top of page
Ieškoti

Kvietimas dalyvauti 8-joje Vilniaus keramikos meno bienalėje TARPKeramikos ekspozicijos fragmentas LTQ23 parodoje, nuotr. aut. Lukas Mykolaitis, 2023

LDS galerija „Arka“ kviečia visų sričių menininkus teikti paraiškas dalyvauti Vilniaus keramikos meno bienalėje! Tai tęstinis projektas, kuriuo siekiama išsamiai pristatyti šiuolaikinio keramikos meno tendencijas, apmąstyti aktualijas ir perspektyvas.


Paraiškos priimamos iki: 2024 m. rugsėjo 29 d. (imtinai).

 
8-osios Vilniaus keramikos meno bienalės nuostatai


Kviečiame visų sričių menininkus teikti paraiškas dalyvauti Vilniaus keramikos meno bienalėje! Tai tęstinis projektas, kuriuo siekiama išsamiai pristatyti šiuolaikinio keramikos meno tendencijas, apmąstyti aktualijas ir perspektyvas. Projekto bazė - tarptautinės ekspertų komisijos sudaryta paroda galerijoje „Arka“ (planuojama iki 50 autorių). Komisija nominuoja bienalės laureatus: skiriamos 3 prizinės (piniginės) vietos ir 5 specialūs diplomai. Pirmosios vietos laimėtojas apdovanojamas Liudviko Strolio vardo premija ir kvietimu surengti personalinę parodą 9-ojoje Vilniaus keramikos meno bienalėje.


Bienalės metu taip pat rengiamos ekskursijos, atvirų paskaitų ciklas, atidaroma 2022 m. laureatės Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės solo paroda, rengiamas kviestinio menininko Dainis Pundurs (LV) kūrybos pristatymas, VDA studentų kuratorinė ekspozicija, grupinė keramikos bienalės kolekcija V. Valiušio dailės muziejuje.


TEMA. Keramika yra neatskiriama mūsų kasdienybės dalis: utilitarūs indai ant kasdienio stalo, porcelianiniai puodeliai, palanges puošiantys vazonai, keraminės plytelės interjeruose, šamotiniai blokeliai, iš kurių suręstos mūsų gyvenamos buveinės, kurias neretai šildo keraminiai šildytuvai! Viena vertus, keramika liudija vartotojiškos visuomenės masinės produkcijos perviršį, kita vertus, ji lieka glaudžiame santykyje su žmogaus kūnu ir jo gerove – kruopščiai ir ilgai minkomas molis netrukus tampa objektu - indu, kuris sušildo, ar nūdienos aktualijas atliepiančiu meno kūriniu. Šis santykis funkcionuoja TARPINĖJE būsenoje – tarp individo ir pasaulio.

Šiuolaikiniame nuolat skubančiame ir nuotoliniuose susitikimuose paskendusiame pasaulyje, keramika kaip žanras patiria liminalinę būseną. Čia ir prasideda egzistencinis klausimas, kas esame ir kur link judame. Žiedimo rato išradimas buvo pirmasis lūžio taškas, keliskart pagreitinęs keramikos gamybos procesą, vėliau steigėsi fabrikai, suteikę dar didesnių galimybių tiražavimui, o juose dirbantys žmonės iš dalies tapo mašinas aptarnaujančiu personalu. Paskutiniais dešimtmečiais atsiradę 3D printeriai gal visai pakeis tiek amatininko, tiek dailininko keramiko rankų darbą, prarandant tūkstantmečiais sąlytyje su rankomis praktikuotas technologines žinias. 2024 m. bienalė skelbia temą, interpretuojančią įvairias tarpines būsenas ir slinktis. Tema kreipiama į šiuolaikybės apmąstymą, kuomet menininkai per keramikos mediją siekia stiprinti jos sociokultūrinį poveikį. Akronimas TARP apibendrina kelis kertinius keramikos bendruomenės išskirtus kūrybinius pamatus, patiriamus susiduriant su kasdienybės ir pasaulio iššūkiais.


