top of page
Ieškoti

Kvietimas dalyvauti bienalės BALTIJOS TILTAI. 2024. X // TEN kūrėjų atrankoje
Maloniai primename, kad iki 2024 m. gegužės 20 d. laukiame Jūsų paraiškų dalyvauti 10-osios tarptautinės akvarelės bienalės BALTIJOS TILTAI. 2024. X // TEN kūrėjų atrankoje. 

 

Let us kindly remind you that we are waiting for your submision forms to participate in the selection of the 10th International Watercolour Bienial BALTIC BRIDGES. 2024. X // TEN until 20 of May, 2024.10-osios tarptautinės akvarelės bienalės „Baltijos tiltai“ pagrindinės atrankinės konkursinės parodos tema - X // TEN. 2024-ųjų metų projektas vertins ir analizuos tariamą atstumą nuo „čia (dabar) iki ten (taškas X atgal ir / ar pirmyn)“.The theme of the main selection competition exhibition of the 10th International Watercolor Biennale "Baltic Bridges" is X // TEN. That's why the project of 2024 year will assess and analyze the perceived distance from "here (now) to there (point X back and/or forward)".


Projekto organizatorius // the organizer of the project:  viešoji įstaiga „Meno forma“ // public institution Meno formaProjekto vadovas // the leader of the project :  dailininkas / artist Eugenijus NalevaikaProjekto kontaktai // contacts of the project:  mob. tel. // mobile phone +370 698 01667 el. paštas // e-mail: baltijostiltai@gmail.comMus rasite Facebook'e // you can find us on Facebookhttps://www.facebook.com/baltijostiltai.balticbridges


● Parodos numatomos Kaune (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus galerijoje „Drobė“, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus parodų erdvėje ZOO) ir Panevėžyje (Panevėžio miesto dailės galerijoje), 2024 m. liepos - rugsėjo mėn. Detali programa bus paskelbta po atrankos. // Exhibitions are planned in Kaunas (in the Picture Gallery of the National M.K. Čiurlionis Art Museum, in the "Drobė" gallery of the Kaunas branch of the Lithuanian Artists' Union, in the ZOO exhibition space of the Kaunas Tad Ivanauskas Zoological Museum) and Panevėžys (in the Panevėžys City Art Gallery), in July - September, 2024. The detailed program will be announced after the selection.


● Prašome pateikti iki penkių (5) kūrinių informaciją ir nuotraukas. You can submit up to 5 (five) pictures. Pageidautina kūrinių sukūrimo data – ne senesnė kaip 2022 m. The preferred date of creation of works is not older than 2022.


● Visi projekto kandidatai bus elektroniniu paštu informuoti apie atrankos komisijos darbo rezultatus iki 2024 m. birželio 1 d. //  All project candidates will be informed by e-mail about the results of the work of the selection committee until 1 st of June, 2024


● Atrinkti kūriniai turės būti atsiųsti iki 2024 m. birželio 25 d. (pašto adresas bus nurodytas papildomai). Kūrinių siuntimo išlaidas apmokės autoriai. Jeigu atsiunčiant darbus yra taikomi papildomi (muito ir pan.) mokesčiai – juos taip pat apmoka siunčiantis darbus asmuo (autorius).  // Selected artworks must be sent to Kaunas by 25 of June, 2024. (mail address will be specified additionally). The shipping costs of the artworks will be paid by the authors. If additional (customs, etc.) fees are applied when sending the artworks, they are also paid by the person sending the artworks (author).


●  Atrinkti parodos dalyviai moka mokestį, kuris naudojamas darbų parengimo eksponavimui ir katalogo paruošimo reikmėms. Parodos dalyvio mokestis autoriams iš Lietuvos – 40 eurų (nepriklausomai nuo kūrinių skaičiaus), kitiems – 60 eurų. // Selected exhibitors pay a fee, which is used for the preparation of works for exhibition and the preparation of the catalog. Exhibition participant fee for authors from Lithuania - 40 Euros (regardless of the number of works), for others - 60 Euros. 


Kviečiame pildyti anketos formą https://forms.gle/DaE14CMWmFjmQ6XK7 arba teirautis paraiškos dokumentų el.paštu baltijostiltai@gmail.com arba tel. +370 698 01667.


We kindy invite your to fill-in the entry form on https://forms.gle/DaE14CMWmFjmQ6XK7 or ask for form by e-mail  baltijostiltai@gmail.com or phone No. +370 698 01667.


Susitikime akvarelės paslaptyse Kaune liepos mėnesį! Leet’s meet in watercolour’s mystery in Kaunas in July!

Commentaires


bottom of page