top of page

LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS AUKSO MŪZOS / AUKSINIO ŽENKLIUKO LAUREATŲ SĄRAŠAS

 

2000 m.

Algirdas PETRULIS

Algirdas BOSAS

Rimantas SAKALAUSKAS

2001 m.

Salvinija GIEDRIMIENĖ

Marija Teresė ROŽANSKAITĖ

Lina JONIKĖ

 

2002 m.

Algimantas ŠLAPIKAS

Zita KREIVYTĖ

Augustinas SAVICKAS

 

2003 m.

Feliksas JAKUBAUSKAS

Bronius LEONAVIČIUS

Audronė PETRAŠIŪNAITĖ

2004 m.

Elvyra Katalina KRIAUČIŪNAITĖ

Laima ORŽEKAUSKIENĖ

Mindaugas SKUDUTIS

 

2005 m.

Leopoldas SURGAILIS

Vita GELŪNIENĖ

Arvydas ALIŠANKA

                             

2006 m.

Šarūnas SAUKA 

Eimutis MARKŪNAS

Vladas URBANAVIČIUS

 

2007 m.

Romualdas Kvintui

Algirdas Griškevičiui

Stasys Žirguliui

 

2008 m.

Vygantas PAUKŠTEI

Kęstutis GRIGALIŪNUI

Egidijus RUDINSKUI

 

2009 m.

Kęstutis KASPERAVIČIUS

Gediminas PIEKURAS

Zinaida VOGELIENĖ

 

2010 m.

Janina LILI PAŠKAUSKAITĖ

Liucija ŠULGAITĖ

Kęstutis MUSTEIKIS

 

2011 m.

Kazys MORKŪNAS

Linas LIANDZBERGIS

Kazys VENCLOVA

 

2012 m.

Audrius JANUŠONIS

Bronius GRAŽYS

Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ

 

2013 m.

Augustinas Virgilijus BURBA

Laima DRAZDAUSKAITĖ

Remigijus KRIUKAS

2014-2017 m.

Mikalojus Povilas VILUTIS

Danutė ŽOVIENĖ

Vytautas KIBILDIS

Romualdas INČIRAUSKAS

Robertas ANTINIS

Severija INČIRAUSKAITĖ KRIAUNEVIČIENĖ

Rimas Zigmas BIČIŪNAS

Ona NARUŠEVIČIENĖ

Eglė GANDA BOGDANIENĖ

Algimantas PATAMSIS

Nijolė ŠALTENYTĖ

Audrius GRAŽYS

Eglė VALIŪTĖ

Jonas VARNAS

 

2018 m.

Konstantinas ŠATŪNAS

Virginijus VININGAS

Juozas  LEBEDNYKAS

 

2019 m.

Almyra VEIGEL (BARTKEVIČIŪTĖ)

Irma BALAUSKAITĖ

Romualdas BALINSKAS

 

2020 m.

Rūta ŠIPALYTĖ

Rimantas MILKINTAS

Petras GINTALAS

Rasa GRYBAITĖ

Eglė VERTELKAITĖ

 

2021 m.

Monika ŽALTAUSKAITĖ-GRAŠIENĖ

Agnė DAUTARTAITĖ-KRUTULĖ

Arūnė TORNAU

 

2022 m.

Pranas GRIUŠYS

Eglė EINIKYTĖ-NARKEVIČIENĖ

Ieva BABILAITĖ-IBELGAUPTIENĖ

2023 m.

Elena BALSIUKAITĖ-BRAZDŽIŪNIENĖ

Paulius JUŠKA

Žydrė RIDULYTĖ

bottom of page