Tad keramikos meną šiandien kviečiame apmąstyti balansuojant TARP raidėmis koduojamų prasmių–intertekstų:

T – tvarumas / tendencija / tradicija

A – alternatyvos / ateitys / amatas

R – radikalumas / riboženkliai / ryšys

P – provokacija / permainos / patirtis

 

Bienalės organizatoriai: LDS galerija „Arka“ ir LDS Vilniaus keramikos sekcija.


Kontaktai pasiteiravimui – sekcijos pirmininkė, bienalės koordinatorė Agnė Šemberaitė (tel. Nr. +370 688 24926, el. paštas: keramikosbienale@gmail.com);  galerijos vadovė Evelina Januškaitė (tel. Nr. +370 687 83715, el. paštas: evelina@arkagalerija.lt ).

 

Bienalės laikas: 2024 m. lapkričio 15 – gruodžio 15 d.

Pagrindinės parodos vieta: galerija „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius).

 

Vertinimo komisija

Parodos kolekciją formuoja Vilniaus keramikų sekcijos Tarybos pakviesta kūrinių vertinimo komisija. 8-osios Vilniaus meno bienalės atrankos komisija:


1.      Prof. Aldona Keturakienė (menininkė)

2.      Dr. Jurgita Ludavičienė (menotyrininkė)

3.      Doc. Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė (VDA dėstytoja, menininkė)

4.      Prof. Dainis Pundurs (LV, LDA dėstytojas, menininkas)

5.      Evelina Januškaitė (menotyrininkė, komisijos pirmininkė)

6.      Valentins Pejtko (LV, kuratorius, Latvijos šiuolaikinio meno centro atstovas)

 

Dalyviai

Konkurse dalyvauti kviečiami įvairių sričių  profesionalūs menininkai, dirbantys su keramikos medžiaga (ar kūryboje pasitelkiantys į keramikos meną orientuotas medijas), Lietuvos piliečiai ar Lietuvoje reziduojantys kitų šalių menininkai.


Bienalės kūrinių atrankos komisijos nariai konkurse dalyvauti negali.

 

Paraiškų pateikimo taisyklės

1. Konkursui teikiamas meno kūrinys (-iai) gali būti atliktas įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, tačiau kūrinyje turi dominuoti keramikos medžiagos arba į keramikos meną ir technologijas orientuotos medijos.

2. Teikiamas darbas turi būti sukurtas per pastaruosius dvejus metus (2023-2024).

3. Vienas paraiškovas atrankai gali siūlyti ne daugiau kaip 2 kūrinius/ kompozicijas.

4. Konkursui teikiami kūriniai negali būti dalyvavę kitose Lietuvos konkursinėse parodose ar publikuoti kataloguose.

5. Konkursui negali būti pateikti studentų kursiniai, diplominiai darbai ar jų kopijos.

6. Paraiškos priimamos iki 2024 m. rugsėjo 29 d. (imtinai).

Paraiškų pateikimo tvarka

1. Užpildyti elektroninę paraiškos formą: 8 - oji Vilniaus keramikos meno bienalė TARP (google.com)

2. Elektroninėje formoje prisegti trumpą (iki 3 ps.) kūrybinės veiklos aprašą (CV).

3. Elektroninėje formoje prisegti po 3-5 kiekvieno teikiamo kūrinio nuotraukas, iki 10 MB bendrai. Kūrinys turi būti nufotografuotas neutraliame fone iš bent trijų skirtingų rakursų.

3. Parodai atrinktų kūrinių autoriai sumoka 20 eurų dalyvio mokestį. Mokestis renkamas parodos katalogo leidybai. Keramikos meno bienalės sąskaita bus nurodyta el. paštu patvirtinus dalyvavimą.

 

Atrankos procedūra


Pateiktos paraiškos nagrinėjamos dviem etapais.


