaitė Birutė

Stasiūnaitė Rima

Staškevičienė Daiva

Steponavičiūtė Daina

Sutkienė (Kiubaraitė) Rima

Šalčiūtė Laisvydė

Šaliamoras Romanas

Šaltenytė Nijolė

Šatunovas Viktoras

Šimėnienė Živilė

Šlektavičius Gerardas

Šopagienė Anastasija

Špukas Antanas

Šumskytė (Sum) Raminta

Šveikauskas Gintautas

Tarabilda Agnius

Tarabilda Kazys Rimtas

Tolutis Vytenis

Trečiokaitė Marė Aldona

Tumienė Erika

Tūras Leonardas

Vainilaitienė Zofija

Valantinas Rytis

Valius Saulius

Varnas Jonas

Vasiliūnas Kęstutis

Vasiliūnienė (Vaigeltaitė) Roberta

Tomkutė Dovilė

Vertelkaitė Eglė

Vėliuvienė Antanina Ramunė

Vildžiūnienė Ladygaitė Marija

Vilutienė Nijolė

Vilutis Mikalojus Povilas

Raupelytė Chailova Volanda

Zokaitytė Birutė

Žilys Arūnas

Žilytė Steponavičienė Birutė Janina Grasilda

Žilytė Ugnė

Žukauskaitė – Mockūnienė Neringa

Žvilius Alfonsas

Žviliuvienė Irena

Žviliūtė Živilė

Žvirblis Vaidotas

Žuravskaja Marta 

VILNIAUS SKULPTŪROS SEKCIJA

 

Adamonis Vilmantas

Akstinas Gediminas

Ališanka Arvydas

Aničas Jonas

Aučyna Mindaugas

Balčiūnas Kęstutis

Balkevičienė (Raupelytė) Jolanta

Balkė Antanas

Belevičius Rytas Jonas

Berdenkovas Aleksandras (Alius)

Bražiūnas Darius

Bubelevičius Valdas

Deltuva Petras

Dovydaitis Kęstutis

Drūlienė Ona

Dūda Simonas

Endriekus Gediminas

Erminas Andrius

Erminas Nerijus

Gelčys Jonas

Gencevičius Jonas

Genevičius Juozas

Giedraitis Stanislovas

Gylikis Vidmantas

Griežė Liutauras

Grunda Jonas

Grušas Marius

Gutauskas Tadas

Yukhanyan Tigran

Jagėla Jonas

Janova Tamara

Jaroševaitė Ksenija

Jasiukevičiūtė Aušra

Jakučionis Mindaugas

Jokūbonytė Eglė

Junčys Mindaugas

Juraška Stasys

Jurkūnas Džiugas

Jusionytė Rūta

Kalinauskas Juozas

Kalinauskas Gediminas

Kalinauskaitė Lina

Kančauskas Vladimiras

Karalius Gediminas

Kavaliauskas Nerijus

Kavaliauskienė Rūta Glinskytė

Kazlauskas Romanas

Kensminas Tauras

Kučas Daumantas

Kuzma Algirdas

Landzbergas Žilvinas

Liaudanskas Audrius

Lipas Juozas

Lukauskas Sigitas

Makštutis Artūras

Matulaitė Daliutė Ona

Mazūras Petras

Mikolaitis Gintaras

Milašius Saulius

Milkintas Rimantas

Miškinytė Irena Birutė

Nalivaika Vytautas

Naruševičius Jonas Noras

Narušis Julius

Nasvytis Naglis

Noreikaitė Joana

Orakauskas Henrikas

Piekuras Gediminas

Pilkauskaitė Eglė

Pivoriūnas Leonas

Radauskaitė Elvyra

Raila Artūras

Sakalauskas Rimantas

Sauka Mykolas

Simanavičius Vidas

Sučila Juozas

Svirnelis Kęstutis

Širvinskas Saulius

Šiukšta Saulius

Šlektavičius Marijonas

Šnaras Antanas

Šnipas Mindaugas

Šorys Povilas

Taujanskaitė Elena

Tendziagolskis Mindaugas

Urbanavičius Vladas

Ušpalis Vytautas

Vanagas Vytautas

Vasiliauskaitė Asta

Venclovas Kazys

Vilčiauskas Romas

Zavadskis Marius

Žilienė Skaistė Jūratė

Žukauskas Antanas

Žuklys Leonas

Žuklys Gediminas

VILNIAUS TAPYTOJŲ SEKCIJA

 

