top of page
Ieškoti

Dailininkų sąjungos fonde ypač vertinga parodų katalogų kolekcija


Lietuvos dailininkų parodos, surengtos Kaune 1926 gruodžio mėn., 4 puslapių katalogas.

Dailininkų sąjungos fondo archyve saugomas parodų katalogų leidinių rinkinys. Tarp seniausių kolekcijos artefaktų – prieškario (1909 m. ir 1913 m.), tarpukario (1926-1928 m., 1936 m. ir 1937 m.), antrojo pasaulinio karo, taip pat pokario (1947-1967 m.) Lietuvos ir užsienio menininkų parodų katalogų leidiniai. Itin gausu rinkinyje XX a. 8-10 dešimtmečio parodų katalogų.


XX‒XXI a. dizaino bei parodinio gyvenimo istorijos požiūriu ypač vertinga kolekcija jau suskaitmeninta ir prieinama Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje LIMIS:Suskaitmenintas rinkinys dabar gali tapti dizaino istorikų ir praktikų tyrinėjimų objektu bei kūrybinio įkvėpimo šaltiniu šių dienų grafinio dizaino profesionalams.


Visa informacija apie vykdomą projektą čia: https://www.ldsajunga.com/parodu-katalogu-kolekcija


Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Comments


bottom of page