top of page
Ieškoti

Tapybos paroda „Cukrus“ Dailininkų sąjungos galerijoje


Gegužės 11 d., ketvirtadienį, 18 val. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius) atidaroma grupinė tapybos paroda „Cukrus“.


Parodoje pristatomi Vilniaus dailės akademijos (VDA) muziejaus kolekcijos kūriniai bei pagal juos sukurtos dabartinių tapybos katedros studentų interpretacijos.


2022 m. rudenį VDA parodų salėse „Titanikas“ buvo pristatyta jubiliejinė paroda „225“ (kuratoriai L&M), skirta 1797 metais senajame Vilniaus universitete įkurtos Tapybos ir piešimo katedros 225 metų sukakčiai pažymėti. 225-ių kūrinių ekspozicija rėmėsi VDA muziejaus fonduose sukauptų studentiškų darbų rinkiniu, nuo pačių seniausių eksponatų iki tik ką papildžiusių kolekciją. Paroda „Cukrus“ – antroji proginė katedros paroda, atliepianti Henri Bergsono garsųjį pavyzdį apie tirpstantį cukrų, kuriuo siekiama nusigręžti nuo linijinio, chronologiško žvilgsnio ir sugrįžti prie tėkmės, kaitos ir skirtumo pojūčio, išsilaikant vieningoje laiko patyrimo visumoje. Tokios kartų ir laikiškumų kolaboracijos veiksmas, atliekamas per vizualinę, tapybinę raišką, apjungia skirtingus VDA kūrusius tapytojus ir tarp jos sienų atsiradusius vaizdinius, kurie kaip pavieniai, muziejuje nugulę objektai, jau įsikūrė savo būties trukmėje. Studentai buvo pakviesti palikti juose savo dantų žymes, juos keisti, jungtis su jais, varijuoti – ištirpti kituose vaizduose. Muziejiniais tapę paveikslai virto naujų, su pirmavaizdžiu susiliejančių judesių paspirtimi, pakeičiančia ir ankstesniojo, ir vėlesniojo paveikslo skonį, juos apjungiančia patirtimi.


Atsispiriant nuo pirmosios parodos, šios akstinu tapo klausimas: kaip atskleisti praeitį (225 katedros istorijos metus) per dabartį – šiuo metu studijuojančiųjų kūrybą? VDA alumnui, tapytojui Kazimierui Brazdžiūnui kilo mintis atsispirti nuo praeities ir per dabartinę tapytojų kartą įžiebti nuojautų apie galimą ateitį. VDA muziejaus saugykloje laikomuose studentų darbų fonduose (kurių visuma ir buvo eksponuojama parodoje „225“) esančius kūrinius, norėjosi paversti ne tik istorine medžiaga, bet ir atverti ją aktualybei, įveiklinti ją šiuo metu vykstančiuose studijų ir kūrybos procesuose. Iškeltas uždavinys naujausiai tapybos studentų kartai – susipažinti su fondų turiniu bei jo pagrindu sukurti naujus, savarankiškus paveikslus, todėl šia paroda tapybos katedra tarsi ir toliau tęsia savo mokymo misiją, propaguodama ne tik kūrybinį iššūkį šiuolaikinei tapytojų kartai, bet ir paversdama žiūrovą netikėto dueto – praeities bei dabarties tapytojų kartų – liudininku.


Parodos dalyviai:


Viltė Čepulytė + Vidmantas Ilčiukas

Kamilia Četyrkovska + Vytautas Žirgulis

Paulina Domašauskaitė + Rimvydas Jankauskas-Kampas

Raminta Dirsytė + Jonas Vaitiekūnas

Kristijonas Gurčinas + Donata Minderytė

Vasarė Kuprevičiūtė ir Lukas Pavilonis + Nomeda Bunkutė ir Šarūnas Sauka

Benas Matijošaitis + Arūnas Vaitkūnas

Jonas Meškauskas + Jonas Vaitiekūnas

Eglė Pilkauskaitė + Antanas Kmieliauskas

Inga Ponomarenko + Jūratė Mikailionytė

Angelė Šyvokaitė + Darius Žiūra

Deimantė Tamutytė + Vytautas Dubauskas

Aurelija Zaburaitė + Vaidotas Žukas

Ivona Zigmantavičiūtė + Beatričė Danieliūtė


Parodos kuratoriai: L. B. + M. R. + V. O.

Amžini kolaborantai: Jonas Meškauskas, Emilis Šeputis.

Dėkingumas Vidui Poškui, Nestorui Tyriškin, Lukui Paviloniui, Adomui Vasiliauskui.


Rengėjai: Dailininkų sąjungos galerija, Vilniaus dailės akademija.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.


Paroda „Cukrus“ Dailininkų sąjungos galerijoje vyks iki gegužės 25 d. Parodos lankymas – nemokamas.Comments


bottom of page