Adomavičienė Justina

Alčauskis Dovydas

Ališauskaitė Kristina

Anikėnas Vytautas

Antanavičius Valentinas

Antanavičiūtė Elena

Armonas Svajūnas

Arošius Gytis

Asinavičiūtė Kristina

Babilaitė Eglė

Bagdonas Arvydas

Balinskas Romualdas

Baliulevičius Marius

Baltrūnas Arvydas

Bartkevičius Ričardas

Bernataitė Aurelija

Beržanskytė Trembo Lina

Biguzas Algimantas

Blaževičiūtė Raminta

Bliuj Robert

Bliuj Evelina

Bogdanas Konstantinas

Bogdanavičiūtė Jūratė

Braziūnas Artūras

Bugailiškytė Aistė

Bunokaitė Ieva

Butkutė Eglė

Chvičija Jelena

Cicėnas Linas

Cukermanas Eugenijus Antanas

Čerapas Henrikas

Čeponis Ramūnas

Černiauskas Kipras

Daniliauskas Jonas

Darulis Egidijus

Dastikas Saulius

Daujotas Mantas

Dineikaitė Vaižgantė Kunigunda

Dokšaitė Dalia

Dubauskas Vytautas

Dudoit Felicija

Dzikaras Audrius

Džiaukštas Silvestras

Eidukaitytė Rūta

Ercmonaitė Indrė

Filistovič Rišard

Furmanavičiūtė Monika

Jencienė (Ganusauskaitė) Mykolė

Gaitanži Konstantinas

Gelumbauskas Linas

Gelminauskis Simonas

Gerulaitis Vidmantas

Giedrimas Audrius Giedrius

Gineitytė Eglė

Gražys Bronius

Gražys Audrius

Grinius Evaldas

Griškevičius Algirdas

Gudaitis Pranas

Gudonytė-Dūdienė Kristina

Gutauskas Simonas

Hacking Silvana

Ignatavičius Domas

ILčiukas Vidmantas

Jagminas Gustas

Jankus Martinas

Janonis Gintaras Palemonas

Jansas Evaldas

Jasutytė Živilė

Jokūbonis Julius

Jurevičius Alfredas

Jurgelis Rytas

Jurgilaitė (Benmeziane) Aistė

Jurkšaitytė Patricija

Jurkūnas Tauras

Juršėnaitė Ieva

Jusionis Linas

Jusionis Vidmantas

Karpavičiūtė Eglė

Kasčiūnaitė Dalė

Kašauskas Arvydas

Kasparavičiūtė Benigna

Kaunaitė Adelė Liepa

Kaunas Vytautas

Kazlauskas Jonas

Keinienė Vaidilutė

Kirvelytė Aistė

Kisieliūtė Vilija

Kyzikaitė Jolanta

Kniubas Mantas

Kruopis Saulius

Kučinskaitė Ingrida

Kučinskaitė Rūta

Kulbytė Agnė

Kuras Algimantas Jonas

Kyzikaitė Jolanta

Kurilionok Kristina

Liandzbergis Linas

Liaugaudaitė Ieva

Leščinskaitė Irma

Lincevičius Petras

Lingys Vytenis

Lukaitė Goda