1-asis etapas – kūrinių bienalei atranka iš elektroniniu būdu gautos medžiagos. Atrinkti dalyviai apie dalyvavimą bus informuoti el. paštu likus mėnesiui iki bienalės atidarymo. Dalyviai bus kviečiami pristatyti darbus į galeriją nurodytu laiku. Informacija apie kūrinių pristatymą bus pateikta kartu su pranešimu, kad kūrinys yra atrinktas.


2-asis etapas – bienalės laureatų atranka. Bienalės konkurso 3 pagrindinių prizų ir 5 diplomų laimėtojai bus išrinkti prieš parodos atidarymą uždarame vertinimo komisijos posėdyje iš jau išeksponuotų kūrinių. Laimėtojai bus paskelbti bienalės atidarymo metu.

 

Bienalės apdovanojimai


1.      Pagrindinė prof. Liudviko Strolio premija - įtaigiausio, geriausiai temą atspindinčio kūrinio autoriui.

2.      Antroji bienalės premija.

3.      Trečioji bienalės premija.

4.      Žiuri komisijos skiriami 5 diplomai.

 

Bienalę lydinčios parodos:


1. Pagrindinio bienalės prizo „Profesoriaus Liudviko Strolio premijos“ ankstesnės bienalės nugalėtojo personalinė paroda, rengiama atskiroje galerijos „Arka“ ekspozicinėje erdvėje.

2. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus ir Kauno fakultetų keramikos studentų baigiamųjų darbų paroda.

3. Specialiai sudaryta ankstesnių bienalių kūrinių kolekcija, eksponuojama V. Valiušio keramikos muziejuje, Leliūnuose, Utenos raj.

 

 

Kūrinių pristatymas/atsiėmimas


Atrinktus kūrinius bienalei autoriai pristato savo lėšomis, pasirašydami kūrinių pristatymo/ atsiėmimo žiniaraštyje, kurį, sukomplektavus parodą, tvirtina galerijos vadovas. Pasibaigus bienalei, autoriai savo kūrinius privalo atsiimti ne vėliau kaip per 10 galerijos darbo dienų. Kitu atveju galerija neatsako už kūrinių saugumą.

 

Svarbi informacija


1. Jeigu atrinktam kūriniui reikalingas specialus eksponavimas, kartu pateikiamas aiškus eksponavimo instruktažas.

2. Instaliatyvius ir įvietintus kūrinius parodos dalyviai eksponuoja patys, parodos architektūros kūrėjų parinktoje vietoje.

3. Parodos organizatoriai pasilieka teisę nepriimti į parodą kūrinių, neatitinkančių vaizdų nuotraukose, suskilusių, nestabilių ar keliančių grėsmę parodos lankytojams. Taip pat kūrinių, kurie paaiškėja kaip neatitinkantys bienalės nuostatų ar pateikti po konkurso termino.

4. Bienalės organizatoriai užtikrina, jog bus imamasi visų reikiamų priemonių kūrinių saugumo užtikrinimui, tačiau neprisiima atsakomybės už transportavimo metu arba trečiųjų šalių ekspozicijoje padarytą žalą. Esant poreikiui, kūrinius autoriai turi apdrausti savo lėšomis.

5. Pateikdami dalyvio anketą autoriai sutinka, kad jų darbų nuotraukas, anketoje pateikta informacija gali būti neatlygintinai naudojama įvairiose medijose parodos viešinimo tikslais.

 

Bienalės organizatoriai: LDS galerija „Arka“ ir LDS Vilniaus keramikos sekcija.


Kontaktai pasiteiravimui – sekcijos pirmininkė, bienalės koordinatorė Agnė Šemberaitė (tel. Nr. +370 688 24926, el. paštas: keramikosbienale@gmail.com);  galerijos vadovė Evelina Januškaitė (tel. Nr. +370 687 83715, el. paštas: evelina@arkagalerija.lt ).

 

Paraiškos priimamos iki 2024 m. rugsėjo 29 d. (imtinai).

Comments


bottom of page