top of page
Ieškoti

Anna Eyjolfsdottir | Bendradarbiavimas yra svarbus siekiant sugriauti barjerus


Anna Eyjolfsdottir (projekto meno vadovė)

Meno projektas „Common Ground — where is my home?“ kelia klausimus apie politinę, kultūrinę, ekologinę, antropologinę ir geografinę situaciją mūsų mažėjančiame, globalizuotame pasaulyje. Pasaulis sparčiai vystosi, kad taptų transnacionaliniu, be sienų - bendru. „Common Ground“ yra bendras Islandijos, Lietuvos ir Lenkijos menininkų projektas, kuriam vadovauja Torūnės (Lenkija) Šiuolaikinio meno centras (CoCA), bendradarbiaujantis su Pojūčių akademija Islandijoje ir Lietuvos dailininkų sąjunga Vilniuje. Projektas suskirstytas į keturias pagrindines dalis: kūrybines dirbtuves-rezidencijas visose projekte dalyvaujančiose šalyse, po jų organizuojamas parodas, tuo pat metu vykstančius nedidelius seminarus ir šios knygos išleidimą. Projektas yra tarpkultūrinio pobūdžio. Jis apima iš trijų skirtingų šalių kilusius asmenis, bet drauge yra orientuotas į skirtingos socialinės padėties žmones. Projekte dalyvauja imigrantai, menininkai ir akademikai. Projekto šerdį sudaro tarpkultūrinė veikla, imigracija, ekologija, namai ir tapatybė. Menininkai, akademikai, vietiniai gyventojai ir imigrantai susirinko patyrinėti daugiasluoksnę bendro pagrindo koncepciją ir atsakyti į klausimą: kur yra mano namai? Projekto tikslas – išbandyti naują modelį, skatinantį skirtingų kultūrų ir visuomenių supratimą ir bendravimą, o taip pat gebėti apibrėžti bendrą pagrindą būsimoms daugiakultūrėms visuomenėms. Prie projekto finansavimo 2020 m. pradžioje dosniai prisidėjo programa „Kūrybiška Europa“. Projektas turėjo prasidėti tų pačių metų vasarą, bet planus sujaukė pasaulinė pandemija, todėl jį teko atidėti. Galiausiai pirmos dirbtuvės buvo surengtos Islandijoje 2021 m. gruodžio mėn. su dviejų savaičių rezidencija ir paroda. Vėliau dirbtuvės ir parodos įvyko Lenkijoje 2022 m. gegužės mėn. ir Lietuvoje 2022 m. rugsėjo ir gruodžio mėn. Dirbtuvių-rezidencijų tikslas buvo užmegzti ryšį tarp aštuoniolikos multidisciplininių vizualiųjų menininkų (po šešis iš kiekvienos dalyvaujančios šalies) ir trijų akademikų (po vieną iš kiekvienos šalies). Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai gyvento drauge, dalindamiesi dirbtuvių veikla ir kartu ruošdami maistą. Tarpkultūrinis sąmoningumas šioje atmosferoje vystėsi per dialogą, menines dirbtuves, maistą ir patirtinį bei refleksyvų mokymąsi, susijusi su integracijos kontekstu. Trys dalyvaujantys akademikai – ekologas, antropologas ir filosofas, – atliko svarbų vaidmenį skatinant dialogus, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas bendro pagrindo (angl. Common ground) koncepcijai. Menininkai dirbo su viena ar keliomis pasirinktomis temomis – gamta, ekologija, kultūra, paveldu ir tapatybe, kurias pristatė per savo individualius meno kūrinius. Šalia trijų parodų menininkai pristatė informaciją apie bendrai atliktus tyrimus, darbo procesą ir pasitelktus metodus. Pristatymai vyko seminaruose ir plačiajai visuomenei atviruose renginiuose, kuriuose imigrantai buvo ypač laukiami. Visi eksponuojami meno kūriniai buvo pagaminti kūrybinėse dirbtuvėse rezidencijų metu ir dauguma jų buvo pritaikyti konkrečiai vietai. Meno kūriniai kelia klausimus ir bando spręsti problemas, susijusias su klimato kaita, jos priežastimis, padariniais ir prevencija, pabėgėliais, pajamų nelygybe, žemės nuosavybe ir naudojimu bei gyvenimo kokybe. Dideli pastarojo meto pasauliniai socialiniai pokyčiai ir besikeičianti pasaulėžiūra atsispindi kūrinių įvairovėje. Šiandienos pasaulyje globalizacija yra visapusiškai paveikusi pasaulio tautas. Tai dar labiau sustiprino invazija į Ukrainą, kuri paliko pėdsaką visame pasaulyje, ir ypač stipriai paveikė kaimynines šalis: Lenkiją ir Lietuvą. Projekto šūkiai yra draugystė, sienų griovimas ir pamatų dėjimas bendram pasauliui. Pietavimas drauge ir įvairiausių žemiškų bei dangiškų klausimų aptarimas buvo svarbi projekto dalis. Kalbėjomės apie dabartinę pasaulio būklę ir kaip viskas galėtų būti ateityje. Diskutavome apie visus įmanomus būdus taikai pasiekti, mūsų aplinką, migraciją tarp regionų, karus ir ginkluotus konfliktus bei religinius skirtumus. O paskutinis, bet ne mažiau svarbus aptartas dalykas buvo diskusijos apie tai kaip menas galėtų padėti pagerinti mūsų buvimą pasaulyje. „Common Ground“ projektas buvo gana informatyvus. Nors vieno paprasto rezultato pasiekti neįmanoma, projektas rodo, kad tautų bendradarbiavimas yra svarbus siekiant sugriauti barjerus, panaikinti išankstines nuostatas ir nežinojimą. Neprivalome sutarti dėl kiekvienos smulkmenos, bet turime gerbti vieni kitų nuomonę ir užjausti vienas kitą. Organizatoriai, menininkai ir akademikai bendradarbiauja jau daugiau nei trejus metus. „Common Ground“ yra jų darbo vaisius.

Comments


bottom of page