Makarevičius Andrius

Maldžiūnas Jonas

Malukienė Akvilė

Marcinkevičius Vilmantas

Matijošius Liudas

Martinėnas Raimondas Regimantas

Maziliauskienė Monika

Maslauskaitė Sigita

Matulevičiūtė Rūta

Mažeikaitė Kristina

Mažeikytė Dalia Genovaitė

Mediodia Ieva

Medutytė Adelė

Merijauskaitė Simona

Mickonis Tomas

Mikuličiūtė Irena

Mikulskis Edvinas

Mykolaitytė Jūratė

Mitalienė Jūratė

Mitinas Artūras

Mrazauskė Inga

Murelytė-Ajauskienė Gražina

Natalevičius Henrikas

Nemeikšis Ričardas

Norbutaitė Meda

Noreikaitė Miliūnienė Rasa

Norkutė Eglė

Olšauskas Rimantas

Paliukienė Ona

Paukštelis Viktoras

Paukštė Vygantas

Pauliukas Mindaugas

Pelakauskas Saulius

Petunovienė Erika

Pranckevičius Juozas

Purlytė Giedra

Džiaukštienė Galina Petrova

Piekuras Marijus

Pilipavičius Daumantas Tomas

Pintukaitė Grytė

Pučekas Romualdas

Puipienė Lilija

Radžiūnaitė Monika

Rakauskaitė Edita Dalia

Raugas Eugenijus

Riškutė Kariniauskienė Giedrė

Rokicki Jaroslav

Rudzinskas Jonas

Rudzikas Saulius

Rutkus Arūnas

Sadauskienė Milda

Sauka Šarūnas

Saukienė Nomeda

Savickas Arturas

Savickas Raimondas

Sevrukienė Vida Regina

Sikirnaitė Ieva

Skauronė Ieva

Skėrytė Jolita

Skrabulis Simonas

Skrabulienė Genovaitė

Skudutis Mindaugas

Slavinskaitė Laura

Snežko Jolanta

Staniūnas Sigitas

Staniūnienė Rasa

Stasiulevičius Aloyzas

Šaltenis Arvydas

Šataitė – Rudėnienė Rasa Jonė

Šermukšnytė Gabrielė

Šimelionytė Rūta

Šimkuvienė Jūratė

Širkienė Alvira

Šliaupa Paulius

Šocik Viktoras

Talmantienė Ingė

Taločkienė (Gaspariūnaitė) Emilija

Tomaševičius Vytautas

Tornau Arūnė

Torovin Borovič Ivona

Tupachinas Vasilijus

Ulčickaitė Eglė

Urbonavičiutė Aira

Vaitekūnas Jonas

Vaitiekūnas Povilas Ričardas

Vaitiekūnas Justinas

Vaitkus Nerius

Vasiliūnas Vytautas

Vasionis Gintautas Augustinas

Vėlyvis Vidmantas

Vitartaitė Gražina Janina

Voverienė Elena

Zavadskienė Jelena

Zdanavičius Ričardas

Zdanavičienė Loreta

Žilėnaitė Simona

Žukas Vaidotas

Žungaila Giedrius

Žungaila Kristijonas

VILNIAUS TEKSTILĖS SEKCIJA

 

Aleknienė (Buivydaitė) Ona Danutė

Babenskienė (Levitan) Mina

Balčaitytė Milita

Baltakienė Sigita Marija

Bagdonas Giedrius

Betuža Bertuža Inga

Blažiūnaitė Sigita

Bogdanienė Eglė Ganda

Brogienė Danguolė

Būtėnaitė Rūta

Biekšaitė-Vilčinskienė Indrė

Černevičienė Stanislava

Deikė Dileta

Giedrimienė Salvinija

Gudačiauskaitė Dovilė

Gutauskaitė – Žutautienė Ramunė

Inčirauskaitė – Kriaunevičienė Severija

Jakubauskas Feliksas

Jasiūnienė Džina

Jasutienė Rūta

Jonutis Anicetas

Jonutis Žilvinas

Jovaišaitė Eglė

Jundulaitė Rasa

Jūrevičius Vytautas

Jurgelionytė – Varnė Austė

Kazakevičiūtė Jūratė

Kleizaitė Aušra

Kozlovienė Laimutė

Kriaunevičienė Gražina

Kryževičienė Liucija Jūratė

Kubiliūnienė Vanda

Kunčinaitė – Gudzinskienė Karolina

Kurtinaitienė Jurga

Kvietkevičiūtė Danutė

Kvintienė Eglė

Laužonytė Violeta

Lebednykaitė Miglė

Leonavičiūtė Rasa

Lukauskaitė (buv.Matiukienė) Karina

Mickonienė (Alinskaitė) Zita

Miškinienė Vitalija

Daiva Antanina Načiulienė  

Ochmanienė Olga

Olubienė Alvyra

Oržekauskienė Laima

Paulauskienė – Gilliusson Jonė

Pauliukevičiūtė Rita  

Pavilonytė – Ežerskienė Laura 

Purlytė Valerija 

Pužauskaitė Teklė Ūla 

Razmienė Genorata    

Ridulytė Žydrutė 

Ringelienė Lina 

Rusteikienė Liudvika

Sakalinskaitė Elzė 

Sipavičiūtė Regina 

Stanevičiūtė Ugianskienė Jūratė 

Stauskienė Švelnytė Laima  

Strielčiūnaitė Eglė

Stulgienė (Šarapova) Jurga

Šilainytė Dalia

Šimelienė Dalia Marija

Šlekytė – Gasiūnienė Ieva

Švažienė Marytė

Tamonytė Aldona 

Tomkevičiūtė Dalia

Tuminaitė – Kučinskienė Aušra Teresė

Urbienė Teresė Jūratė

Vabalienė Irena

Vaitiekūnienė Birutė  

Vasiliauskienė Ilona 

Vengalytė – de Meulenaer Eglė

Vogėlienė Zinaida   

Vosyliūtė Julija 

Zavadskė (Šaduikytė) Lina

TARPDISCIPLININIO MENO SEKCIJA

 

Andriuškevičius Aleksas

Bernotaitė Greta

Christian Kalle Narkiewicz – Laine

Danys Žilvinas

Gritėnas Robertas

Jarulytė (Veiss) Jūratė

Katinas Džiugas

Lukenskas Česlovas (Kaunas)

Mackevičius Vladimiras

Marcinkevičienė Indraja

Paukštytė Stefanija Giedrė

Petrulis Darius (Kaunas)

Pernavaitė Gabija

Podiriaka Linas

Rimeika Tomas

Vaivada Karolis

Valatkienė Lilija

Valiauga Artūras

 

VILNIAUS SCENOGRAFŲ SEKCIJA

 

Arčikauskas Jonas

Bekker Agnietė Rafaelė

Biliūnaitė Rūta

Ciparis Henrikas

Cvetkov Sergej

Dabkienė (Galeckaitė) Vilma

Daujotaitė Kotryna

Daunoravičienė Rita

Gatavynaitė Viktorija

Gustienė Zita

Guščenko Aleksandr

Idzelytė Dautartienė Elena Virginija

Jacovskaja (Jacovskytė) Aleksandra

Jacovskis Adomas

Jacovskis Marijus

Kepežinskas Augis

Keršulytė Neringa

Mataitienė Dalia Lidija

Matulionienė Irina

Mazūras Vitalijus

Ničius Algirdas

Norvaišas Arvydas

Paukštienė Aušra

Petrulytė Aurelija

Puskunigis Marius Audrius

Račinskaitė Jūratė

Skuratova Julija

Survillo Olga

Šinkūnienė Viktorija Marija

Šulcaitė Anželika

Šulniūtė Barbora

Tyryškin Sergej

Tamuliūnaitė Ugnė

Ukrinaitė – Garbačiauskienė Birutė

Valčik Renata

Vosyliūtė Marta

Zabarauskaitė Irena Gražutė

Žalalis Gintautas Vincentas

VILNIAUS MONUMENTALISTŲ SEKCIJA

 

Aliukas Arturas

Andrašiūnaitė Vaida

Bartoš-Levkovskaja Natalja

Baublys Nerijus

Benešiūnaitė Diana

Beržiūnas Rokas

Bronzini (Stankevičienė) Lolita

Bružas Bronius

Bučmytė Jūratė

Bulavas Stanislovas Rolanas

Cvirka Rokas

Čižikas Saulius

Dailidėnas Viktoras

Danilevičienė Kristina

Dovidėnienė Jovita

Drėgva Vidas

Dumčius Gintaras

Gaušienė Regina

Gedminas Liudas

Gečaitė Ūla Sigita

Gibavičius Vidas Kazimieras

Grikštaitė Monika

Grybaitė Rasa

Ibianskas Petras

Jamantas Mindaugas

Jevdokimovas (Karmalita) Viačeslavas

Jocius Gintaras

Juška Paulius

Juškaitė Agnė

Kamarauskaitė Justina

Katenskij Olegas

Keparutis Kestutis

Kibildis Vytautas

Kišonaitė Agnė

Krajinskas Albertas

Kraujelis Gintaras

Krištapavičius Ričardas

Kriukelienė Laima

Kulšienė Rimantė

Kostinas Piotras

Linčiūtė Vaitiekūnienė Filomena

Lipaitė – Vingrienė Rūta

Lopas Augustas

Lučkė (Lučkienė /Kanapickaitė) Aistė

Mackėlaitė Marija Anortė

Mačiulienė Marija

Markevičius Albinas

Martinėlis Silvijus

Matonis Vincas

Meidus Ignas

Mickevičiūtė Ilona

Milinavičius Mindaugas

Muraškienė Laima

Navickas Romualdas

Nenartonytė – Austė Lina

Paltanavičiūtė Ieva

Paulauskas Vygantas

Pauliukonė Aditė

Poška Vytautas

Potet Laura

Rakauskaitė Eglė

Reimeris Algimantas

Rusys Danielius

Slavinskaitė-Zujienė Vilma

Stankevičienė Liuda

Surgailis Andrius

Šatūnas Konstantinas Eugenijus

Šatūnas Gerardas Raitas

Šimkus Povilas Algimantas

Šiaulytis Kazys Kęstutis

Šlipavičius Rimas

Tallat – Kelpšienė Irena

Tamošaitis Audrius

Tarabildienė Valerija (Vija)

Truskaitė Dalia Ona

Ulis Algimantas

Umbrasas Gitenis

Utarienė Edita

Uzdilaitė Jurga

Vaičienė Julija

Vaitkuvienė Valė

Valiūtė Eglė

Varanka Arkadijus

Verdingytė (Bendorienė) Skaistė

Vilutytė Nijolė

Vizgirda Valentinas

Vizgirda Vladas

Vroblevičius Jurgis

Zubienė Nijolė

Žebenka Rimgaudas

Tamoševičienė Laimutė

VILNIAUS METALO MENO SEKCIJA

Bacevičiūtė Eglė

Bautrėnas Žilvinas

Blažytė – Tamašauskienė Ugnė

Černeckis Karolis 

Deksnys Tadas

Diržienė Indrė

Erminaitė – Šimkuvienė Jurgita

Petras Garška

Gerlikas Darijus

Gudišauskas Andrius

Dominaitė Marytė

Gurevičius Arvydas

Januta Kazimieras

Karčiauskaitė – Lago Jurga

Kazlauskaitė Karina

Kėrienė Laima

Krivičienė Solveiga

Ludavičius Eimantas

Malaškevičiūtė Sandra

Matulionis Vytautas

Mikutis Algirdas

Narkus Dainius

Ničajienė Rūta

Padleckas Reimundas

Simanonis Kazimieras

Stankus Algirdas

Stulgaitė Birutė

Šimkutė – Endriekė Aurelija

Vaitiekūnas Saulius

Vaitkus Julius

Vaitkutė Šarūnė

Virpilaitis Sigitas

Ramunė Jundaitė – Misevičienė

Rukas Paulius

Marius Zakaras

Eglė Čėjauskaitė (Gintalė)

Lauryna Kiškytė

Kotryna Vaitekūnaitė –Jonušienė

VILNIAUS KERAMIKŲ SEKCIJOS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Adomonis Juozas

Akcijonaitytė Neringa

Aničas Valdas

Antušienė Eugėnė

Bardzilauskaitė Giedrė

Bardzilauskaitė – Bergins Živilė

Bazienė Laima Judita

Bergins Juris

Bielinytė Aelita

Blaževičiūtė Nora (Dovydėnienė)

Brazauskienė Rūta

Butkuvienė Eglė

Čečkauskaitė Gkagka Rolana

Daugintienė Daiva Aurelija

Daunora Tomas Jurgis

Džervutė Janina

Einikytė – Narkevičienė Eglė

Garlavičienė Danutė

Gecevičienė Agnė

Gedminas Arūnas

Gentvainytė (Arčikauskienė) Dalia

Gutautė Solveiga

Kinderienė Kristina

Indriūnaitė Rūta

Inokaitis Rimantas

Jakimavičienė (Laučkaitė) Dalia

Jakimavičius Rytas

Jakubonytė – Kybartienė Edita

Jankauskas Saulius

Janušonis Audrius

Jasinskaitė Jurgita

Jazgevičiūtė Danutė

Junčienė Evelina

Juršienė Virginija

Justaitė – Gecevičienė Rasa

Juškaitė Vida

Jutelienė Monika

Kasparavičienė (Jatkevičiūtė) Raimonda

Katavičiūtė Vitalija

Kelerienė Beatričė

Keršulytė Ilona

Kondrataitė Agnė

Kurklietis Valdas

Kuzmienė Lida

Kvašytė Jolanta

Laurinavičienė Aušra

Leipuvienė Rima

Linkienė Aušra

Lipaitė Livija

Lisauskienė Regina

Lukošiūnas Ričardas

Lukošiūnienė Sigita

Maniuškaitė Alvyra Kazimiera

Marčėnaitė Nomeda

Martinkienė (Matijošaitytė) Laimutė

Masiukaitė Astė

Masiulis Martynas

Matonis Artūras

Mašidlauskienė Jolanta

Mazūrienė (Karkaitė) Kristina

Mirzienė Alma

Mizgirienė Alvyra

Naravienė Regina

Naruševičienė (Kreivytė) Ona

Naruševičius Rytas Artūras

Navakienė (Laurušaitė) Jovita

Navalinskienė Liucija Rožė

Neimantienė (Strelkauskytė) Jūratė

Okulič Kazarinaitė Jolanta

Patamsis Algimantas

Paukštytė – Schinello Ieva

Penkinski Dormantė

Petkevičiūtė Ona

Pinkutė Gintė

Pirštelienė Milena

Polikšienė Raminta

Pranckevičiūtė Ramūnė

Preikšienė Audronė Nijolė

Pukevičius Valdas

Ragauskaitė Domilė

Ragauskienė (Čepaitė) Gražutė

Raudonienė Džiuljeta

Raudonius Gvidas

Riškutė – Šnipienė Saulė

Sipavičienė (Tomaš) Klara Eva

Šaltenienė Aldona

Šemberaitė Agnė

Šipalytė Rūta

Šulcaitė Nijolė

Švažienė Janina Gražina

Talmantas Ignas Egidijus

Tracevičienė Vita

Tamuliūnienė Ona

Urbanavičius Kostas

Uznevičiūtė Jolanta

Vyšniauskienė Julija

Vaškevičiūtė Jūra

bottom of page